Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%C. Anderson og D. Sally, "Tallenes tale": Corner er ikke mål C. Anderson og D. Sally, "Tallenes tale": Corner er ikke mål
stor leseropplevelse, er at forfatterne klarer å ha to tanker i hodet (og på papiret) samtidig. De peker på all statistikk som finnes om fotball, hva som kan leses av den og hvordan klubber og trenere ... statistikk, fotball, lesetips, Åsmund Ådnøy
Artikkel
99%Økt utlån og stabilt besøk i 2018 Økt utlån og stabilt besøk i 2018
Anne Torill Stensberg, statistikk, 2018
Artikkel
99%Barn i Stavanger leser mer Barn i Stavanger leser mer
statistikk, 2017, Sølvberget
Artikkel
42%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
Etiopia og 70 % i Malawi (2010).  Flere tall og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia  Statistikk og ... Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta? ... statistikk og fakta? Mål for ulikhet mellom kjønnene FN operer med noe de kaller Gender Inequality index (Kjønnsulikhet indeks). Malawi har en kjønnsulikhet indeks på 0,591 i 2013 (nr. 131 av 152 i verden
Artikkel
36%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
kan vanskelig oppfattes som noe annet en overveldende. En må være oppmerksom på at å sammenligne økonomi og statistikk på tvers av land og helt ulike kontekster har mange utfordringer. Det blir mange ... Spørsmål: "Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker." ... . 1) Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland p.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale
Artikkel
36%Menneskerettigheter i Algerie Menneskerettigheter i Algerie
Generell informasjon   Landprofil Globalis: konflikten i Algerie Store norske leksikon: Historie Leksikon.org BBC Country studie Wikipedia Economist Statistikk
Artikkel
26%Hvor mange dør av sult hvert år? Hvor mange dør av sult hvert år?
underernæring. Nå er det over 800 millioner, men tallet har de siste årene igjen vært i vekst. Mer statistikk finner du i rapporten Food Insecurity in the world, med grafer for utviklingen de siste 25 årene ... Spørsmål:"Jeg lurer på hvor mange barn som dør av sult i verden hvert år, og hvor mange mennesker regnes som under- eller feilernærte i verden? Jeg er også interessert i statistikk over hvor stort ... Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ulikhet Forskjellen mellom
Artikkel
14%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
Statistikk: Utviklingen i India. Du kan sammenligne utviklingen med andre land ved å velge land oppe til høyre. Globalis: Alle land - Befolkning i byområder  Statistikk: India finner du blant de 30 ... fra rurale områder til urbane områder.  Hvis en skal utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk
Artikkel
14%Hva er urbanisering? Hva er urbanisering?
verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om, i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk er en urbaniseringsprosess og hvor stor den tendensen er.  Da er det viktig med ... . Statistisk sentralbyrå: Befolkningstetthet                              Statistisk sentralbyrå: Befolkning Statistisk sentralbyrå: Databanken SNL: Tettsteder Statistisk sentralbyrå: Historisk statistikk Ønsker
Artikkel
13%Begrepet Nord-Sør? Begrepet Nord-Sør?
er. Statistikk og kategorisering av land FN og Verdensbanken opererer gjerne med begreper og kategorier av land som har en klarer og mer teknisk definisjon, som f.eks. de minst utviklede landene (MUL ... . 1) Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland p.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale
Artikkel
13%Det digitale nord-sør skillet Det digitale nord-sør skillet
arbeider med utbredelsen av IKT i Utviklingsland FNs internettskole: Information and Communication International Telecommunication Union: Statistics Verdensbanken IKT: Land statistikk og
Artikkel
13%Årsberetninger Sølvberget KF Årsberetninger Sølvberget KF
) Årsberetning statistikk 2003 (.xls, MS Excel-format) Årsberetning Sølvberget KF 2004 (.doc. MS Word-format) Årsberetning Sølvberget KF 2005
Artikkel
13%Hvilke land i verden har mest og minst likestilling? Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?
beregninger på tvers av land, og de har ikke et tall for alle land på grunn av manglende kilder for statistikk. (Les om utfordringer når det gjelder internasjonale data for urbanisering på denne siden.) Denne ... 1427633640 Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta? Mål
Artikkel
13%Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
utviklingsland?  Det siste har ikke et fasit svar. 1)  Defineres som utviklingsland Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland på grunn av økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken ... .g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling
Artikkel
12%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP. Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
11%Urbanisering i verden Urbanisering i verden
Hvor mange i verden bor i byer? Over halvparten av verdensbefolkning har fra omtrent 2008 bodd i urbane områder. I følge statistikk fra Verdensbanken bor 54 % av verdens befolkning i byer i 2015 ... fra rurale områder til urbane områder.  Hvis en skal utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk
Artikkel
11%Hva skjer med kloden vår? Hva skjer med kloden vår?
Lynas har turnert verden, vært på kanten av isbreer og på Grønland for selv å observere hvordan verden endrer seg . I stedet for å presentere statistikk og grafer, presenterer han mennesker, bønder
Artikkel
11%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
: Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet har (BNP), her finner du de ulike inntektsgruppene. High Income kan sies å være de mest industrialiserte landene ... utviklingsland? Det siste har ikke et fasit svar. 1) Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland p.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin
Artikkel
11%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
: Menneskehandel Kevin Bales:  Det nye slaveriet, 2002 Wikipedia: Slavery Wikipedia: trafficking Statistikk for tvangsarbeid og menneskehandel På denne siden fra BBC kan du lese at det er 27 millioner ... med kvinner og barn. Les mer om begrepene på disse sidene: SNL: Menneskehandel Wikipedia: Slavery Wikipedia: trafficking Statistikk for tvangsarbeid og menneskehandel På denne siden fra BBC kan du lese
Artikkel
11%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
illustreres gjennom statistikk, årsaker og hva en kan gjøre med dem er komplekst å svare på. En må også være oppmerksom på at statistikk kan også ha sine mangler, særlig når du skal sammenligne på tvers av land ... : Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet har (BNP), her finner du de ulike inntekts gruppene. High Income kan sies å være de mest industrialiserte landene
Artikkel
10%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
over dobbelt så stor barnedødelighet som Malawi. I Angola dør 164 av 1000 barn før de er fem år, i Malawi er tallet 71. Det er altså ikke alltid pengene kommer de svakeste til gode.   Statistikk Malawi ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
10%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
de fattige landene. I følge SSB var ca 18% av importen i Norge fra utviklingsland i 2011. Norges handel med utviklingsland kan du lese mer om, og finne statistikk og fakta i lenkene under ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
10%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
Trends 2018. Flere tall om flyktninger finner du på UNHCR sin statistikk portal. Migranter og økonomiske flyktninger I tallene ovenfor er det ikke inkludert migrasjon. Mennesker som flytter eller flykter ... svar. 1)  Defineres som utviklingsland Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland på grunn av økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker
Artikkel
10%Urbanisering i Norge Urbanisering i Norge
Statistisk sentralbyrå: Databanken SNL: Bosettingsmønster Statistisk sentralbyrå: Historisk statistikk Ønsker du å lære mer om hvordan den norske befolkningen har flyttet på seg lengre tilbake i tid ... fra rurale områder til urbane områder.  Hvis en skal utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk
Artikkel
9%It's been a good year for the music It's been a good year for the music
, with Love     Plukker jeg ut det som Spotify har statistikk på ser jeg at lokale The Chairs, Sleepyard og Olav Larsen kommer høyt opp på listen av band jeg har spilt dette året, sammen med: Vernon Oxford
Artikkel
9%Nå er det snart mindre enn ett år til neste gang Nå er det snart mindre enn ett år til neste gang
om kollektiv endetid kontra den helt personlige. Dystert og uhyre vakkert. Norge er visstnok det landet i Europa som har flest overgrep mot barn pr. innbygger. En forferdelig statistikk og Bryan
Artikkel
8%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
utfordring for Brasil. De siste årene har økonomiske nedgangstider, og en reversering av reformer for å lette kårene for de fattigste gjort situasjonen verre. Statistikk om ulikhet Brasil er et av landene ... fra rurale områder til urbane områder.  Hvis en skal utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk
Artikkel
8%Litterær førstehjelp fra en fotballmamma Litterær førstehjelp fra en fotballmamma
verdens beste fotballspiller! I boka finner du intervjuer, quiz, spennende fakta, bilder og statistikk om Messi både på og utenfor banen. Vi får vite hvem som var hans første kjæreste, og vi får bedre
Artikkel
8%Skal du vinne Oscar, lag et seriøst drama Skal du vinne Oscar, lag et seriøst drama
Hawking (og dermed styrker sjansene sine med både virkelig person+kroppsforandring). (Fasit: Redmayne vant. Statistikk betyr ikke alt.) Beste kvinnelige hovedrolle: Tre av de nominerte er i slutten av 30
Artikkel
8%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
8%Liker du Jojo Moyes? Liker du Jojo Moyes?
livet.  Etter en positiv bemerkning fra en bekjent kommer han imidlertid på andre tanker, og bestemmer seg for å sette i gang "Prosjekt kone". Ved hjelp av sin inngående kjennskap til statistikk og et
Artikkel
8%Fagbøker om oljelandet Norge Fagbøker om oljelandet Norge
av offisiell statistikk forteller Espen Søbye oljenæringens historie effektivt og faktisk. Han gjør rede for hvordan statistikken over området er blitt utviklet og hva den har tatt sikte på å
Artikkel
8%Internasjonal handel Internasjonal handel
mellom handel og folks levestandard. (Human development report). Statistikk for økonomi og velferd tyder på en generell positiv utvikling i verden, men samtidig viser de at utviklingen i større grad har ... . 1) Landene i Mellom-Amerika betegnes som utviklingsland p.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale
Artikkel
8%Hvorfor er Tanzania fattig? Hvorfor er Tanzania fattig?
1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
8%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
. Men det er viktig å være kritisk, og spørre om hva begrepene inneholder, hvor dekkende og hensiktsmessige kategoriene er. Statistikk og kategorisering av land FN og Verdensbanken opererer gjerne med
Artikkel
8%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling
Artikkel
7%Bøker om menn på mannsdagen Bøker om menn på mannsdagen
undersøker opphavet til påstanden ved hjelp av forskjellige vinkler, blant annet generaliserbar statistikk, egne erfaringer og dybdeintervjuer.    Menn er som vafler, kvinner er som spaghetti
Artikkel
7%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
7%Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?
fra rurale områder til urbane områder.  Hvis en skal utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk
Artikkel
7%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet har (BNP), her finner du de ulike inntekts gruppene. High Income kan sies å være de mest industrialiserte landene, særlig de
Artikkel
7%Muren på Vestbredden Muren på Vestbredden
inneholder, hvor dekkende og hensiktsmessige kategoriene er. Statistikk og kategorisering av land FN og Verdensbanken opererer gjerne med begreper og kategorier av land som har en klarer og mer teknisk
Artikkel
7%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
7%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
ovenfor blir veldig omtrentlig. Det finnes mer klare måter å kategorisere land. Etter statistiske mål. Verdensbanken: Country groups : Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og
Artikkel
7%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
arbeidsbetingelser, for fattige i fattige land. Les mer om Internasjonal handel 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike
Artikkel
7%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
.g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling
Artikkel
7%Definisjoner urban Definisjoner urban
fra rurale områder til urbane områder.  Skal en utforske urbanisering i verden eller Norge må en ty til statistikk for å kunne si noe om i hvor stor grad urbaniseringen er en trend, at det faktisk er en
Artikkel
7%Skatteparadis Skatteparadis
Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ulikhet Forskjellen mellom
Artikkel
7%Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling? Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?
: Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet har (BNP), her finner du de ulike inntekts gruppene. High Income kan sies å være de mest industrialiserte landene
Artikkel
7%Nå er det definitivt mindre enn et år til neste gang Nå er det definitivt mindre enn et år til neste gang
er snakk om kollektiv endetid kontra den helt personlige. Dystert og uhyre vakkert. Norge er visstnok det landet i Europa som har flest overgrep mot barn pr. innbygger. En forferdelig statistikk og
Artikkel
7%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
omtrentlig. Det finnes mer klare måter å kategorisere land. Etter statistiske mål. Verdensbanken: Country groups : Verdensbanken setter landene i kategorier etter økonomisk statistikk og hvor mye penger landet
Artikkel
Google+