Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Verdenshandel og globalisering Verdenshandel og globalisering
Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel? Hva innebærer proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport Hva betyr WTO og hva arbeider organisasjonen med?   Globalisering ... Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO? ... Internasjonal handel, WTO, verdenshandel, globalisering, nord-sør ... denne siden . Du finner mer informasjon om organisasjonen på disse sidene: WTO UD: WTO E-bibliotek: WTO Rapport fra Nupi Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering ... Verdenshandel og globalisering
Artikkel
46%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? ... The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
25%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
Verdenshandel og globalisering Internasjonal arbeidsdeling? ... The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
20%Globalisering Globalisering
svar på Globale miljøproblemer? Konflikter mellom fattige og rike land? Verdenshandel og globalisering ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1424176500 Verdenshandel og
Artikkel
8%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten
Artikkel
8%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
.  Wikipedia: Trump: Trade politics  Dagens Næringsliv: Trumps dramatiske skifte Foreignpolicy: Trade under Trump rorg.no: Når globaliseringens tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket
Artikkel
8%Lykkeland? Lykkeland?
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
7%Dyrene rundt oss Dyrene rundt oss
and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1424176500 Verdenshandel og
Artikkel
7%Internasjonal handel Internasjonal handel
.  WTOs mål og funksjoner er Å skape en friere verdenshandel.  Å skape et regelverk for handelen gjennom forhandlinger mellom landene Å kontrollere at regelverket følges og løse handelstvister ... 1424176500 Verdenshandel og globalisering Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport og hva betyr WTO? Hva betyr Globalisering? Hva er
Artikkel
7%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord
Artikkel
7%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
Wikipedia: Globalization - political Filmer The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering
Artikkel
7%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
noen land fattige? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1424176500 Verdenshandel og globalisering Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport
Artikkel
7%Ull er gull Ull er gull
and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1424176500 Verdenshandel og
Artikkel
7%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
7%Definisjoner urban Definisjoner urban
and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten
Artikkel
7%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
7%Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling? Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
7%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord
Artikkel
7%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
7%Skatteparadis Skatteparadis
noen land fattige? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1424176500 Verdenshandel og globalisering Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport
Artikkel
7%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
7%Japan, Teknologisk overlegent? Japan, Teknologisk overlegent?
, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord
Artikkel
7%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
.  Wikipedia: Trump: Trade politics  Dagens Næringsliv: Trumps dramatiske skifte Foreignpolicy: Trade under Trump rorg.no: Når globaliseringens tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og
Artikkel
6%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
Artikkel
6%Internasjonal arbeidsdeling? Internasjonal arbeidsdeling?
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
6%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord
Artikkel
6%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
Artikkel
6%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
Artikkel
6%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør
Artikkel
6%Koreakrigen? Koreakrigen?
tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde
Artikkel
6%Sosiale medier og demokrati Sosiale medier og demokrati
dramatiske skifte Foreignpolicy: Trade under Trump rorg.no: Når globaliseringens tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato
Artikkel
6%Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger? Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?
Artikkel
6%Krigen i Somalia Krigen i Somalia
Artikkel
6%Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak? Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?
Artikkel
6%Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran? Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?
Artikkel
6%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
Artikkel
6%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
Artikkel
6%Krisen i Venezuela Krisen i Venezuela
Artikkel
6%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
Artikkel
6%Hva er internasjonale sanksjoner? Hva er internasjonale sanksjoner?
Artikkel
6%Konflikten i Colombia Konflikten i Colombia
Artikkel
6%Rasisme i USA og Jim Crow lovene Rasisme i USA og Jim Crow lovene
Artikkel
6%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Artikkel
6%Konflikten i Sør-Kinahavet Konflikten i Sør-Kinahavet
Artikkel
6%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
Artikkel
6%Årsaker til andre verdenskrig Årsaker til andre verdenskrig
Artikkel
6%Global podcast: Flyktningsituasjonen i Europa - hva skjer? Global podcast: Flyktningsituasjonen i Europa - hva skjer?
Artikkel
6%Undervisningsopplegg med filmer Undervisningsopplegg med filmer
Artikkel
6%Konflikten i Jemen Konflikten i Jemen
Artikkel
6%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
Artikkel
Google+