Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Imperialisme og kolonialisme Imperialisme og kolonialisme
- Imperialismen - Vesten erobrer verden Øyvind Østerud: Statsvitenskap-Imperialisme og hegemoni Verden etter 1850-Kapittel 6, Imperienes tid Helge Hveem: Makt og velferd i det globale samfunn Kapittel 12 ... kolonialisme, imperietiden, imperialisme ... kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg  valgt ut lenker til enkelte ... Imperialisme og kolonialisme
Artikkel
99%Russland og USAs imperialisme Russland og USAs imperialisme
) som er mest aktuelt Amerikansk og Russisk imperialisme og kolonisering Før denne perioden var både Russland og USA var opptatt av å kolonisere sine nærområdene og store deler av det som i dag ligger ... Amerikansk imperialisme SNL: USA - Imperialisme og verdenskrig Wikipedia: American_imperialism Wikipedia: Spanish American_War Wikipedia: American ... Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme? ... kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg  valgt ut lenker til enkelte ... Russland og USAs imperialisme
Artikkel
88%Spill om kolonisering og imperialisme Spill om kolonisering og imperialisme
Europa Universalis i undervisningen Se også svar på Imperialisme og kolonialisme ... Historie, spill, imperialisme, kolonisering, kolonitiden ... Afrika til industrien i Europa. I svaret på spørsmålet   Imperialisme og kolonisering  finner du mer informasjon om drivkreftene bak imperialismen generelt, de gjelder også for Afrika. Se også svar på ... Spill om kolonisering og imperialisme
Artikkel
83%Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
på 1800-tallet, senere var det andre råvarer som ble skipet ut av Afrika til industrien i Europa. I svaret på spørsmålet Imperialisme og kolonisering finner du mer informasjon om drivkreftene bak ... Afrika, kolonisering, imperialisme, historie, kolonitiden ... årsaken til imperialismen, men flere andre drivkrefter bidro også til stormaktenes kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om
Artikkel
34%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
Imperialisme og kolonialisme Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Asia? Eurpeernes oversjøiske kulturmøter Russland og USA sin Imperialisme Lenker Wikipedia: History ... kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg  valgt ut lenker til enkelte
Artikkel
30%Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India? Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Se også svar på India som koloni Mogulriket og India før koloniseringen Imperialisme og kolonialismen? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
26%Hva var drivkreftene bak imperialismen? Hva var drivkreftene bak imperialismen?
I svaret på spørsmålet om imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen, blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg valgt ut lenker til enkelte avsnitt ... under det Det britiske imperiet.   E-biblioteket: Historie og imperialisme ... territory Listverse: Top 10 controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord
Artikkel
26%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak ... her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
26%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Mest leste svar i 2020 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Årsaker til andre verdenskrig ... her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
22%Koloniseringen av Asia Koloniseringen av Asia
koloniseringen i Asia, som ikke også gjelder koloniseringen i andre verdensdeler. Årsaker til Imperialismen generelt kan du lese om og finne mer informasjon om i svaret på spørsmål om Imperialisme og kolonialisme ... Jul Myhrvold, Tiden 1850-1920: Fra Handelskolonialisme til ny-imperialisme i Asia og Australia SNL: Asia - Kolonitiden Wikipedia: Imperialism in Asia NIU: Colonialism and Nationalism i ...   Imperialisme og kolonialisme . Skal en peke på noe spesielt for Asia så kan det være at krydder var handelsvaren som kanskje var den viktigste drivkraften for å etablere handelsruter med Asia fra Europa. På
Artikkel
22%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg  valgt ut lenker til enkelte
Artikkel
22%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
? Imperialisme og kolonialismen ... er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
22%Fire ganger første verdenskrig Fire ganger første verdenskrig
. Årsakene lå i internasjonale spenninger i årene før krigen, blant annet knyttet til imperialisme og konflikter på slutten av 1800-tallet. Den utløsende årsaken var drapet på Franz Ferdinand i juni 1914
Artikkel
16%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
Avkolonisering Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet? Imperialisme og kolonialisme? Jeg skal drøfte forutsetninger, drivkrefter, årsaker og konsekvenser til ... ? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1484745180 Globalskole Globalskole er en digital samling med undervisningsressurser
Artikkel
10%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
som vi kjenner som Sør-Afrika i dag. J. Simensen: Afrika - Britisk pågang A. Leesland: Sør-Afrikas historie - briter boere og afrikanere  Vesten erobrer verden: Sør-Afrika - Imperialisme og ... -bibliotek:  Vest-Sahara Andre områder Wikipedia: Dependent territory Listverse: Top 10 controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og
Artikkel
9%Bakgrunnen for konflikten i Ukraina? Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?
1389172740 Russland og USAs imperialisme Jeg skal forklare hva USAs og Russlands imperialisme gikk ut på, og si litt om hvordan den skiller seg fra øvrig europeisk imperialisme? Svaret på spørsmålet
Artikkel
9%Kina som koloni Kina som koloni
ikke også gjelder koloniseringen i andre verdensdeler. Årsaker til Imperialismen generelt kan du lese om og finne mer informasjon om i svaret på spørsmål om   Imperialisme og kolonialisme . Skal en
Artikkel
8%E-bibliotek E-bibliotek
? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1484745180 Globalskole Globalskole er en digital samling med undervisningsressurser
Artikkel
8%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
kan avgrenses etter type materiell, språk og emner. Elektronisk bibliotek Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av
Artikkel
8%Mogulriket og India før koloniseringen? Mogulriket og India før koloniseringen?
movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
8%Muren på Vestbredden Muren på Vestbredden
er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
8%Global Skole Global Skole
her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
8%Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år? Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?
her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
8%Menneskerettigheter i Kina Menneskerettigheter i Kina
her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i
Artikkel
8%Kashmir-konflikten Kashmir-konflikten
controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var
Artikkel
8%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det
Artikkel
8%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
8%Konflikt og krig Konflikt og krig
Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
8%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
utviklingsland? Hvorfor er noen land fattige? Hva er verdens fattigste land? Hvorfor er Guatemala fattig? Imperialisme og kolonialismen 1434437820 Nord-sør konflikten Jeg jobber med en oppgave om nord
Artikkel
8%Koreakrigen? Koreakrigen?
svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak Hvilket land i verden
Artikkel
8%Kolonien Rhodesia Kolonien Rhodesia
movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
7%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
kolonisering. I svaret på spørsmålet om  imperialisme og kolonialisme finner du mange lenker til mer informasjon om imperialismen blant annet om drivkrefter. Nedenfor har jeg  valgt ut lenker til enkelte
Artikkel
7%Hva er Boko Haram? Hva er Boko Haram?
Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord
Artikkel
7%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? Mer informasjon SNL: Bruttonasjonalprodukt SNL: Kjøpekraftsparitet SNL
Artikkel
7%Jordskjelv og andre naturkatastrofer Jordskjelv og andre naturkatastrofer
? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? Mer informasjon SNL: Bruttonasjonalprodukt SNL: Kjøpekraftsparitet SNL
Artikkel
7%Begrepet Nord-Sør? Begrepet Nord-Sør?
fattig? Imperialisme og kolonialismen 1484856060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på internett. Her finner du spørreskjema og
Artikkel
7%Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen? Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen?
svarene våre publiserer vi på nettstedet. Du finner dem her: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det
Artikkel
7%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
utvikling? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er noen land fattige? Hva er verdens fattigste land? Hvorfor er Guatemala fattig? Imperialisme og kolonialismen 1484742780 Hva
Artikkel
7%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
Afrika til industrien i Europa. I svaret på spørsmålet   Imperialisme og kolonisering  finner du mer informasjon om drivkreftene bak imperialismen generelt, de gjelder også for Afrika. Se også svar på
Artikkel
7%Koloniseringen av Kongo Koloniseringen av Kongo
industrien i Europa. I svaret på spørsmålet   Imperialisme og kolonisering  finner du mer informasjon om drivkreftene bak imperialismen generelt, de gjelder også for Afrika. Se også svar på Koloniseringen av
Artikkel
7%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det
Artikkel
7%Valgets kvaler Valgets kvaler
Artikkel
7%Burma eller Myanmar ? Burma eller Myanmar ?
ikke også gjelder koloniseringen i andre verdensdeler. Årsaker til Imperialismen generelt kan du lese om og finne mer informasjon om i svaret på spørsmål om   Imperialisme og kolonialisme . Skal en
Artikkel
7%Konflikten på Filippinene? Konflikten på Filippinene?
? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? Lenker BBC: Kashmir Conflict BBC: Q&A Kashmir dispute BBC: The future
Artikkel
7%Avkolonisering Avkolonisering
controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var
Artikkel
7%Avkolonisering i India Avkolonisering i India
movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
7%Hva er internasjonale sanksjoner? Hva er internasjonale sanksjoner?
Artikkel
7%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest
Artikkel
7%Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger? Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?
: Spørsmål og svar Mest leste svar i 2011 Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor
Artikkel
7%Hvorfor støtter Russland Assad i Syria? Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?
Artikkel
Google+