Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
Det finnes knapt ordinære kolonier i verden i dag, derfor blir det litt vanskelig å svare på spørsmålet ditt. Det finnes noen rester fra kolonitiden, det er områder som er okkupert som vi kanskje ... Finnes det fortsatt kolonier i verden i dag, og hvorfor er de ikke blitt selvstendige?  ... ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt ... Kolonier i dag?
Artikkel
99%Kina som koloni Kina som koloni
Koloniseringen av Afrika India som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? ... Asia. De ulike delene av Asia sin erfaring med stormaktene var ellers svært ulik. Her kan du lese om   India som koloni og Kina som koloni . Det var mange kolonimakter som konkurrerte om makt og ... Kina som koloni
Artikkel
99%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
Hvorfor er Tanzania fattig? Imperialismen og kolonialisme? Koloniseringen av Afrika? India som koloni? Kina som koloni? Koloniseringen av Asia? Imperialismen og Etiopia? Hva var de ... koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større, og ny teknologi og viten gjorde det lettere å administrere og kontrollere ... Tanzania som koloni
Artikkel
87%- Vi er verdens eldste koloni - Vi er verdens eldste koloni
bli drept, for USA i deres krigføring verden over, forteller Espada, og følger opp: - Tilbake til knebelbarten - Det er ingen tvil om at Puerto Rico er en koloni, verdens eldste koloni. Vi er en ... - Vi er verdens eldste koloni
Artikkel
79%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
, men det er liten tvil om at både slavehandelen, og råvarehandelen med Afrika, og andre kolonier, har bidratt til den økonomiske veksten og velstanden en i dag finner i vestlige land på bekostning av ... slavehandel, menneskehandel, Afrika, historie, kolonitiden, kolonier, utbytting, nord-sør ... koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større, og ny teknologi og viten gjorde det lettere å administrere og kontrollere
Artikkel
60%Sudans historie Sudans historie
Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara finner du på mange måter i Sudan. Sudan som Koloni Det går en tråd fra konfliktene i dag til historiske folkevandringer og Egypts innflytelse, med periodevis ... Kan dere finne informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? ... :  Franske styrker skaper ro i Bangui (10.12.2013) VG:  Frykter Afrikansk folkemord (8.12.2013) 1272434820 Sudans historie Kan dere finne informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? Sudan har siden
Artikkel
53%Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India? Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Hvordan ble Tranquebar eller Trankebar etablert Det var litt tilfeldig at akkurat Tranquebar ble en dansk-norsk koloni. Det begynte med at Christian 4. i 1618 sendte en ekspedisjon til ... Se også svar på India som koloni Mogulriket og India før koloniseringen Imperialisme og kolonialismen? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... 1482138600 Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan ... Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Artikkel
46%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
Nigeria. Nedenfor kan du lese mer om Nigeria som koloni og konsekvenser av koloniseringen. Det meste er på engelsk, håper det går bra. SNL: Nigerias samtidshistorie Wikipedia: Colonial ... Koloniseringen av Afrika Drivkrefter for koloniseringen av Afrika Slavehandel i Afrika Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria Hva er Boko Haram Tanzania som koloni ... . Nedenfor kan du lese mer om Nigeria som koloni og konsekvenser av koloniseringen. Det meste er på engelsk, håper det går bra. SNL: Nigerias samtidshistorie Wikipedia: Colonial_Nigeria Country Studies
Artikkel
41%Koloniseringen av Asia Koloniseringen av Asia
Asia. De ulike delene av Asia sin erfaring med stormaktene var ellers svært ulik. Her kan du lese om  India som koloni og Kina som koloni. Det var mange kolonimakter som konkurrerte om makt og verdier ... Southeast Asia Se også svar på Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Imperialismen og Etiopia ... 1428998700 Kina som koloni Hva skjedde med Kina under kolonitiden, hvordan var koloniseringen og hvilke deler ble koloniserte? Hei, me er to jenter frå ÅVGS som har historieframføring om kinas
Artikkel
41%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
godtok at Eritrea ble en italiensk koloni. Den etiopiske lederen Menelik II var en flink diplomat. Han klarte med en kombinasjon av allianser, og å spille de europeiske stormaktene opp mot hverandre, å ... E-bibliotek: Etiopia Se også svar på Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia ... ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt
Artikkel
36%Apropos India Apropos India
Navn på lenke Adresse til lenke India som Koloni http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/NORD-SOER-BIBLIOTEKET/SPOERSMAAL-OG-SVAR/India-som-koloni Mogulriket og India før
Artikkel
31%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
E-bibliotek: India E-bibliotek: Urbanisering Se også svar på  Fattige og rike i India India som koloni? Urbanisering i Norge? Urbanisering i verden Hva er urbanisering ... av rapporten over World Bank: Beyond the City Limits Mer informasjon E-bibliotek: India E-bibliotek: Urbanisering Se også svar på  Fattige og rike i India India som koloni? Urbanisering i Norge
Artikkel
31%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak ... her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
28%Koloniseringen av Afrika Koloniseringen av Afrika
Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... om Kashmir. Konflikten om Kashmir Når britene trakk seg ut av koloni området , som nå er India og Pakistan, oppstod det en blodig konflikt mellom hinduer og muslimer, og det brøt ut krig mellom
Artikkel
24%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
-Afrika? Storbritannia erobret Sør-Afrika som koloni gradvis, og med ulike målsettinger i forskjellige perioder. De okkuperte Kappkolonien, for godt, i 1806. Bakgrunnen var Napoleonskrigene i Europa og årsaken var først ... NRK skole: Sør-Afrika som europeisk koloni BBC: The Story of Southern Africa SNL: Sør-Afrika - nyere historie Wikpedia: Koloniseringen i Afrika Wikipedia: History of South Africa ... Sør-Rhodesia, som senere ble Zimbabwe, etablert som en selvstyrt settler-koloni. Sør-Rhodesia var et britisk protektorat som ble styrt av europeiske bosettere. Selv om de var underlagt Storbritannia og
Artikkel
21%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
kolonisering og imperialisme? Er det noen spill som kan brukes i forbindelse med læring og undervisning om verdenshistorie og kolonisering spesielt? India som koloni? Hvis India ikke hadde vært koloni ... også om svartjenester med Globalskole. Mange av svarene våre publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni
Artikkel
19%Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
Delingen av Afrika På slutten av 1800-tallet ble koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større ... land som Frankrike og Russland. Resultatet av krigene var at Italia anerkjente Etiopia sin rett til å være eget land, mens Etiopia godtok at Eritrea ble en Italiensk koloni. Den etiopiske lederen Menelik
Artikkel
17%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
var under sterk innflytelse av først og fremst Storbritannia var deler av Persia (Iran), Afghanistan, Thailand  og Saudi Arabia.  Hvilke kolonier tilhørte hvilke land Det har variert over tid hvilke ... ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt
Artikkel
17%Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert?
Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt inntrykk, alt etter hvilke kilder en leser og hvilken periode en leser om. Var ... 1477639080 India som koloni Hvis India ikke hadde vært koloni? Hvilket styresett innførte kolonimakten i India, fikk lokalbefolkningen ta del i styre? Les svarene og finn lenker her. 1) Hvis India
Artikkel
17%Kolonien Rhodesia Kolonien Rhodesia
lenge kontrollert og styrt av Det britiske sørafrikakompaniet. I 1923 ble Sør-Rhodesia, som senere ble Zimbabwe, etablert som en selvstyrt settler-koloni. Sør-Rhodesia var et britisk protektorat som ble ... 1482138600 Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan
Artikkel
17%Hvorfor er Guatemala fattig? Hvorfor er Guatemala fattig?
Koloni og utbytting 1) Guatemala har vært koloni. Selv om landet ble selvstendig i 1839 har utenlandske selskaper, særlig fra USA, hatt kontroll over mye av landet. De har gjerne vært ... Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på dårlig styre og korrupsjon i de fattige landene, slik som du nevner. Andre peker på kolonitiden, hvor kolonier som
Artikkel
15%Imperialisme og kolonialisme Imperialisme og kolonialisme
. Dette fant en i koloniene.  Makt og ære Det var også andre drivkrefter og årsaker enn de økonomiske. Kolonier ga makt og ære, og kampene om kolonier bar ofte preg av å være en strategisk geopolitisk ... ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt
Artikkel
15%Imperialisme i dag Imperialisme i dag
som tidsepoke, men det er få eksempler av dette nå. Les svaret på spørsmål om kolonier i dag: Spørsmål og svar: Kolonier i dag Med en slik forståelse av imperialisme er det altså få eksempler, om noen ... 1592239260 Kolonier i dag? Finnes det fortsatt kolonier i verden i dag, og hvorfor er de ikke blitt selvstendige?  Det finnes knapt ordinære kolonier i verden i dag, derfor blir det litt vanskelig å
Artikkel
14%Hvorfor er Tanzania fattig? Hvorfor er Tanzania fattig?
sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på dårlig styre og korrupsjon i de fattige landene, slik som du nevner. Andre peker på kolonitiden, hvor kolonier som Tanzania ble utbyttet til fordel ... utviklet industrien sin mens de fleste land i sør var kolonier skal ta en større del av regningen. De ønsker en avtale om CO2 utslipp som ikke skal hindre den samme utviklingen som de rike landene har hatt
Artikkel
14%Koloniseringen av Kongo Koloniseringen av Kongo
Det er to land som heter Kongo; Den demokratiske republikken Kongo, og Republikkene Kongo (Brazzaville). Landene har ulike kolonihistorier. Republikken Kongo var en fransk koloni. I Den demokratiske ... hvor stor betydning den har for den økonomiske situasjonen i dag, men det er liten tvil om at både slavehandelen og råvarehandelen med Afrika og andre kolonier har bidratt til den økonomiske veksten og
Artikkel
13%Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala? Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala?
årene er det inngått frihandelsavtaler mellom Guatemala og USA. Guatemala var spansk koloni fram til 1821. Språket er spansk og kultur og sosialt liv er sterkt påvirket av tiden som spansk koloni, men ... alltid ekspertene er enige om hva som er viktigst. Her er noen årsaker som kan forklare hvorfor Guatemala er fattig. Koloni og utbytting 1) Guatemala har vært koloni, og etter kolonitiden har utenlandske
Artikkel
13%Mogulriket og India før koloniseringen? Mogulriket og India før koloniseringen?
I svar på spørsmål om India som koloni kan du lese litt om i India når den europeiske koloniseringen begynte. Der kan du lese at mogulene hadde kontroll over mye av det som i dag er ... 1482138600 Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan
Artikkel
13%Russland og USAs imperialisme Russland og USAs imperialisme
Kina som koloni? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan en få litt ulikt
Artikkel
13%Adam Hochschild: Kong Leopolds Arv Adam Hochschild: Kong Leopolds Arv
Den Belgiske kongen styrte Kongo som sin private koloni, og det ble drevet rådrift på naturressurser og mennesker fra 1885 til 1908. Med utgangspunkt i ulike kilder antar forfatteren at folketallet
Artikkel
13%Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo
enda mer fraværende her enn i de fleste andre kolonier. Før Kongo ble en Belgisk koloni var området nærmest en personlig koloni under den Belgiske kongen (Leopold II). Sjelden er utbytting satt i større ... amerikansk imperialisme som du kanskje kan låne på biblioteket: Globalhistorie 1750-1900, Tore Linné Eriksen Se også svar på Imperialisme og kolonialismen Kina som koloni? Har du et spørsmål Spør Nord
Artikkel
12%Spill om kolonisering og imperialisme Spill om kolonisering og imperialisme
koloni administrasjonsapparatet. Religion og ikke minst språk ble sterkt påvirket av kolonimaktene. Blant de uttalte drivkreftene for kolonisering var sivilisering av urbefolkningen, eller den hvite manns
Artikkel
12%Burma eller Myanmar ? Burma eller Myanmar ?
Asia. De ulike delene av Asia sin erfaring med stormaktene var ellers svært ulik. Her kan du lese om   India som koloni og Kina som koloni . Det var mange kolonimakter som konkurrerte om makt og
Artikkel
12%Kashmir-konflikten Kashmir-konflikten
Kashmir er et bestridt område, og det er uenighet om hva folkeretten sier om Kashmir. Konflikten om Kashmir Når britene trakk seg ut av koloni området, som nå er India, Pakistan og ... -konflikten? Kashmir er et bestridt område, og det er uenighet om hva folkeretten sier om Kashmir. Konflikten om Kashmir Når britene trakk seg ut av koloni området , som nå er India og Pakistan, oppstod det en blodig
Artikkel
12%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
kolonier, skal ta en større del av regningen. De ønsker en avtale om CO2 utslipp som ikke skal hindre den samme utviklingen i sør,  som de rike landene i nord har hatt. Du kan lese mer om handel og ... kolonitiden, hvor kolonier som Tanzania ble utbyttet til fordel for industrialisering i de vestlige landene, og den skjeve maktstrukturen på det internasjonale markedet i nyere tid, som gjerne fører til at de
Artikkel
12%Menneskerettigheter i Algerie Menneskerettigheter i Algerie
Historie Algerie sin nyere historie har vært preget av vold. Landets kamp for uavhengighet var et av de mest blodige og kompliserte oppgjørene noen koloni hadde med sine tidligere koloniherrer
Artikkel
12%En moderne Robinson En moderne Robinson
, tragikomiske ferd mot opprettelsen av en bitteliten koloni på en øy utenfor Papua Ny-Guinea. Der kan nudismen, vegetarismen og soltilbedelsen utfolde seg fritt. Men hvor lenge? Kan paradiset bestå?  Allerede
Artikkel
12%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
svarene våre publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det
Artikkel
12%Hva var drivkreftene bak imperialismen? Hva var drivkreftene bak imperialismen?
1482138600 Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert, og hvordan skjedde det? Det er et spørsmål som ikke er helt enkelt å svare på. Når en leser om hvordan India ble en koloni kan
Artikkel
11%Hva er Boko Haram? Hva er Boko Haram?
vestlig og kolonial innflytelse på utdanningssystemet i Nigeria. Mye tyder på at Boko Haram både rekrutteringsmessig og ideologisk baserer seg på disse koranskolene og bakgrunnen for opprettelsen av dem ... Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
11%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
% av representantene.    En finner dette systemet i mange av Storbritannias tidligere kolonier, blant annet i verdens største demokrati, India. USA er et annet land med et lignende system, men der ... publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i
Artikkel
10%Undertrykking av aboriginere Undertrykking av aboriginere
Asia. De ulike delene av Asia sin erfaring med stormaktene var ellers svært ulik. Her kan du lese om   India som koloni og Kina som koloni . Det var mange kolonimakter som konkurrerte om makt og
Artikkel
10%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
utviklet industrien sin mens de fleste land i sør var kolonier skal ta en større del av regningen. De ønsker en avtale om CO2 utslipp som ikke skal hindre den samme utviklingen som de rike landene har hatt
Artikkel
10%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
dårlig styre og korrupsjon i de fattige landene, slik som du nevner. Andre peker på kolonitiden, hvor kolonier som Tanzania ble utbyttet til fordel for industrialisering i de vestlige landene, og den
Artikkel
10%Jordskjelv og andre naturkatastrofer Jordskjelv og andre naturkatastrofer
dårlig styre og korrupsjon i de fattige landene, slik som du nevner. Andre peker på kolonitiden, hvor kolonier som Tanzania ble utbyttet til fordel for industrialisering i de vestlige landene, og den
Artikkel
10%Borgerkrigen i Sør-Sudan Borgerkrigen i Sør-Sudan
delen av Sudan hadde vært anstrengt og kilde til konflikt helt siden Sudan ble selvstendig i 1956. Det var lite som bandt de tidligere koloni områdene sammen som en stat. Se svar på: Koloniseringen av ... informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? Sudan har siden de ble en selvstendig stat i 1956 vært preget av interne konflikter og borgerkriger. I 2011 ble landet delt i Sudan og Sør-Sudan. For å
Artikkel
10%E-bibliotek E-bibliotek
også om svartjenester med Globalskole. Mange av svarene våre publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni
Artikkel
10%Avkolonisering Avkolonisering
-konflikten? Kashmir er et bestridt område, og det er uenighet om hva folkeretten sier om Kashmir. Konflikten om Kashmir Når britene trakk seg ut av koloni området , som nå er India og Pakistan, oppstod det en blodig
Artikkel
10%Avkolonisering i India Avkolonisering i India
folkeretten sier om Kashmir. Konflikten om Kashmir Når britene trakk seg ut av koloni området , som nå er India og Pakistan, oppstod det en blodig konflikt mellom hinduer og muslimer, og det brøt ut krig
Artikkel
10%Hvorfor bomber Israel Gaza? Hvorfor bomber Israel Gaza?
.12.2013) 1272434820 Sudans historie Kan dere finne informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? Sudan har siden de ble en selvstendig stat i 1956 vært preget av interne konflikter og borgerkriger. I 2011 ble
Artikkel
10%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
hvor stor betydning den har for den økonomiske situasjonen i dag, men det er liten tvil om at både slavehandelen og råvarehandelen med Afrika og andre kolonier har bidratt til den økonomiske veksten og
Artikkel
Google+