Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Spørreskjema hakon.hestvik@solvberget.no Arkiv: Spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling ... Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak ... Mest leste svar i 2016 ... Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. ... internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger.kommune.no Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling ... Spør Nord-sør-biblioteket
Artikkel
95%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
for fred og utvikling. Organisasjonen har 193 medlemsland, og Vatikanstaten er den eneste anerkjente uavhengige staten som ikke er medlem. Les svaret og finn lenker til mer informasjon her.     Hva er ... Spørsmål og svar om FN ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika ... FN - spørsmål og svar
Artikkel
87%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
Hvorfor og hvordan ble Sør-afrika kolonisert? Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? Avkolonisering Når og hvorfor fikk de ... En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteketspørsmål om internasjonal historie.  ... 1355219160 FN - spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem Hvor mange land er medlemmer av FN?   De Forente Nasjoner er en organisasjon ... Globalhistorie: Spørsmål og svar
Artikkel
78%Global morgen: Ny kald krig? Global morgen: Ny kald krig?
på FN-sambandets nettsider.  Se også Nord-sør-biblioteket sitt svarspørsmål om bakgrunnen for konflikten i Ukraina. Sjekk resten av arrangementene i møteserien Global morgen.  Arrangementserien ... Spørsmål og svar ... Onsdag 18. mars kl. 08.30 kommer Tor Bukkvold for å gi oss en oppdatering på den spente situasjonen mellom Ukraina og Russland. 
Artikkel
76%Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvor mange land er medlemmer av FN?
organisasjon for land og folk uten representasjon.     Se også svar på Hvordan og hvorfor oppstod FN? FNs delingsplan for Palestina? Utfordringer for FNs fredsarbeid? FNs hovedmål ... Spør Nord-sør-biblioteket ... Har du et spørsmål? ... Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?". ... informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør
Artikkel
72%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Nord-sør-biblioteket ble opprettet i Stavanger høsten 1993, og var ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til 31.12.96. Fra 1997 til 2014 fikk Nord-sør-biblioteket ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Mest leste svar i 2020 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Årsaker til andre verdenskrig ... Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. ... svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og ... Hva er Nord-sør-biblioteket?
Artikkel
51%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
development Index Har du et spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket ... Svar om menneskerettigheter ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret. ... svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1429347600 Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan er det med
Artikkel
46%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
ledere som mer eller mindre var avhengig av britisk militær og/eller økonomisk støtte. Det blir derfor vanskelig å gi et presist svar på spørsmålet om hvilke land som ble kolonisert. Hvilke land ble ikke ... of Colonialism Har du et spørsmål? Spør Nord-sør biblioteket ... Se også svar på ... Spørsmål: "Jeg lurer på hvilke områder og land som ble kolonisert av vesten, var koloniseringen forskjellig på de ulike kontinentene og hvilke land ble kolonisert av hvem?"  ... controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var
Artikkel
44%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
ikke eksistert i dag om det ikke hadde vært for koloniseringen.   Innenfor grensene til det som ble Nigeria finnes det mange stammer og over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord ... India som koloni Kina som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Kolonier i dag Mer informasjon Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket Mer informasjon ... Se også svar på ... Hvilke ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria, og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? ... kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket Afrika, kolonisering, imperialisme, historie ... Nigeria og kolonitiden
Artikkel
44%Begrepet Nord-Sør? Begrepet Nord-Sør?
Nord-Sør Nord-Sør-skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene ... nord-sør-biblioteket ... Hva er Nord-Sør? Kan dere forklarer begrepet "Nord-Sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? ... svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og ... Begrepet Nord-Sør?
Artikkel
42%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
/Nigeria 1967 -70 (ca 1 million), og hungersnøden i Etiopia 1984 (300 000) vært blant de dødeligste. Det antas også at det døde mellom 600 000 og 3,5 millioner av sult i Nord Korea i mellom 1994 og 1998. Den ... dør av sult hvert år? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Lister og sultkatastrofer ... svar på Hva er verdens fattigste land? Hvorfor blir det krig? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1465220640 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som
Artikkel
40%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
økonomiske forhold mellom nord og sør i disse e-bøkene: Lundestad, Øst, vest, nord, sør - kapittel 12   Vilby, Den globale reisen - Kapittel 9. handel  Se også svarspørsmål og flere lenker ... Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og rike land ... Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele ... ://www.globalskole.no/ TJENESTER Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av ... Nord-sør konflikten
Artikkel
40%Frokostmøte og debatt med Solveig Horne Frokostmøte og debatt med Solveig Horne
er det mye som gjenstår og kvinners rettigheter er under press mange steder i verden. Tall viser at en av tre kvinner i løpet av livet utsettes for vold og/eller overgrep. Det er snakket mye, men gjort ... Likestilling i verden? Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn? ... Se svarspørsmål: ... Mandag 16.02 kl. 08.30 inviteres det til frokostmøte og paneldebatt med statsråd Solveig Horne, Gro Lindstad, og Marta Trzcinska i Sølvbergets 1. etasje. Gratis frokost fra kl. 08.00.  ... Frokostmøte og debatt med Solveig Horne
Artikkel
37%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
,5 (2016). I 2017 var den 53,3 i Brasil. Landet med størst forskjeller i følge gini-indeksen er Sør-Afrika (63). Det siste tallet Verdensbanken har for India er fra 2011, og tallet var da 35,7.  Forskjellene ... du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Vekst og fattigdom i India ... Jeg lurte på om jeg kunne få hjelp med informasjon om hvor stor forskjellen er mellom rike og fattige i India? ... økonomisk infrastruktur (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997). Les mer om begrepet og hvilke land som tilhører hvilken kategori i svarspørsmål om begrepet Nord-sør Mer informasjon ... Rike og fattige i India
Artikkel
37%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya? Er det en mulig løsning på konflikten? Hvordan er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea i dag Hvem er partene i konflikten på Koreahalvøya ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem. ... finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger.kommune.no Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal ... Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Artikkel
35%Spørsmål og svar om biblioteket på nett Spørsmål og svar om biblioteket på nett
annerledes ut enn før, men vi tror publikum vil oppleve det som en forbedring. Alt er ikke på plass ennå, men vi lover å holde dere oppdatert når nye funksjoner kommer på plass. Spørsmål og svar om ... I august gikk Sølvberget over til nytt biblioteksystem. Dette er de vanligste spørsmålene vi får - og svarene på dem. ... Spørsmål og svar om biblioteket på nett
Artikkel
34%Konflikten på Sri Lanka? Konflikten på Sri Lanka?
. Tapene og lidelsen til sivilbefolkningen var ekstreme i offensiven mot opprørene sine siste kontrollerte områder nord på Sri Lanka. Det er uklart hvor mange som ble drept, men i følge FN var det kanskje 40 ... Hvorfor blir det krig? Spørsmål og svar om krig og konflikt Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det var krig på Sri Lanka. Her kan du lese svaret og finne mer informasjon. ... internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom
Artikkel
33%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
-land eller utviklingsland” (Bistandsleksikon 1997, Johannessen & Leraand). Det har vært vanlig å oppfatte alle land i Europa og Nord-Amerika som i-land. I tillegg har en regnet med Australia, Japan og New ... ? Hvorfor er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan man blir et industriland og hvorfor Norge er et i-land. ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten
Artikkel
32%Hva var prisen på en slave? Hva var prisen på en slave?
calculator  Priser på slaver i sørstatene i Nord-Amerika Slave prices in the lower south 1722 - 1815 I denne rapporten kan en lese at prisene varierte svært mye i ulike perioder og for ulike slaver ... Spørsmål og svar: Slavehandel i Afrika ... også svar på Slavehandel i Afrika  Har du et spørsmål Spør nord-sør-biblioteket 1593509220 Rasisme i USA og Jim Crow lovene Hva er årsakene til rasismen i USA og hva var Jim Crow lovene? Det er vanskelig
Artikkel
32%Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India? Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Asia. Han ønsket at også Danmark skulle være en aktør i verdensdelen, og få en del av handelen med Asia. En handelsstasjon på Sri Lanka var målet. De lyktes ikke der, men fikk en avtale med den lokale ... Se også svar på India som koloni Mogulriket og India før koloniseringen Imperialisme og kolonialismen? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Trankebar? ... movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
32%Hvorfor er Tanzania fattig? Hvorfor er Tanzania fattig?
for industrialisering i de vestlige landene, og den skjeve maktstrukturen på det internasjonale markedet i nyere tid, som gjerne fører til at de fattige landene kommer dårligere ut en de rike. Les svar på tidligere ... Fattige og rike land ... Spør nord-sør-biblioteket TJENESTER Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i
Artikkel
29%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
informasjon, og i margen finner du svar på relaterte spørsmål.  ... ? Libanon og flyktningene fra krigen i Syria Midtøsten: En ny maktfaktor - Den islamske staten Hvor hender det? Syria - Stille før stormen Store norske leksikon: Borgerkrigen i Syria Globalis ... Hva er årsakene til krigen i Syria, hva kan bli mulige utfall av borgerkrigen i Syria, og hvilke konsekvenser kan disse ha? ... Syria, borgerkrig, nord-sør-biblioteket, midtøsten, konflikter, krig ... hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger.kommune.no Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i
Artikkel
29%Konflikt og krig Konflikt og krig
voldelig konflikt kan tyde på at enkelte grupper bestrider eller utfordrer denne legitimiteten. Hvorfor det blir krig? Ulike typer konflikter og kriger Spørsmål om konflikter Nord-Korea og ... E-bibliotek: Konflikt og krig Globalis: Konflikter Hvor hender det? Konflikt, krig og fred Säkkerhetspolitikk: Konfliktområder i verden ... Her finner du en samling av spørsmål og svar om kriger og konflikter. ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika ... Konflikt og krig
Artikkel
29%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
, kan  du finne mer informasjon, de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk. Har du et spørsmål? Spør nord-sør-bilioteket ... Se også svar på ... . Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør
Artikkel
29%Arkiv Arkiv
Flere spørsmål og svar
Artikkel
29%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
Menneskehandel og slaveri Menneskehandel kan ha mange former, og slaveri og menneskehandel er en av våre tids eldste geskjeft. For Marx var det slavesamfunnet som kategoriserte arbeidsdelingen i ... slaveriet, 2002 Louise Shelly: Human Trafficking - A Global Perspective, 2010 Se også svar på Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange blir utsatt for tvangsarbeid og trafficking? Jeg lurere spesielt på om det er mye og hvorfor det er menneskehandel i Brasil? ... Globalskole. Mange av svarene våre publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som ... Menneskehandel og slaveri
Artikkel
28%Hvordan oppstod FN? Hvordan oppstod FN?
samme hensikt. Folkeforbundet var en langt løsere og mindre bindende organisasjon enn FN. FN-pakten: Se Kapittel/Artikkel 1. - De Forente Nasjoners formål  Hvordan og når ble FN dannet ... E-bibliotek: FN-systemet E-bøker fra bokhylla Ola K. Christensen, Med FN i fredens tjeneste - Fra verdenskrig til kald krig - og FN blir til, 1995 ... Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: "Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?". Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie. ... hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal politikk, konflikt og krig
Artikkel
28%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
slike  beregninger på tvers av land. Først må en bestemme hvilke faktorer som skal være med, hvordan de vektes og hvordan de måles. Det illustreres godt av en annen slik indeks publisert av World Economic ... widespread child marriage Se også svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta? ... , Bistandsleksikon 1997). Les mer om begrepet og hvilke land som tilhører hvilken kategori i svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket ... Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
Artikkel
28%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
Etiopia og kolonimaktene En snakker gjerne om en imperialistisk epoke i verden fra omkring 1870 til midten av nittenhundretallet. Etiopia og Liberia var de eneste afrikanske landene ... Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Når var imperialismen i Etiopia og hvordan merket man den? Etiopia ble vel ikke kolonisert? Hvorfor ikke? ... insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk ... Imperialismen og Etiopia
Artikkel
28%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
Befolkning og urbanisering i India India har vært, og er fremdeles et jordbruksland, men det skjer stor forandringer. Det som fører til endringer i bosetningsmønster, slik som urbanisering, er ... ? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India? ... insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk
Artikkel
28%Hvorfor støtter Russland Assad i Syria? Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?
Russland og Syria Russland og tidligere Sovjet har vært Syria sin støttespiller siden den kalde krigen. Stormakten sin eneste flåtebase i Middelhavet er i Syria, og Russland har vært Syria sin viktigste ... Se også svar på ... brukt av Russland og Kina.  Røde Kors: Armed conflict  Spørsmål og svar: Utfordringer for FNs fredsarbeid Ruud & Ulfstein: Innføring i folkerett - Krigens folkerett FN-sambandet: FN, fred og sikkerhet
Artikkel
27%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering. Blant annet at konsekvenser av globalisering kan være: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske ... Verdenshandel og globalisering Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? ... . Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør ... Makt og det internasjonale samfunnet
Artikkel
27%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
og rike landene. Se svar og lenker til økonomisk statistikk i svaret på "Hva er verdens fattigste land?. Det er ikke alltid slik at de sosiale forholdene er bedre jo rikere landet er, men ... fattige? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Spørsmål: "Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker." ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten ... Forskjellene mellom fattige og rike?
Artikkel
27%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
henholdsvis Afghanistan, Etiopia og Colombia. De siste ti årene har sett en utvikling hvor det er bevilget mer penger til konfliktområder, nødhjelp og krisehåndtering.  Norad landsider Norad: Norsk ... Spør Nord-sør-biblioteket ... Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov ... . Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør
Artikkel
27%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/ Forskning.no: Brundtland kommisjonen tok feil (miljø og vekst) http://www.forskning.no/Artikler/2002/august/1029929573.61 Tutor2u: Economics - Development http://www.tutor2u ... Vi skal kjenne til hvordan og hvorfor synet på utvikling endrer seg over tid, og kunne diskutere mulige konflikter mellom forskjellige typer utvikling. Endring av synet på utvikling ... bokhylla Smukkestad, Den innviklete utviklingen - En innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori. Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv. ... 1339236900 Hva er et i-land? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan blir man et i-land og hvorfor er Norge et i-land? 1) Hva er et i-land? Det er ingen klare definisjoner ... Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
Artikkel
27%Mogulriket og India før koloniseringen? Mogulriket og India før koloniseringen?
I svarspørsmål om India som koloni kan du lese litt om i India når den europeiske koloniseringen begynte. Der kan du lese at mogulene hadde kontroll over mye av det som i dag er ... kolonisert Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ?  ... movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva ... Mogulriket og India før koloniseringen?
Artikkel
26%Hva er al-Qaida? Hva er al-Qaida?
-tallet. Organisasjonen var nært knyttet til Osama Bin-laden sitt lederskap. Det opererte flere slike grupper i Afghanistan, og de ble støttet med våpen og penger av særlig USA og Pakistan i kampen mot ... Norsk: SNL: Al-Qaida Hvor hender det: Hvor går al-Qaida Globalis: Al-Qaida E-biblioteket: Terrorisme E-bok fra bokhylla Fritz Nilsen - Makt og avmakt, 1999, (Bin Laden s. 54 ... Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket. ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika
Artikkel
26%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
Økonomi og fattigdom i Malawi I følge Verdensbanken sine tall er Malawi blant de aller fattigste landene i verden. I svar på spørsmålet om hvorfor noen land er fattige kan du finne forskjellige ... er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna? ... økonomisk infrastruktur (Bjørn Johannesen & Dag Leraand, Bistandsleksikon 1997). Les mer om begrepet og hvilke land som tilhører hvilken kategori i svarspørsmål om begrepet Nord-sør Mer informasjon
Artikkel
26%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
Å bekjempe fattigdom Det er mange ulike måter enkeltmennesker og organisasjoner kan arbeide for å redusere fattigdom. De viktigste endringene må gjerne gjøres gjennom endringer av strukturer. Det ... rike Hva er verdens fattigste land? Definisjoner og endring av begrepet utvikling Konflikter mellom fattige og rike land? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Spørsmål: "Jeg skal diskuter hva enkeltmennesker og organisasjoner kan gjøre for å redusere fattigdom i verden? Og hva er målet med FNs bærekraftsmål, kan vi vente en stor forandring gjennom dem?" ... , Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør
Artikkel
26%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
trakk nord og øst, innover på kontinentet. Her dannet de to nye uavhengige boer-republikker Oranjefristaten og Transvaal (Sør-Afrika republikken). Langs østkysten ble Natal kolonien etablert i 1838, men ... & Helle: Fra krig til krig Annen litteratur Eriksen, Tore Linnè: Sør-Afrikas historie, 2016 Har du et spørsmål? Spør Nord-sør biblioteket ... Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? ... kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva var årsaken til at det dro skip fra Norge og Danmark til Tranquebar ... Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
Artikkel
26%Koreakrigen? Koreakrigen?
en arena for den kalde krigen. I 1950 ble den kalde krigen varm på Koreahalvøya. Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea med Sovjet i ryggen. Etter kort tid støttet USA og flere andre vestlige land ... Madsen Poulsen, Flemming: Koreakrigen Catchpole, Brian: The Korean War FN-resolusjoner 1950 Relaterte spørsmål og svar Hvorfor blir det krig? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Jeg skal skrive en oppgave om Koreakrigen og da må jeg finne mer om: Holdninger, politikk, pressgrupper og økonomi. Vet du om noen bra bøker eller nettsider om dette? ... du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør
Artikkel
26%Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
Sammenheng og forskjellen mellom rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Alle disse begrepene kan henge sammen, men begrepene fremmedfrykt og diskriminering trenger ikke å være ... Khalid Salimi: Mangfold og likeverd Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002 – 2006) Se også svar på Slavehandel i Afrika  Har du et spørsmål Spør Nord-Sør-biblioteket ... Hva er forskjellen på disse begrepene, og hvordan definerer vi dem? ... rasisme og diskriminering (2002 – 2006) Se også svar på Slavehandel i Afrika  Har du et spørsmål Spør Nord-Sør-biblioteket 1591336800 Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er forskjellen på ... Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
Artikkel
26%Konflikten på Filippinene? Konflikten på Filippinene?
øyene i sør, blant annet Mindanao. De som flyttet var kristne, og de kom i stort antall hver uke til områder hvor muslimer hadde vært i flertall. De overtok landområder og muslimene fikk mindre ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvorfor begynte konflikten, hva blir gjort for å løse den og andre spørsmål om krig og konflikter på Filippinene. ... svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og
Artikkel
25%Hva er hovedmålene til FN Hva er hovedmålene til FN
spørsmål.  En trenger ikke å se på disse målene som ulike. De henger sammen. Mange vil si at dette arbeidet er viktige for å forebygge kriger, og at krig fører til dårligere sosiale forhold for mennesker ... ? FNs delingsplan for Palestina? Utfordringer for FNs fredsarbeid? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? ... , Bistandsleksikon 1997). Les mer om begrepet og hvilke land som tilhører hvilken kategori i svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket
Artikkel
24%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket ... Undervisningsopplegg om ulike typer konflikter på Global skole  E-bibliotek: Konflikt og fred Hvor hender det? Hvordan forhindre borgerkrig? Hvor hender det: Konflikt bildet 2014 ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig. ... .hestvik@stavanger-kulturhus.no Arkiv: Spørmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal politikk, konflikt og krig, menneskerettigheter, internasjonale miljø
Artikkel
24%Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen
Stolthet og fordom er Jane Austens mest leste roman, og mange vil også huske tv-serien fra 1995 med Colin Firth i rollen som den mystiske (og akk så tiltrekkende) Mr. Darcy. Hovedpersonen i romanen ... Forfatter: Jane Austen Utgitt: 1813 Handling: Om forviklingene i forholdet mellom den muntre og livlige Elizabeth Bennet og den rike og overlegne Darcy - og menneskene rundt dem. ... Stolthet og fordom ... Romantikk, rikdom, intriger - og mr. Darcy! ... 1597652880 Om Jane Austens forfatterskap fra Fornuft og følelse (1811) til Northanger Abbey (1818) Jane Austens forfatterskap teller bare seks romaner, men leses fortsatt av millioner hvert år. Jeg ... Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen
Artikkel
24%Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?
konflikt, som kan klassifiseres som krigsforbrytelser eller folkemord. Aktuelle eksempler på dette er situasjonen i Syria, Jemen og Sør-Sudan. I følge artikkel 3 skal enhver ha rett til liv, frihet og ... av sult hvert år? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1394050440 Menneskehandel Hva er menneskehandel og slaveri og hvor mange
Artikkel
24%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
De fleste eksperter tror ikke det bli krig mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea, men med våpentestingen og framferden til lederne for USA og Nord-Korea i 2017 har situasjonen sjelden vært mer truende ... Hvor hender det? Korea - Hvor langt går de? Hvor hender det? Storm over Korea Lær om atomvåpen: Nord-Korea Aftenposten: Ni spørsmal om hvorfor USA og resten av verden frykter Nord ... Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? ... , Bistandsleksikon 1997). Les mer om begrepet og hvilke land som tilhører hvilken kategori i svarspørsmål om begrepet Nord-sør Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket ... Nord-Korea og atomvåpen
Artikkel
24%Hva er global oppvarming? Hva er global oppvarming?
Globale klimaendringer Global oppvarming forbinder vi med den gjennomsnittlige temperaturstigningen på verdensbasis fra sent på 1800-tallet til i dag, og den forventede oppvarmingen som kommer i ... ) E-bok fra Bokhylla: Cicero: Klimaendringer og klimapolitikk  Se også svar på Globale miljøproblemer? Utslipp av klimagasser? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvor mye varmere har verden blitt de siste årene, og hvordan påvirker menneskelig aktivitet klimaendringene? Vet dere om noen bra sider om global oppvarming? ... kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon.hestvik@stavanger.kommune.no Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal politikk, konflikt og krig
Artikkel
24%Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina? Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina?
181. Resultatet av stemmene var: 33 for, 13 mot og 10 avholdne. Vedtaket I viktige saker i hovedforsamlingen til FN kreves det et 2/3 flertall. Etter mye spill i kulissene og press mot enkelt stater ... Plan Wasn't Implemented  Se også svar på Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hvorfor bomber Israel Gaza? Amerikansk støtte til Israel? Har du et spørsmål Spør nord-sør-biblioteket ... Hva ble resultatet, og hvem stemte hva under stemmegivningen om opprettelsen av Israel i FN? ... lenkene til høyre og svarspørsmål om: Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Forsvar eller angrep Israel oppfatter angrepet sitt 27. desember som et legitimt angrep for å forsvare sin befolkning. Hamas ... Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina?
Artikkel
Google+