Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Nord-sør-biblioteket Nord-sør-biblioteket
Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. ... Nord-sør-biblioteket
Artikkel
86%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal politikk, konflikt og krig, menneskerettigheter, internasjonale miljø spørsmål. Vi ... Nord-sør-biblioteket er under avvikling, og besvarer for tiden ikke spørsmål. Vi håper at vi snart har mulighet til å betjene tjenesten igjen.  ... 1173902400 E-bibliotek Lenker til 3000 nettsteder, artikler og temasider på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en katalog med nærmere 3000 lenker til nettsteder ... Spør Nord-sør-biblioteket
Artikkel
86%Begrepet Nord-Sør? Begrepet Nord-Sør?
Nord-Sør Nord-Sør-skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene ... nord-sør-biblioteket ... Hva er Nord-Sør? Kan dere forklarer begrepet "Nord-Sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? ... -Amerika, nyliberalismen og den nye økonomien - FN: ECLAC - Verdensbanken: Latin-Amerika og Karibien 1426492620 Nord-sør konflikten Jeg jobber med en oppgave om nord sør konflikten, men jeg sliter ... Begrepet Nord-Sør?
Artikkel
82%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
Det er ikke så merkelig at du ikke finner konkret informasjon om Nord-sør konflikten. Det er ikke en spesielt konkret konflikt.  Interesse konflikt Vi forbinder nord-sør forholdet først og fremst ... Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og rike land ... Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele ... markedet" 1484856060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon ... Nord-sør konflikten
Artikkel
77%Det digitale nord-sør skillet Det digitale nord-sør skillet
ulikt fordelt, at det bare bidrar til å øke forskjellene. Andre ser på IKT som en mulighet for fattige land å hoppe over mange steg på utviklingsstigen. · Les mer i artikkelen: Det digitale nord-sør ... Internettbrukere pr. 100 Innb. 2005 USA 66 Norge 59 Sør-Afrika 11 Niger 0 ... Det digitale nord-sør skillet
Artikkel
77%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Nord-sør-biblioteket ble opprettet i Stavanger høsten 1993, og var ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til 31.12.96. Fra 1997 til 2014 fikk Nord-sør ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Mest leste svar i 2020 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Årsaker til andre verdenskrig ... Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. ... relatere det hele til elevenes virkelighet og egne handlingsalternativer.   Globalskole 1325448060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på ... Hva er Nord-sør-biblioteket?
Artikkel
60%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya? Er det en mulig løsning på konflikten? Hvordan er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea i dag Hvem er partene i konflikten på Koreahalvøya ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem. ... 1505200980 Nord-Korea og atomvåpen Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? De fleste eksperter tror ikke ... Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Artikkel
57%Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvor mange land er medlemmer av FN?
FN har 193 medlemsland. Vatikanet er den eneste anerkjente uavhengige staten som ikke er medlemsland. Det nyeste medlemmet er Sør-Sudan (2011). En kan merke seg at en ikke finner ... Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?". ... fredsarbeid? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1324626600 FN og barn i nød? Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød? FN har en egen
Artikkel
47%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
Konflikter - handel og klima I svaret på spørsmålet om nord-sør begrepet finner du litt bakgrunnsinformasjon om hva vi mener med landene i nord og sør. Det hender de fattige landene finner sammen ... Nord-sør konflikter om handel og økonomi Forum: Handelspolitikk Rorg: Globalisering, vinnere og tapere Rorg: Globalisering Internasjonal handel E-bibliotek: Internasjonal handel ... Nord-sør, internasjonalhandel, handlespolitikk, klimapolitikk, fattige og rike land ... Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og
Artikkel
45%Verdenshandel og globalisering Verdenshandel og globalisering
Internasjonal handel, WTO, verdenshandel, globalisering, nord-sør ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1363292160 I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I tilfelle Norge handler med u-land, hvilke produkter blir importert til Norge? Hva står WTO for
Artikkel
34%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
Har du et spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket ... slavehandel, menneskehandel, Afrika, historie, kolonitiden, kolonier, utbytting, nord-sør ... Shelly: Human Trafficking - A Global Perspective, 2010 Se også svar på Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1605787260 Hva var prisen på en slave? Hvor mye kostet en slave
Artikkel
34%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
bokhylla Smukkestad, Den innviklete utviklingen - En innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori. Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv. ... 1339236900 Hva er et i-land? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan blir man et i-land og hvorfor er Norge et i-land? 1) Hva er et i-land? Det er ingen klare definisjoner
Artikkel
33%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
Hvorfor og hvordan ble Sør-afrika kolonisert? Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? Avkolonisering Når og hvorfor fikk de ... En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteket på spørsmål om internasjonal historie.  ... 1355219160 FN - spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem Hvor mange land er medlemmer av FN?   De Forente Nasjoner er en organisasjon
Artikkel
32%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
1 Sør-Sudan 2 Turkmenistan   2 Eritrea 2 Nord-Korea 3 Vest Sahara (Marokko) 4 ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret. ... svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1427186580 Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Finnes det en
Artikkel
32%25 år siden massakren på Den himmelske freds plass 25 år siden massakren på Den himmelske freds plass
vår relasjon til og innsikt i Kina? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvordan det står til med menneskerettighetene i Kina, du finner svaret her med lenker til flere rapporter og artikler. ... Solhjell: Ein annan veg til Kina Nord-sør-biblioteket: Menneskerettigheter i Kina Amnesty: Kina NRK: Dokumentar Kina det nye imperiet ... Nord-sør-biblioteket har svart på spørsmål om menneskerettigheter i Kina og Solhjell, som snart besøker Sølvberget, vurderer Norges forhold til Kina 25 år etter massakren.  
Artikkel
31%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
De fleste eksperter tror ikke det bli krig mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea, men med våpentestingen og framferden til lederne for USA og Nord-Korea i 2017 har situasjonen sjelden vært mer truende ... Hvor hender det? Korea - Hvor langt går de? Hvor hender det? Storm over Korea Lær om atomvåpen: Nord-Korea Aftenposten: Ni spørsmal om hvorfor USA og resten av verden frykter Nord ... Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? ... on Foreign Relations: Syrias Crisis and the Global Respons 1484856000 E-bibliotek Lenker til 3000 nettsteder, artikler og temasider på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en ... Nord-Korea og atomvåpen
Artikkel
30%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem ... krig? Ulike typer konflikter og kriger Spørsmål om konflikter Nord-Korea og atomvåpen Konflikten i Jemen Konflikten i Colombia? Borgerkrigen i Sør-Sudan Krigen i den Demokratiske republikken Kongo
Artikkel
30%E-bibliotek E-bibliotek
Her finner du podcaster, e-bøker, e-aviser, elektroniske lydbøker og ordbøker, eksamenshjelp, Nord-sør-biblioteket, Filmbib, Lovdata m.m. NB: en del av databasene vil i en periode være
Artikkel
29%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
-land eller utviklingsland” (Bistandsleksikon 1997, Johannessen & Leraand). Det har vært vanlig å oppfatte alle land i Europa og Nord-Amerika som i-land. I tillegg har en regnet med Australia, Japan og New ... ? Hvorfor er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan man blir et industriland og hvorfor Norge er et i-land. ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten
Artikkel
28%Hva er al-Qaida? Hva er al-Qaida?
Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket. ... er Al-Qaida? Hvorfor blir det krig? 1404973500 Hva er al-Qaida? Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør
Artikkel
26%Konflikten på Sri Lanka? Konflikten på Sri Lanka?
en offensiv mot LTTE, eller de Tamilske Tigrene. I løpet av et drøyt år ble opprørene nedkjempet. På slutten av krigen var den tamilske geriljaen omringet i nord sammen med mange tamilske flyktninger ... Hvorfor blir det krig? Spørsmål og svar om krig og konflikt Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det var krig på Sri Lanka. Her kan du lese svaret og finne mer informasjon. ... Guatemala i Leksikon.org står det mye om borgerkrigen Uppsala coflict database: Guatemala 1484856060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på
Artikkel
26%Tsunamien i Indiahavet 2004 Tsunamien i Indiahavet 2004
for flodbølgekatastrofen  Her kan du laste ned rapporten som evaluerte norske myndigheters håndtering av flodbølgekatastrofen i Sør-Asia. Engelsk språklige nettsider · Tsunami2004.net  En omfattende informasjonsportal ... Sjelden har en naturkatstrofe fått mer oppmerskomhet enn jordskjelvet som førte til Tsunamien i 2004. Nord-sør-biblioteket har samlet noen lenker til mer informasjon for de som fremdeles er ... menneskerettighetene? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1484856000 E-bibliotek Lenker til 3000 nettsteder, artikler og temasider på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en katalog
Artikkel
26%Hvordan oppstod FN? Hvordan oppstod FN?
Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: "Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?". Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie. ... fredsarbeid? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1426450620 Hvor mange land er medlemmer av FN? Nord-sør-biblioteket får mange spørsmål om FN, et av dem er hvor mange land er medlemmer av FN? FN har
Artikkel
25%Menneskerettigheter i Algerie Menneskerettigheter i Algerie
utgjør 97% av befolkningen. Se lenkene for mer informasjon   Tilbake til Nord-sør-biblioteket https://play.kahoot.it/#/?quizId=26bb2c66-cb2c-4173-ad10-83653daeea9e ... Gjestfrihetens kunster får besøk av eksilforfatteren Salem Zenia fra Algerie. Nord-sør-biblioteket veileder til informasjon om forfatterens hjemland og menneskerettigheter. ... .asp?D=2&I=4197&C=1262 http://www.stavanger-kulturhus.no/stavanger_bibliotek/nord_soer_biblioteket/menneskerettigheter_i_algerie FAKTA: SALEM ZENIA Salem Zenia (født 1962) er berber. Han er dikter
Artikkel
24%Håkon Hestvik Håkon Hestvik
Hestvik er bibliotekar ved Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Her han har ansvar for Nord-sør-biblioteket, et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og
Artikkel
23%Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India? Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Se også svar på India som koloni Mogulriket og India før koloniseringen Imperialisme og kolonialismen? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Mogulriket og India før koloniseringen Imperialisme og kolonialismen? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1485156720 Koloniseringen av Asia Vi har om koloniseringen i Asia som prosjekt på skolen og
Artikkel
23%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig. ... 1484856060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og kontaktinformasjon. Spørreskjema hakon
Artikkel
23%Konflikten i Sør-Kinahavet Konflikten i Sør-Kinahavet
Uenighet om havområder i Sør-Kinahavet Det er sju land som har motstridende krav på øyer, skjær og havområder i Sør-Kinahavet. Områdene inneholder store fiske ressurser, og en antar også at det er ... SNL: Sør-Kina-Havet Wikipedia: Territorial disputes in the South China Sea Fredslaget: Konflikten i Sør-Kina havet Barentswatch: Norges maritime grenser Lovdata.no: traktat/1982 ... Hvorfor er det konflikt i Sør-Kinahavet? Hvilke land er involvert, og hva er de uenige om?  ... utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? De fleste eksperter tror ikke det bli krig  mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea, men med våpentestingen og framferden til ... Konflikten i Sør-Kinahavet
Artikkel
22%Borgerkrigen i Sør-Sudan Borgerkrigen i Sør-Sudan
av en fredsavtale og folkeavstemning i 2011 etter en lang og bitter borgerkrig i Sudan, hvor skillet mellom nord- og Sør-Sudan var den sentrale konflikten. Forholdet mellom den nordlige og sørlige ... Hvor hender det? Sør-Sudan: Fra fest til katastrofe Hvor hender det? Ny start for en skjør stat Hvor hender det? Usikker fremtid Bistandsaktuelt: Hvorfor har borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp ... Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser. Landet er preget av konflikter og en kritisk humanitær situasjon. ... . Det kulturelle skillet mellom det arabiske Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara finner du på mange måter i Sudan. Sudan som Koloni Det går en tråd fra konfliktene i dag til historiske folkevandringer og ... Borgerkrigen i Sør-Sudan
Artikkel
22%Koreakrigen? Koreakrigen?
en arena for den kalde krigen. I 1950 ble den kalde krigen varm på Koreahalvøya. Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea med Sovjet i ryggen. Etter kort tid støttet USA og flere andre vestlige land ... Geir Lundestad: Øst, vest, nord, sør USA i vår tid: Koreakrigen Malkasian: The Korean War Casey: Selling the Korean War - Propaganda, politics, and public opinion. Andre bøker ... 1552477560 Hvorfor blir det krig? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig. Bakgrunnen
Artikkel
22%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
trakk nord og øst, innover på kontinentet. Her dannet de to nye uavhengige boer-republikker Oranjefristaten og Transvaal (Sør-Afrika republikken). Langs østkysten ble Natal kolonien etablert i 1838, men ... & Helle: Fra krig til krig Annen litteratur Eriksen, Tore Linnè: Sør-Afrikas historie, 2016 Har du et spørsmål? Spør Nord-sør biblioteket ... Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? ... 1979. Etter frigjøringen kjenner vi denne staten som Zimbabwe, og under kolonitiden var området kalt Sør-Rhodesia. Jeg antar at spørsmålene først og fremst gjelder Sør-Rhodesia, og ikke Nord-Rhodesia som ... Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
Artikkel
21%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
viser at Burundi skal ha vært verdens fattigste land i 2019, i forhold til BNP pr. Innbygger. IMF derimot har rangert Sør-Sudan som verdens fattigste. FN opererte med Somalia som fattigst (2018). De ... republikk E-bibliotek: DR. Kongo E-bibliotek: Liberia E-bibliotek: Niger Har du et spørsmål? Spør nord-sør-biblioteket ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1583830920 Globale forskjeller i fordeling og levekår Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem. De globale forskjellene kan framstå
Artikkel
21%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
of Colonialism Har du et spørsmål? Spør Nord-sør biblioteket ... controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var
Artikkel
20%Litteratur fra sør Litteratur fra sør
Världslitteratur En svensk side om verdenslitteratur. Her finner du en oversikt med forfattere fra land i sør som er oversatt til svensk. En egen side med de nyeste utgivelser av oversatt ... .   Complete review - Indeks over latin- og sør-amerikansk literatur Kulturbro Forlag - Arbeider for å fremme integrering, kulturforståelse og språkutvikling gjennom utveksling av litteratur mellom ulike ... Litteratur fra sør
Artikkel
20%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... befolkningsutvikling Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1457686260 Urbanisering i India? Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India? Befolkning og urbanisering i
Artikkel
19%Hva var drivkreftene bak imperialismen? Hva var drivkreftene bak imperialismen?
Kolonien Queensland (Australia) annekterer sør-øst Ny Guinea, som respons på Tyskland sin kolonisering av nord-øst Ny Guinea. Senere omgjorde Storbritannia Queensland sin annektering, og la området ... territory Listverse: Top 10 controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør
Artikkel
19%Bøker og filmer om Vietnam-krigen Bøker og filmer om Vietnam-krigen
Vietnamkrigen var den væpnede konflikten mellom Nord-Vietnam og Sør-Vietnam fra midten av 1950-årene til 1975. I tiden 1963–73 deltok USA aktivt i krigen på Sør-Vietnams side. Vietnamkrigen begynte ... Kina i nord og Khmerriket og Champa i sør. De dominerende og eldgamle instrumentene er den enstrengede dan bau og ristrommen trong com. Teatermusikken er viktig og det samme er den Vietnamesiske operaen
Artikkel
19%Muren på Vestbredden Muren på Vestbredden
1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. Nord-sør-biblioteket ble
Artikkel
19%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? ... Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og
Artikkel
18%Global kveld/morgen: Sør-Sudan Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Navn på lenke Adresse til lenke Årsakene til Sør-Sudan-krisen http://www.bistandsaktuelt.no/kommentar/arkiv-kommentarer/%C3%A5rsakene-til-s%C3%B8r-sudan-krisen Norad om konflikten http ... 1. etasje (Møteplassen). Arrangementet er gratis. Frokost fra 08.00 (50 kr).    1,9 millioner mennesker er blitt hjemløse Sør Sudan fikk sin uavhengighet 9. juli 2011 og er verdens yngste stat. Nå ... På tirsdag og onsdag kommer tidligere generalsekretær i Norsk folkehjelp og Arbeiderparti-veteran Halle Jørn-Hansen for å snakke om konflikten i Sør-Sudan.  ... Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Artikkel
18%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
kritisk gjennomgang av teorier om utvikling Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... , Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør
Artikkel
18%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... og India før koloniseringen Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål? Spør Nord-sør
Artikkel
17%Konflikten på Filippinene? Konflikten på Filippinene?
øyene i sør, blant annet Mindanao. De som flyttet var kristne, og de kom i stort antall hver uke til områder hvor muslimer hadde vært i flertall. De overtok landområder og muslimene fikk mindre ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? De fleste eksperter tror ikke det bli krig  mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea, men med våpentestingen og framferden til
Artikkel
17%FN og barn i nød? FN og barn i nød?
fredsarbeid? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1412693520 Utfordringer for FNs fredsarbeid? Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden? På FN-sambandet sine nettsider
Artikkel
17%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
med flest flyktninger, med over 13 millioner, eksterne og interne flyktninger.  Andre land med mange flyktninger er Colombia, Palestina, Afghanistan, Sør-Sudan, DR Kongo, Somalia, Jemen og Venezuela ... Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... 1557404880 Konflikten i Colombia Hvem er partene i borgerkrigen i Colombia, hva er årsaken til krigen, hvor mange er blitt drept og blir det fred i Colombia? Nord-sør-biblioteket har fått mange
Artikkel
17%Glenn Patterson Glenn Patterson
Patterson er en prisbelønnet forfatter som har skrevet flere romaner, de fleste med handling fra Nord-Irland og hans fødeby Belfast. Han har også jobbet som journalist, og underviser nå i ... Forfatter, Nord-Irland.
Artikkel
17%Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen? Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen?
rives og at det skal betales erstatning til Palestinere som har lidd økonomiske tap på grunn av muren. Se margen til høyre for mer informasjon om muren. 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør
Artikkel
17%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
ikke eksistert i dag om det ikke hadde vært for koloniseringen.   Innenfor grensene til det som ble Nigeria finnes det mange stammer og over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord ... India som koloni Kina som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Kolonier i dag Mer informasjon Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket Mer informasjon ... det  over 500 språk . I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. I nord hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og
Artikkel
17%Hvorfor er Guatemala fattig? Hvorfor er Guatemala fattig?
? Når u-landa handler Internasjonal handel: Se side 2: "6 årsaker til å tape på markedet" 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et
Artikkel
16%Borgerkrig i Irak Borgerkrig i Irak
Hvorfor blir det krig Hva er IS Hvorfor gikk USA til angrep på Irak Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak? Konflikten i Syria Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en katalog med nærmere 3000 lenker til nettsteder, artikler, dokumenter og temasider. Mange av disse er fra norske nord-sør aktører
Artikkel
Google+