Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Gratis advokathjelp på telefon Gratis advokathjelp på telefon
Advokatvakten er et tilbud fra Advokatforeningen der alle kan få en halvtimes gratis juridisk rådgivning fra en advokat. På www.advokatenhjelperdeg.no/advokatvakten kan du lese mer om hvordan du ... Advokatvakten tilbyr en halv time gratis juridisk rådgivning i uken over telefon. Oppstart 7. januar. ... advokathjelp, advokat, juridisk, gratis ... finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere.  For å bruke denne tjenesten, kan du
Artikkel
18%Bruk Lovdata på Biblå Bruk Lovdata på Biblå
annet får du tilgang til opphevede lover, rettsavgjørelser, forarbeider og uttalelser.  I tillegg finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av
Artikkel
18%Gjestfrihetens kår Gjestfrihetens kår
grenseløs, uvilkårlig gjestfrihet – tuftet på den etiske filosofien til Emmanuel Levinas (1906–1995) - til en bestemt politisk, eller juridisk praksis. Symposiet Gjestfrihetens kår skal med dette
Artikkel
16%Program mandag 8. september Program mandag 8. september
en til Emmanuel Levinas, til en bestemt politisk eller juridisk praksis. Symposiet vil med utgangspunkt i dette utforske og diskutere både etiske, politiske og juridiske aspekter ved begrepet
Artikkel
14%Global Morgen: Vietnam Global Morgen: Vietnam
verdens fattigste land, har de siste tiårene gjennomgått store økonomiske, juridiske og sosiale endringer. Gjennom en rekke sentrale internasjonale avtaler har landet forpliktet seg til å forbedre sivile og
Artikkel
13%Litteraturkveld 14. april: Lovet være loven Litteraturkveld 14. april: Lovet være loven
 (2003).  Jørn Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved juridisk fakultet ved UiB. Han har skrevet Høgsteretts historie 1965 – 2015 og har fått Meltzerprisen for fremragende formidling. Det blir
Artikkel
13%Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria
at et barn aldri formelt får bosette seg i et land eller kunne ta arbeid på lovlig måte. Juridisk identitet Barn som blir født av flyktninger i Libanon, har store problemer med å få en juridisk
Artikkel
11%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
data om juridiske rettigheter  ... ).  Flere tall og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
11%Sølvberget fra A-Å Sølvberget fra A-Å
__________ Hittegods I__________ ICORN Innlevering Innlån (fjernlån) Internett  Internasjonalt kulturnettverk (IKN)   J__________ Jakten på ikke-brukeren Juridisk bistand  K__________ Kapittel
Artikkel
10%Rasisme i USA og Jim Crow lovene Rasisme i USA og Jim Crow lovene
. Rasismen tok på ingen måte slutt ved borgerkrigen og slaveriets formelle juridiske avslutning i 1865. Konstitusjonelt skulle de svarte få sin frihet i 1865, men praksis ble noe helt annet. Juridiske begreper ... utgjør en juridisk definisjon på rasisme og diskriminering i Norge: Lovdata: §185 Wikipedia: Rasismeparagrafen NRK: Uenighet om rasismeparagrafen   Betydningen og sammenhengen mellom de tre begrepene kan
Artikkel
10%Program tirsdag 9. september 2008 Program tirsdag 9. september 2008
Jacques Derrida spørsmål om hvordan vi kan oversette det etiske kravet om en grenseløs, betingelsesløs gjestfrihet, basert på filosofi en til Emmanuel Levinas, til en bestemt politisk eller juridisk praksis
Artikkel
10%Hvilke land i verden har mest og minst likestilling? Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?
; arbeidsliv, utdanning, politikk, familie, samfunn, juridisk. Det blir selvfølgelig svært vanskelig å lage en samlet rangering som kan sammenlignes på tvers av land. På Verdensbanken sin nettside finner du mål ... og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
10%Frokostmøte og debatt med Solveig Horne Frokostmøte og debatt med Solveig Horne
– daglig leder i Juridisk Rådgivning for Kvinner              Gro Lindstad – daglig leder i FOKUS  Foto: Ilja C. Hendel
Artikkel
10%Globalisering Globalisering
globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene får mindre innflytelse Internasjonale institusjoner som for eksempel ... begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte
Artikkel
10%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
hvem som er migranter. Betydningen for hvilken begreper en bruker kan være viktig i statistisk og juridisk sammenheng. ... er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt
Artikkel
10%Menneskerettigheter i Algerie Menneskerettigheter i Algerie
, menneskerettighetsaktivister, fattige og arbeidere som kjemper for bedre kår møter et brutalt politi og et rettsvesen med liten forståelse for juridiske spissfindigheter og universelt anerkjent menneskerettigheter. Se lenkene
Artikkel
9%Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger? Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?
Væpnet konflikt og folkeretten Den internasjonale humanitære retten, som er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt
Artikkel
9%16 søketips for Google 16 søketips for Google
- som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere.  For å bruke denne tjenesten, kan du henvende deg i skranken på
Artikkel
9%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
allminnelig oppfatelse av begrepet, som vi finner igjen i en juridisk definisjon av korrupsjon. Men normalt tenker vi gjerne på noe mer når vi ønsker å beskrive det mest korrupte landet i verden. Korrupsjon kan ... begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte
Artikkel
9%Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
dette igjen i den såkalte rasismeparagrafen, knyttet til ytringer. En kan si at denne paragrafen utgjør en juridisk definisjon på rasisme og diskriminering i Norge: Lovdata: §185 Wikipedia ... slaveøkonomien som var sentral i særlig de sørlig delen av USA fra 1600-tallet til 1865. Rasismen tok på ingen måte slutt ved borgerkrigen og slaveriets formelle juridiske avslutning i 1865 . Konstitusjonelt
Artikkel
9%Det muslimske brorskapet i Egypt Det muslimske brorskapet i Egypt
bevegelse har de ideologiske vært vel så opptatt av individet, familie og det sosiale samfunn og misjonering som statsmakt og det nasjonale politiske og juridiske systemet. Revolusjon i 2011 Den etablerte ... ).  Flere tall og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
9%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering. Blant annet at konsekvenser av globalisering kan være: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske ... vanskelige spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
9%Koloniseringen av Afrika Koloniseringen av Afrika
har til dels vært katastrofale. I koloniene ble det etablert byråkrati og institusjoner etter modell fra kolonimaktene. Det medførte nye og mer moderne administrative og juridiske systemer for Afrika
Artikkel
9%Utfordringer for FNs fredsarbeid? Utfordringer for FNs fredsarbeid?
i en stats interne anliggende. Det kan bli vanskelig å finne det juridiske grunnlaget og å oppnå internasjonal enighet om å gripe inn. På 1990-tallet oppstod det flere humanitære kriser som kom som
Artikkel
9%Menneskerettigheter i Kina Menneskerettigheter i Kina
juridiske systemet og rettspraksis både for opposisjonelle og kriminelle. Den meget utstrakte bruken av dødsstraff står også sentralt i kritikken Kina. Det er ikke bare på det nasjonale nivået, som Liu
Artikkel
9%Irak: Kaos og menneskerettigheter Irak: Kaos og menneskerettigheter
, og mer eller mindre tilfeldige arrestasjoner som rettsvesenet på ingen måte følger opp på en juridisk forsvarlig måte. Men staten har på ingen måte et monopol på maktovergrep og voldsbruk i Irak
Artikkel
9%Bruk bibliotekets digitale tjenester Bruk bibliotekets digitale tjenester
EØS/EU-rettskilder. I tillegg finner du mye redaksjonelt stoff - som mer enn 6000 juridiske artikler samt merknader til mange av systemets dokumenter skrevet av anerkjente juridiske forfattere. NB
Artikkel
8%Skatteparadis Skatteparadis
Hva er et skatteparadis Det er ikke enighet om en vitenskapelig eller juridisk definisjon av hva et skatteparadis er. En vanlig oppfatning er at et skatteparadis inneholder elementer som lav eller ... å komme fram til. Definisjonen som er henvist til over er en allminnelig oppfatelse av begrepet, som vi finner igjen i en  juridisk definisjon  av korrupsjon. Men normalt tenker vi gjerne på noe mer
Artikkel
8%FN fyller 70 år FN fyller 70 år
kompromisset. Kompromisset er i dag truet. En stat, USA, utfordrer folkeretten og de juridiske hindre for krig og intervensjoner. Folkeretten utfordres samtidig av global ulikhet, terrorisme og statskriser i den
Artikkel
7%Å skrive fram sannheten Å skrive fram sannheten
opp igjen alene. Når grosserer Worm kommer tilbake er hun imidlertid juridisk forpliktet til å innlemme ham i bedriften igjen. Men hun nekter å ta imot mannen som kommer med dampbåten, og fremstår som
Artikkel
7%Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
7%Farah, Hustvedt og Alameddine til Kapittel 08 Farah, Hustvedt og Alameddine til Kapittel 08
hvordan vi kan oversette det etiske kravet om en grenseløs, uvilkårlig gjestfrihet – tuftet på den etiske filosofien til Emmanuel Levinas (1906–1995) - til en bestemt politisk, eller juridisk praksis
Artikkel
7%Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
7%Bøker om prostitusjon, menneskehandel og slavearbeid Bøker om prostitusjon, menneskehandel og slavearbeid
organisasjon som bekjemper landets menneskehandlere. Hans samvittighet er blitt vekket i Mumbai hvor han på nært hold både har opplevd sexhandelen i all dens gru og det korrupte juridiske systemet som
Artikkel
7%Asterix, den foreldreløse galleren Asterix, den foreldreløse galleren
. Uderzo etablerte sitt eget publiseringsbyrå – Albert-René, som han drev sammen med konen og datteren. Det var en del juridiske tvister om rettighetene til de 24 første albumene, som resulterte i en del
Artikkel
6%Knausgård på fransk, eller Emil på amharisk? Knausgård på fransk, eller Emil på amharisk?
Holt, Anne (n.) Śmierć demona   2011 19/44 89.185 FIL Filipek, Michal Jan (pol.) Norsk-polsk polsk-norsk juridisk ordbok
Artikkel
6%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
og fakta om forholdene for kvinner i ulike land finner du på nettsidene til Verdensbanken.   Gender data Malawi Gender data Ethiopia   Statistikk og data om juridiske rettigheter   Land
Artikkel
6%Lykkeland? Lykkeland?
føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene får mindre innflytelse Internasjonale institusjoner som for eksempel FN har kanskje ikke nok
Artikkel
6%Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom
data om juridiske rettigheter   Land informasjon Etiopia E-bibliotek: Etiopia Kvinneorganisasjon i Etiopia Globalis: Etiopia Wikipedia: Women in Ethiopia Malawi E-bibliotek: Malawi Globalis
Artikkel
6%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
6%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
6%Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?
Artikkel
6%Internasjonal handel Internasjonal handel
du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt
Artikkel
6%Damer du skulle ha møtt Damer du skulle ha møtt
, politikk, familie, samfunn, juridisk. Det blir selvfølgelig svært vanskelig å lage en samlet rangering som kan sammenlignes på tvers av land. På Verdensbanken sin nettsiden finner du mål og statistikk
Artikkel
6%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene og ofte demokratiske prinsipper får
Artikkel
6%Dyrene rundt oss Dyrene rundt oss
forme globaliseringen. Konsekvenser av globalisering Noen konsekvenser av globalisering: Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt
Artikkel
6%Internasjonal arbeidsdeling? Internasjonal arbeidsdeling?
vanskelige spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
6%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
Artikkel
6%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
vanskelige spørsmål. I dette svaret kan du lese mer om begrepet globalisering . Blant annet at konsekvenser av Globalisering kan være Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske
Artikkel
6%Hvorfor fremmedfrykt? Hvorfor fremmedfrykt?
utgjør en juridisk definisjon på rasisme og diskriminering i Norge: Lovdata: § 135a  Wikipedia: Rasismeparagrafen NRK: Uenighet om rasismeparagrafen   Betydningen og sammenhengen mellom de tre begrepene
Artikkel
Google+