Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
slavehandel, menneskehandel, Afrika, historie, kolonitiden, kolonier, utbytting, nord-sør ... Losses Voyages - The Trans-Antlantic Slavery Database FN: Remember Slavery Har du et spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket slavehandel, menneskehandel, Afrika, historie, kolonitiden, kolonier, utbytting
Artikkel
30%Imperialisme og kolonialisme Imperialisme og kolonialisme
, Utbytting - Imperialisme og underutvikling --------------------------------- Lenker Store norske leksikon: Imperialisme Store norske leksikon: Kolonialisme The British Empire Wikipedia
Artikkel
26%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking ... verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod
Artikkel
23%Hvorfor er Guatemala fattig? Hvorfor er Guatemala fattig?
Koloni og utbytting 1) Guatemala har vært koloni. Selv om landet ble selvstendig i 1839 har utenlandske selskaper, særlig fra USA, hatt kontroll over mye av landet. De har gjerne vært
Artikkel
21%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige
Artikkel
15%India som koloni India som koloni
ressursene selv, men de hadde gjerne uansett opplevd en viss grad av økonomisk utbytting hvor de europeiske stormaktene hadde kontrollert handelsbetingelsen, slik som i Kina. Det kan altså være vanskelig å si
Artikkel
15%Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo
enda mer fraværende her enn i de fleste andre kolonier. Før Kongo ble en Belgisk koloni var området nærmest en personlig koloni under den Belgiske kongen (Leopold II). Sjelden er utbytting satt i større ... øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig
Artikkel
13%Likte du Dei sju dørene av Agnes Ravatn? Likte du Dei sju dørene av Agnes Ravatn?
, landet befinner seg i en håpløs krig mot Skottland og økonomien er i ferd med å kollapse. Til dette kommer sult og magre år i landbruket, og en bondestand som har fått nok av utbytting og griske landeiere
Artikkel
11%Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de
Artikkel
11%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod et opprør mot Tyskerne som ble brutalt slått ned. Det ble bygget infrastruktur som jernbaner og veier
Artikkel
10%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig
Artikkel
10%Spill om kolonisering og imperialisme Spill om kolonisering og imperialisme
øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig
Artikkel
10%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod
Artikkel
10%Undertrykking av aboriginere Undertrykking av aboriginere
Artikkel
10%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de
Artikkel
10%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
forhold. De mener gjerne at det er skjeve maktforhold i verden, særlig på det internasjonale økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og
Artikkel
10%Kolonien Rhodesia Kolonien Rhodesia
Artikkel
10%Frivillig arbeid i Kenya Frivillig arbeid i Kenya
kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod et opprør mot Tyskerne som ble brutalt slått ned. Det ble bygget infrastruktur som jernbaner og veier
Artikkel
10%Svibruk og nomadisk fedrift? Svibruk og nomadisk fedrift?
markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige
Artikkel
10%Russland og USAs imperialisme Russland og USAs imperialisme
øygruppen Zanzibar. Etter første verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig
Artikkel
10%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
10%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
10%Burma eller Myanmar ? Burma eller Myanmar ?
Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod et opprør mot Tyskerne som ble brutalt slått ned
Artikkel
9%Jordskjelv og andre naturkatastrofer Jordskjelv og andre naturkatastrofer
maktforhold i verden, særlig på det internasjonale økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte
Artikkel
9%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og
Artikkel
9%Dagens konflikter i Rwanda og Burundi Dagens konflikter i Rwanda og Burundi
peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og
Artikkel
9%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
9%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
9%Koloniseringen av Kongo Koloniseringen av Kongo
verdenskrig og Tysklands kapitulasjon i 1918 ble Tanganyika overdratt til Storbritannia. Hvordan var kolonitiden? Kolonitiden var preget av utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod
Artikkel
9%Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?
markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige
Artikkel
9%Konflikten på Sri Lanka? Konflikten på Sri Lanka?
er fattig. Koloni og utbytting 1) Guatemala har vært koloni, og etter kolonitiden har utenlandske selskaper, særlig fra USA, hatt kontroll over mye av landet. Derfor har mye verdier gått ut av landet
Artikkel
9%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
9%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og
Artikkel
9%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de
Artikkel
9%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
forhold. De mener gjerne at det er skjeve maktforhold i verden, særlig på det internasjonale økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og
Artikkel
9%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
Artikkel
9%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
Artikkel
9%Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria? Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?
utbytting og undertrykking, særlig under tysk herredømme. Det oppstod et opprør mot Tyskerne som ble brutalt slått ned. Det ble bygget infrastruktur som jernbaner og veier i kolonitiden, men de ble laget
Artikkel
9%Hva er Boko Haram? Hva er Boko Haram?
Artikkel
9%Avkolonisering Avkolonisering
Artikkel
9%Avkolonisering i India Avkolonisering i India
Artikkel
9%Koloniseringen av Afrika Koloniseringen av Afrika
Artikkel
9%Japan, Teknologisk overlegent? Japan, Teknologisk overlegent?
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
9%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
årsaker, og det er ikke alltid ekspertene er enige om hva som er viktigst. Her er noen årsaker som kan forklare hvorfor Guatemala er fattig. Koloni og utbytting 1) Guatemala har vært koloni, og etter
Artikkel
9%Den russiske revolusjonen Den russiske revolusjonen
Artikkel
9%Why are the Danes so happy? Why are the Danes so happy?
Artikkel
9%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og
Artikkel
9%Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen
maktforhold i verden, særlig på det internasjonale økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte
Artikkel
9%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
9%Internasjonal arbeidsdeling? Internasjonal arbeidsdeling?
landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte
Artikkel
Google+