Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Advokathjelp Advokathjelp
Advokatvakten er et tilbud fra Advokatforeningen der alle kan få en halvtimes gratis juridisk rådgivning fra en advokat. Advokatvakten i Stavanger finner sted hver torsdag, mellom kl 17.00 - 19.00 i ... Hver torsdag kl. 17.00 - 19.00, tilbyr Advokatforeningen gratis juridisk rådgivning på Sølvberget. Oppstart våren 2020 er torsdag 9. januar. ... advokathjelp, advokat, juridisk ... finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere.  For å bruke denne tjenesten, kan du
Artikkel
19%Bruk Lovdata på Biblå Bruk Lovdata på Biblå
annet får du tilgang til opphevede lover, rettsavgjørelser, forarbeider og uttalelser.  I tillegg finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av
Artikkel
19%Gjestfrihetens kår Gjestfrihetens kår
grenseløs, uvilkårlig gjestfrihet – tuftet på den etiske filosofien til Emmanuel Levinas (1906–1995) - til en bestemt politisk, eller juridisk praksis. Symposiet Gjestfrihetens kår skal med dette
Artikkel
17%Program mandag 8. september Program mandag 8. september
en til Emmanuel Levinas, til en bestemt politisk eller juridisk praksis. Symposiet vil med utgangspunkt i dette utforske og diskutere både etiske, politiske og juridiske aspekter ved begrepet
Artikkel
14%Global Morgen: Vietnam Global Morgen: Vietnam
verdens fattigste land, har de siste tiårene gjennomgått store økonomiske, juridiske og sosiale endringer. Gjennom en rekke sentrale internasjonale avtaler har landet forpliktet seg til å forbedre sivile og
Artikkel
13%Litteraturkveld 14. april: Lovet være loven Litteraturkveld 14. april: Lovet være loven
 (2003).  Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved juridisk fakultet ved UiB. Han har skrevet Høgsteretts historie 1965 – 2015 og har fått Meltzerprisen for fremragende formidling. Det blir
Artikkel
13%Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria
at et barn aldri formelt får bosette seg i et land eller kunne ta arbeid på lovlig måte. Juridisk identitet Barn som blir født av flyktninger i Libanon, har store problemer med å få en juridisk
Artikkel
12%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
data om juridiske rettigheter  ... ).  Flere tall og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
12%Sølvberget fra A-Å Sølvberget fra A-Å
__________ Hittegods I__________ ICORN Innlevering Innlån (fjernlån) Internett  Internasjonalt kulturnettverk (IKN)   J__________ Jakten på ikke-brukeren Juridisk bistand  K__________ Kapittel
Artikkel
11%Program tirsdag 9. september 2008 Program tirsdag 9. september 2008
Jacques Derrida spørsmål om hvordan vi kan oversette det etiske kravet om en grenseløs, betingelsesløs gjestfrihet, basert på filosofi en til Emmanuel Levinas, til en bestemt politisk eller juridisk praksis
Artikkel
11%Hvilke land i verden har mest og minst likestilling? Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?
mange områder, arbeidsliv, utdanning, politikk, familie, samfunn, juridisk. Det blir selvfølgelig svært vanskelig å lage en samlet rangering som kan sammenlignes på tvers av land. På Verdensbanken sin ... og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
11%Frokostmøte og debatt med Solveig Horne Frokostmøte og debatt med Solveig Horne
– daglig leder i Juridisk Rådgivning for Kvinner              Gro Lindstad – daglig leder i FOKUS  Foto: Ilja C. Hendel
Artikkel
10%Globalisering Globalisering
: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene får mindre innflytelse Internasjonale institusjoner som for eksempel FN har kanskje ikke ... begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte
Artikkel
10%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
hvem som er migranter. Betydningen for hvilken begreper en bruker kan være viktig i statistisk og juridisk sammenheng.
Artikkel
10%Menneskerettigheter i Algerie Menneskerettigheter i Algerie
, menneskerettighetsaktivister, fattige og arbeidere som kjemper for bedre kår møter et brutalt politi og et rettsvesen med liten forståelse for juridiske spissfindigheter og universelt anerkjent menneskerettigheter. Se lenkene
Artikkel
10%Ulike typer konflikter og kriger Ulike typer konflikter og kriger
skiller mellom ulike typer konflikter. Væpnet konflikt og folkeretten Den internasjonale humanitære retten, som er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske
Artikkel
9%Irak: Kaos og menneskerettigheter Irak: Kaos og menneskerettigheter
, og mer eller mindre tilfeldige arrestasjoner som rettsvesenet på ingen måte følger opp på en juridisk forsvarlig måte. Men staten har på ingen måte et monopol på maktovergrep og voldsbruk i Irak
Artikkel
9%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
igjen i en juridisk definisjon av korrupsjon, men normalt tenker vi gjerne på noe mer når vi ønsker å beskrive det mest korrupte landet i verden. Korrupsjon kan foregå både i offentlig og privat sektor
Artikkel
9%Det muslimske brorskapet i Egypt Det muslimske brorskapet i Egypt
bevegelse har de ideologiske vært vel så opptatt av individet, familie og det sosiale samfunn og misjonering som statsmakt og det nasjonale politiske og juridiske systemet. Revolusjon i 2011 Den etablerte ... ).  Flere tall og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
9%Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Afrika?
har til dels vært katastrofale. I koloniene ble det etablert byråkrati og institusjoner etter model fra kolonimaktene. Det medførte nye og mer moderne administrative og juridiske systemer for Afrika
Artikkel
9%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering. Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske ... vanskelige spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
9%Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
dette igjen i den såkalte rasismeparagrafen, knyttet til ytringer. En kan si at denne paragrafen utgjør en juridisk definisjon på rasisme og diskriminering i Norge: Lovdata: § 135a  Wikipedia
Artikkel
9%Utfordringer for FNs fredsarbeid? Utfordringer for FNs fredsarbeid?
i en stats interne anliggende. Det kan bli vanskelig å finne det juridiske grunnlaget og å oppnå internasjonal enighet om å gripe inn. På 90-tallet oppstod det flere humanitære kriser som kom som en
Artikkel
9%Menneskerettigheter i Kina Menneskerettigheter i Kina
, ytringsfrihet, det juridiske systemet og rettspraksis både for opposisjonelle og kriminelle. Den meget utstrakte bruken av dødsstraff står også sentralt i kritikken Kina. Det er ikke bare på det nasjonale nivået
Artikkel
9%Apper og e-arkiver Apper og e-arkiver
/EU-rettskilder. I tillegg finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere. NB: Lover og forskrifter, samt noe
Artikkel
8%FN fyller 70 år FN fyller 70 år
kompromisset. Kompromisset er i dag truet. En stat, USA, utfordrer folkeretten og de juridiske hindre for krig og intervensjoner. Folkeretten utfordres samtidig av global ulikhet, terrorisme og statskriser i den
Artikkel
8%Å skrive fram sannheten Å skrive fram sannheten
opp igjen alene. Når grosserer Worm kommer tilbake er hun imidlertid juridisk forpliktet til å innlemme ham i bedriften igjen. Men hun nekter å ta imot mannen som kommer med dampbåten, og fremstår som
Artikkel
7%Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
7%16 søketips for Google 16 søketips for Google
6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere.  For å bruke denne tjenesten, kan du henvende deg i skranken på Faktabiblioteket i 3
Artikkel
7%Farah, Hustvedt og Alameddine til Kapittel 08 Farah, Hustvedt og Alameddine til Kapittel 08
hvordan vi kan oversette det etiske kravet om en grenseløs, uvilkårlig gjestfrihet – tuftet på den etiske filosofien til Emmanuel Levinas (1906–1995) - til en bestemt politisk, eller juridisk praksis
Artikkel
7%Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
7%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
7%Knausgård på fransk, eller Emil på amharisk? Knausgård på fransk, eller Emil på amharisk?
Holt, Anne (n.) Śmierć demona   2011 19/44 89.185 FIL Filipek, Michal Jan (pol.) Norsk-polsk polsk-norsk juridisk ordbok
Artikkel
7%Lykkeland? Lykkeland?
føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene får mindre innflytelse Internasjonale institusjoner som for eksempel FN har kanskje ikke nok
Artikkel
6%Synet på kvinner i islam og kristendom Synet på kvinner i islam og kristendom
data om juridiske rettigheter   Land informasjon Etiopia E-bibliotek: Etiopia Kvinneorganisasjon i Etiopia Globalis: Etiopia Wikipedia: Women in Ethiopia Malawi E-bibliotek: Malawi Globalis
Artikkel
6%Hva er global oppvarming? Hva er global oppvarming?
forme globaliseringen. Konsekvenser av globalisering Noen konsekvenser av globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt
Artikkel
6%Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?
Artikkel
6%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte demokratiske prinsipper får
Artikkel
6%Damer du skulle ha møtt Damer du skulle ha møtt
, politikk, familie, samfunn, juridisk. Det blir selvfølgelig svært vanskelig å lage en samlet rangering som kan sammenlignes på tvers av land. På Verdensbanken sin nettsiden finner du mål og statistikk
Artikkel
6%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
6%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
6%Koreakrigen? Koreakrigen?
internasjonale humanitære retten , som er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal
Artikkel
6%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt: Væpnet konflikt mellom to eller flere
Artikkel
6%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte demokratiske prinsipper får
Artikkel
6%Dyrene rundt oss Dyrene rundt oss
forme globaliseringen. Konsekvenser av globalisering Noen konsekvenser av globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt
Artikkel
6%Internasjonal handel Internasjonal handel
burde være mer hvordan vi bør og kan forme globaliseringen. Konsekvenser av globalisering Noen konsekvenser av globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
6%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
dagens konflikter er interne og ikke internasjonale konflikter . Listen ligger høyt for når en kan gripe inn i en stats interne anliggende. Det kan bli vanskelig å finne det juridiske grunnlaget og å oppnå
Artikkel
6%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
vanskelige spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
6%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
Artikkel
6%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
forme globaliseringen. Konsekvenser av globalisering Noen konsekvenser av globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt
Artikkel
Google+