Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Globalisering Globalisering
Hva er Globalisering Globalisering er et svært omfangsrikt begrep som blir brukt mye, og om ulike ting. Derfor er det viktig å klargjøre hva en mener med begrepet når en skal gå i gang med en slik ... E-bøker fra Bokhylla Georg Soros: Den globale Kapitalismen i krise - Kapittel 6. Det globale kapitalistiske systemet (1999) Øyvind Østerud: Globalisering og nasjonalstaten (1999) Zygmunt ... Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av globalisering? ... 1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt ... Globalisering
Artikkel
52%Verdenshandel og globalisering Verdenshandel og globalisering
Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel? Hva innebærer proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport Hva betyr WTO og hva arbeider organisasjonen med?   Globalisering ... E-bibliotek: Globalisering E-bibliotek: Internasjonal handel E-bibliotek: WTO E-bøker fra Bokhylla: UD: WTO - 1995 Knud Vilby: Den Globale Reisen - Kap. 9 Handel, 1997 ... Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO? ... Internasjonal handel, WTO, verdenshandel, globalisering, nord-sør ... denne siden . Du finner mer informasjon om organisasjonen på disse sidene: WTO UD: WTO E-bibliotek: WTO Rapport fra Nupi Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering ... Verdenshandel og globalisering
Artikkel
48%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
handle på en annen måtte de ellers ville ha gjort har de makt, hvis ikke så har de mer eller mindre innflytelse på de andre aktørene. Store norske leksikon: Makt  Makt og globalisering Både makt ... Wikipedia: Globalization - political Filmer The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering ... Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? ... internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
31%Saskia Sassen Saskia Sassen
forskning og publikasjoner ser på byen, migrasjon/immigrasjon og globalisering med ulikhet, digitalisering og kjønning som tre variabler. Hun har en lang rekke publiseringer bak seg, blant annet åtte bøker og ... Nederlandsk-amerikanske Saskia Sassen er professor i sosiologi ved Columbia University, og er en av de mest prominente skikkelsene i debatten om byens rolle i relasjon til globalisering, konflikter ... smartby, kapittel, saskia sassen, nordic edge, kapittel 18, global city, globalisering, kjønning, digitalisering, verdensøkonomi
Artikkel
22%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
22%Internasjonal arbeidsdeling? Internasjonal arbeidsdeling?
Globalisering og internasjonal arbeidsdeling Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i internasjonal handel og økonomisk globalisering. En spesialiserer produksjonen i et ... i teorier om internasjonal handel. Estudie: Den komparative fordel Wikpedia: Comparative advantage Tutor2u: Comperative advantage Tutor2u: Flere artikler Økonomisk globalisering ... Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
18%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
Nord-sør konflikter om handel og økonomi Forum: Handelspolitikk Rorg: Globalisering, vinnere og tapere Rorg: Globalisering Internasjonal handel E-bibliotek: Internasjonal handel ... Jeg lurte på om jeg kunne få noen linker til nettsteder om konflikter mellom fattige og rike land når det gjelder globalisering? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
14%Thomas Hylland Eriksen Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet mange bøker, blant dem Globalisation (2007) og Ethnicity and Nationalism (2002). Eriksen har
Artikkel
8%Program mandag 8. september Program mandag 8. september
gjestfrihet. Dette begrepet er en viktig del av diskusjoner knyttet til kosmopolitanisme og globalisering.   Symposiet Gjestfrihetens kår er del av Gjestfrihetens kunster, Sølvbergets Stavanger2008
Artikkel
7%Lykkeland? Lykkeland?
: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av
Artikkel
7%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
først og fremst endringer i næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi ... næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
6%John Pilger: Verdens nye herskere John Pilger: Verdens nye herskere
han avdekker er ofte lite belyst i vestlig media og historieskriving. Den nye imperialismen I denne boken er det samlet essays om maktmisbruk, kapitalisme og globalisering; den skjulte brutaliteten
Artikkel
6%Hvorfor fremmedfrykt? Hvorfor fremmedfrykt?
enn person. I denne artikkelen vil jeg belyse noen begreper som er viktige når det gjelder kulturforståelse, islamisme og globalisering. Dialog Leo Ajkic belyser fremmedfrykt i sin NRK-serie «Flukt ... belyse noen begreper som er viktige når det gjelder kulturforståelse, islamisme og globalisering. Dialog Leo Ajkic belyser fremmedfrykt i sin NRK-serie «Flukt». Han kommer selv fra byen Mostar i Bosnia, og
Artikkel
6%Dyrene rundt oss Dyrene rundt oss
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
6%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt
Artikkel
5%Ull er gull Ull er gull
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
5%Program tirsdag 9. september 2008 Program tirsdag 9. september 2008
og globalisering. ___________________________________________   12.00-14.00: Murer| Miniseminar| Bibliotek i skyggen av muren Kulturbiblioteket, Sølvberget
Artikkel
5%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
1461418500 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt
Artikkel
5%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
utfolde seg på sosiale medier. Eksempler på utfordringer som gjerne blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til
Artikkel
5%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
5%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
industrivekst     1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet
Artikkel
5%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
1520933220 Internasjonal arbeidsdeling? Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? Globalisering og
Artikkel
4%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
4%Skatteparadis Skatteparadis
internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i
Artikkel
4%Definisjoner urban Definisjoner urban
næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
4%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi
Artikkel
4%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
4%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen har vært bekymret for framtiden til NATO med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde artikkel 5 ovenfor land som ikke ... internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike
Artikkel
4%Internasjonal handel Internasjonal handel
forklarer litt av bakgrunnen for slagordet "handel, ikke bistand". Men er handelen rettferdig, og kan internasjonal handel føre til økt velferd for de fattige?   Handel og globalisering Når den globale ... 1424176500 Verdenshandel og globalisering Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport og hva betyr WTO? Hva betyr Globalisering? Hva er
Artikkel
4%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
4%Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling? Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?
gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi
Artikkel
4%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
fattig og rik øker 1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er
Artikkel
4%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt
Artikkel
4%Japan, Teknologisk overlegent? Japan, Teknologisk overlegent?
industrivekst     1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet
Artikkel
4%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? Globalisering og internasjonal arbeidsdeling Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i
Artikkel
4%Folkemøte: Klimaskam i oljehovedstaden Folkemøte: Klimaskam i oljehovedstaden
Artikkel
4%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
.  Wikipedia: Trump: Trade politics  Dagens Næringsliv: Trumps dramatiske skifte Foreignpolicy: Trade under Trump rorg.no: Når globaliseringens tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og
Artikkel
4%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
Artikkel
4%Russland og USAs imperialisme Russland og USAs imperialisme
Artikkel
4%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
4%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
4%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
utfordringer som ofte blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og lobbyvirksomhet
Artikkel
4%Valgets kvaler Valgets kvaler
demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og lobbyvirksomhet. Les mer på disse sidene: Radar Digital: Hva truer
Artikkel
4%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
-sør-biblioteket 1594730100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt? Ordet makt brukes i
Artikkel
4%Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave? Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave?
som du har lyst til å lære mer om. Språklig emne: Eksempler på språklige emner kan være dialekter, sted- og/eller personnavn, sosiolingvistikk (ungdomsspråk, slang osv.), språklig globalisering
Artikkel
4%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
4%Deltagerprofiler Deltagerprofiler
(Norge) forfatter og journalist I boken Che Guevara Bar viser Henmo hvordan dagens Latin-Amerika er et laboratorium for globalisering og den nye verdensordenens politiske og økonomiske eksperimenter
Artikkel
4%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
4%Sosiale medier og demokrati Sosiale medier og demokrati
dramatiske skifte Foreignpolicy: Trade under Trump rorg.no: Når globaliseringens tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato
Artikkel
4%Koreakrigen? Koreakrigen?
tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde
Artikkel
Google+