Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Globalisering Globalisering
Hva er Globalisering Globalisering er et svært omfangsrikt begrep som blir brukt mye, og om ulike ting. Derfor er det viktig å klargjøre hva en mener med begrepet når en skal gå i gang med en slik ... E-biblioteket: Globalisering RORG: Globalisering 2017 Hvor hender det?: Økonomisk globalisering Mer fra NUPI om globalisering og internasjonal økonomi Forskning.no: Hva er ... Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av globalisering? ... 1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt ... Globalisering
Artikkel
51%Verdenshandel og globalisering Verdenshandel og globalisering
Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel? Hva innebærer proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport Hva betyr WTO og hva arbeider organisasjonen med ... E-bibliotek: Globalisering E-bibliotek: Internasjonal handel E-bibliotek: WTO E-bøker fra Bokhylla: UD: WTO - 1995 Knud Vilby: Den Globale Reisen - Kap. 9 Handel, 1997 ... Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport og hva betyr WTO? ... Internasjonal handel, WTO, verdenshandel, globalisering, nord-sør ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1429777620 Internasjonal arbeidsdeling? Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling? Når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold ... Verdenshandel og globalisering
Artikkel
46%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
handle på en annen måtte de ellers ville ha gjort har de makt, hvis ikke så har de mer eller mindre innflytelse på de andre aktørene. Store norske leksikon: Makt  Makt og globalisering Både makt ... Wikipedia: Globalization - political Filmer The Globalization tapes No Logo: Brands, Globalization and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering ... Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? ... internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
29%Saskia Sassen Saskia Sassen
forskning og publikasjoner ser på byen, migrasjon/immigrasjon og globalisering med ulikhet, digitalisering og kjønning som tre variabler. Hun har en lang rekke publiseringer bak seg, blant annet åtte bøker og ... Nederlandsk-amerikanske Saskia Sassen er professor i sosiologi ved Columbia University, og er en av de mest prominente skikkelsene i debatten om byens rolle i relasjon til globalisering, konflikter ... smartby, kapittel, saskia sassen, nordic edge, kapittel 18, global city, globalisering, kjønning, digitalisering, verdensøkonomi
Artikkel
21%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
21%Internasjonal arbeidsdeling? Internasjonal arbeidsdeling?
Globalisering og internasjonal arbeidsdeling Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i internasjonal handel og økonomisk globalisering. En spesialiserer produksjonen i et ... i teorier om internasjonal handel. Estudie: Den komparative fordel Wikpedia: Comparative advantage Tutor2u: Comperative advantage Tutor2u: Flere artikler Økonomisk globalisering ... Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
17%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
Nord-sør konflikter om handel og økonomi Forum: Handelspolitikk Rorg: Globalisering, vinnere og tapere Rorg: Globalisering Internasjonal handel E-bibliotek: Internasjonal handel ... Jeg lurte på om jeg kunne få noen linker til nettsteder om konflikter mellom fattige og rike land når det gjelder globalisering? ... globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
12%Thomas Hylland Eriksen Thomas Hylland Eriksen
Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet mange bøker, blant dem Globalisation (2007) og Ethnicity and Nationalism (2002). Eriksen har
Artikkel
7%Program mandag 8. september Program mandag 8. september
gjestfrihet. Dette begrepet er en viktig del av diskusjoner knyttet til kosmopolitanisme og globalisering.   Symposiet Gjestfrihetens kår er del av Gjestfrihetens kunster, Sølvbergets Stavanger2008
Artikkel
6%Lykkeland? Lykkeland?
: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av
Artikkel
6%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
først og fremst endringer i næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi ... næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
5%John Pilger: Verdens nye herskere John Pilger: Verdens nye herskere
han avdekker er ofte lite belyst i vestlig media og historieskriving. Den nye imperialismen I denne boken er det samlet essays om maktmisbruk, kapitalisme og globalisering; den skjulte brutaliteten
Artikkel
5%Hvorfor fremmedfrykt? Hvorfor fremmedfrykt?
enn person. I denne artikkelen vil jeg belyse noen begreper som er viktige når det gjelder kulturforståelse, islamisme og globalisering. Dialog Leo Ajkic belyser fremmedfrykt i sin NRK-serie «Flukt ... belyse noen begreper som er viktige når det gjelder kulturforståelse, islamisme og globalisering. Dialog Leo Ajkic belyser fremmedfrykt i sin NRK-serie «Flukt». Han kommer selv fra byen Mostar i Bosnia, og
Artikkel
5%Hva er global oppvarming? Hva er global oppvarming?
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
5%Dyrene rundt oss Dyrene rundt oss
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
5%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
5%Ull er gull Ull er gull
SSB: Nasjonale tall Rapport fra FNs-klimapanel Wikipedia: CO2 Emission Wikipedia: Greenhouse gas emissions   US EPA: Global Greenhouse data UNFCC : Greenhouse data 1429179240 Globalisering Hva er
Artikkel
4%Program tirsdag 9. september 2008 Program tirsdag 9. september 2008
og globalisering. ___________________________________________   12.00-14.00: Murer| Miniseminar| Bibliotek i skyggen av muren Kulturbiblioteket, Sølvberget
Artikkel
4%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
industrivekst     1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet
Artikkel
4%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen har vært bekymret for framtiden til NATO med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde artikkel 5 ovenfor land som ikke ... internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike
Artikkel
4%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
utfolde seg på sosiale medier. Eksempler på utfordringer som ofte blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit
Artikkel
4%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt
Artikkel
4%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
1520933220 Internasjonal arbeidsdeling? Hva er konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? Globalisering og
Artikkel
4%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
Artikkel
4%Definisjoner urban Definisjoner urban
næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
4%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi
Artikkel
4%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
4%Hva står egentlig partiene for? Hva står egentlig partiene for?
Artikkel
4%Internasjonal handel Internasjonal handel
forklarer litt av bakgrunnen for slagordet handel ikke bistand. Men er handelen rettferdig og kan internasjonalhandel føre til økt velferd for de fattige?   Handel og globalisering Når den globale handelen ... 1424176500 Verdenshandel og globalisering Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Forskjellen på import og eksport og hva betyr WTO? Hva betyr Globalisering? Hva er
Artikkel
4%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
arbeidsdeling, når det gjelder globalisering, forurensning og internasjonale arbeidsforhold? Globalisering og internasjonal arbeidsdeling Internasjonal arbeidsdeling er et av de mest sentrale elementene i
Artikkel
3%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt
Artikkel
3%Japan, Teknologisk overlegent? Japan, Teknologisk overlegent?
industrivekst     1398260100 Makt og det internasjonale samfunnet Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet
Artikkel
3%Folkemøte: Klimaskam i oljehovedstaden Folkemøte: Klimaskam i oljehovedstaden
Artikkel
3%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
utfordringer som ofte blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og lobbyvirksomhet
Artikkel
3%Valgets kvaler Valgets kvaler
demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og lobbyvirksomhet. Les mer på disse sidene: Radar Digital: Hva truer
Artikkel
3%Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave? Hvordan gjennomføre en fordypningsoppgave?
som du har lyst til å lære mer om. Språklig emne: Eksempler på språklige emner kan være dialekter, sted- og/eller personnavn, sosiolingvistikk (ungdomsspråk, slang osv.), språklig globalisering
Artikkel
3%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
3%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
Artikkel
3%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
3%Deltagerprofiler Deltagerprofiler
(Norge) forfatter og journalist I boken Che Guevara Bar viser Henmo hvordan dagens Latin-Amerika er et laboratorium for globalisering og den nye verdensordenens politiske og økonomiske eksperimenter
Artikkel
3%Frivillig arbeid i Kenya Frivillig arbeid i Kenya
gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi
Artikkel
3%Ulike typer konflikter og kriger Ulike typer konflikter og kriger
Artikkel
3%Krisen i Venezuela Krisen i Venezuela
Artikkel
3%Hva er internasjonale sanksjoner? Hva er internasjonale sanksjoner?
Artikkel
3%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
Artikkel
3%Årsaker til andre verdenskrig Årsaker til andre verdenskrig
Artikkel
3%Bakgrunnen for konflikten i Ukraina? Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?
globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde artikkel 5 ovenfor land som ikke bidro
Artikkel
3%Russland og USAs imperialisme Russland og USAs imperialisme
tapere vinner Se svar på: Verdenshandel og globalisering Trump og Europa Trump om NATO  Noen er bekymret for framtiden til Nato med Trump som president. Under valgkampen truet han med å ikke opprettholde
Artikkel
3%Hvorfor er Tanzania fattig? Hvorfor er Tanzania fattig?
globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i skolegården og makt i
Artikkel
3%Hvor mange dør av sult hvert år? Hvor mange dør av sult hvert år?
internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? Hva er makt Ordet makt brukes i svært mange ulike sammenhenger. Selv om kjernen i begrepet har noe til felles er det forskjell på hvordan vi analyserer makt i
Artikkel
Google+