Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Hvorfor er Tanzania fattig? Hvorfor er Tanzania fattig?
gjelden av? Alt dette kan vel ikke komme av all korrupsjonen? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil ... Fattige og rike land ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Hvorfor er Tanzania fattig?
Artikkel
53%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
helhet. Bruker en denne tabellen som mål er det overraskende lite forskjeller mellom fattige og rike i India, men leser du artiklene nedenfor får du et helt annet inntrykk.   Det skyldes nok at i India er ... Hvor hender det? India - Asias nye mirakel Aftenposten: Det nye India Forskning.no: Småbøndene tar ikke del i Indias vekst Dagbladet: En nasjonal skam NRK: Mellom fattig og rik i ... Vekst og fattigdom i India ... Jeg lurte på om jeg kunne få hjelp med informasjon om hvor stor forskjellen er mellom rike og fattige i India? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Rike og fattige i India
Artikkel
49%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
klimaendringene, og de rike landene som har sluppet ut mest CO2. Se flere lenker nederst for mer informasjon om konflikter mellom fattige og rike land i forhold til handel og klima. Se også svar på Nord ... Nord-sør konflikter om handel og økonomi Forum: Handelspolitikk Rorg: Globalisering, vinnere og tapere Rorg: Globalisering Internasjonal handel E-bibliotek: Internasjonal handel ... Jeg lurte på om jeg kunne få noen linker til nettsteder om konflikter mellom fattige og rike land når det gjelder globalisering? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Konflikter mellom fattige og rike land?
Artikkel
48%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
økonomiske forumet i Davos 2014. Den britiske organisasjonen Oxfam gir ut en årlig rapport for å dokumentere ulikheten i verden. Forskjell mellom land Den økonomiske forskjellen mellom fattige og rike land ... : Economic inequality Wikipedia: List_of_countries_by_distribution_of_wealth Se også svar på Konflikter mellom fattige og rike land? Hva er verdens fattigste land? Hvorfor er noen land ... Spørsmål: "Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker." ... interesse konflikt, ofte knyttet til økonomi og handel. De fattige landene i sør har av og til sammenfallende interesser som står i motsetning til de rike landene i nord. Vi ser også at noen fattige land i ... Forskjellene mellom fattige og rike?
Artikkel
38%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
slike  beregninger på tvers av land. Først må en bestemme hvilke faktorer som skal være med, hvordan de vektes og hvordan de måles. Det illustreres godt av en annen slik indeks publisert av World Economic ... widespread child marriage Se også svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Land informasjon ... Hvordan er det med likestilling og tilgang til utdanning for kvinner i Etiopia og Malawi, finnes det noe statistikk og fakta? ... knyttet til en eventuell nord-sør konflikt se svaret på konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene ... Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
Artikkel
33%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige. Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige ...   FN-sambandet: Fattigdom Hvor hender det? Hva betyr institusjoner for vekst og fremgang? Wikipedia: Development theory Global Issues: Poverty around the world Global Issues: Causes ... Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte være uenige i de viktigste grunnene til at et land er fattig. ... hvilke)? De har jo fått slettet masse av gjelden sin har jeg lest, men hva kommer denne gjelden av? Alt dette kan vel ikke komme av all korrupsjonen? Fattige og rike land ... Hvorfor er noen land fattige?
Artikkel
30%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
1) Hva er et industriland? Det er ingen klare definisjoner på et i-land, men det er vanlig å oppfatte det som et land med en velutviklet økonomi, et mangfoldig næringsliv og generelt ... ? Hvorfor er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan man blir et industriland og hvorfor Norge er et i-land. ... interesse konflikt, ofte knyttet til økonomi og handel. De fattige landene i sør har av og til sammenfallende interesser som står i motsetning til de rike landene i nord. Vi ser også at noen fattige land i ... Hva er et i-land?
Artikkel
29%Hvorfor er Guatemala fattig? Hvorfor er Guatemala fattig?
ustabil. Korrupsjon og dårlig styre 4) Guatemala er preget av dårlig styre, og store forskjeller mellom fattige og rike. I Guatemala har de rike som sitter med makt, og mange av de politiske lederne i ... Det er ganske komplisert å forklare hvorfor land er fattige. Det er kan være ulike årsaker, og det er ikke alltid ekspertene er enige om hva som er viktigst. Her er noen årsaker som kan forklare ... ? Alt dette kan vel ikke komme av all korrupsjonen? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som ... Hvorfor er Guatemala fattig?
Artikkel
27%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
capita I Wikipedia finner du også tall fra IMF, CIA og FN: List of countries by GDP BNP (PPP) Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i ... Hva er et i-land? Hvorfor er noen land fattige? Forskning.no: Hva betyr det egentlig at Norge er et av verdens rikeste land? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Hva er verdens rikeste land?
Artikkel
26%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
De globale forskjellene kan framstå som overveldende. Både mellom rike og fattige land og ikke minst mellom rike og fattige mennesker. De aller rikeste i verden kan disponere mer rikdom og ressurser ... Hvor store er forskjellene mellom fattige og rike, og hva kan en gjøre med dem. ... de rike landene i nord. Vi ser også at noen fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale klimaavtaler . De ønsker at de rike landene som har stått for det meste av utslippene og ... Globale forskjeller i fordeling og levekår
Artikkel
25%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
Økonomi og fattigdom i Malawi I følge Verdensbanken sine tall er Malawi blant de aller fattigste landene i verden. I svar på spørsmålet om hvorfor noen land er fattige kan du finne forskjellige ... er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvorfor er Malawi fattig og hva gjør det med de sosiale forholdene, særlig for barna? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
25%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale klimaavtaler. De ønsker at de rike landene, som har stått for det meste av utslippene og utviklet industrien sin mens de fleste land i sør var ... Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og rike land ... Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele ... . Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike lande utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i
Artikkel
23%Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen
Stolthet og fordom er Jane Austens mest leste roman, og mange vil også huske tv-serien fra 1995 med Colin Firth i rollen som den mystiske (og akk så tiltrekkende) Mr. Darcy. Hovedpersonen i romanen ... Forfatter: Jane Austen Utgitt: 1813 Handling: Om forviklingene i forholdet mellom den muntre og livlige Elizabeth Bennet og den rike og overlegne Darcy - og menneskene rundt dem. ... Stolthet og fordom ... Romantikk, rikdom, intriger - og mr. Darcy! ... er gått i land. Der underholder de omgivelsene og oss lesere med fantastiske historier fra Napoleonskrigene, fra slavefarten over Atlanterhavet og om de store sjøslagene mot spanjoler og franskmenn ... Klassikeren: Stolthet og fordom av Jane Austen
Artikkel
22%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
vil si måten økonomien er organisert på, hvordan vi handler med hverandre, politiske systemer og maktforhold mellom land og individer. Selv om de fleste er enige om at fattigdom og andre ... rike Hva er verdens fattigste land? Definisjoner og endring av begrepet utvikling Konflikter mellom fattige og rike land? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Spørsmål: "Jeg skal diskuter hva enkeltmennesker og organisasjoner kan gjøre for å redusere fattigdom i verden? Og hva er målet med FNs bærekraftsmål, kan vi vente en stor forandring gjennom dem?" ... fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale klimaavtaler . De ønsker at de rike landene som har stått for det meste av utslippene og utviklet industrien sin mens de fleste land i sør var
Artikkel
20%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
hvor mange som mistet livet i de ulike katastrofene, og ikke minst hva de døde av. Det kan også være litt avhengig av hvordan vi avgrenser katastrofen i tid og geografisk. Derfor vil en ofte finne ulike ... Lister og sultkatastrofer ... ? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på
Artikkel
19%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
henholdsvis Afghanistan, Etiopia og Colombia. De siste ti årene har sett en utvikling hvor det er bevilget mer penger til konfliktområder, nødhjelp og krisehåndtering.  Norad landsider Norad: Norsk ... E-bibliotek: Bistand E-bibliotek: Uganda Se også svar på I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? Hva er verdens fattigste land? Har du et spørsmål ... Jeg skal skrive en oppgave om norsk bistand, og lurer på hvilke land vi gir penger til, og hvor mye som ble gitt. Hvem gikk det ut over da Norge kuttet bistand til Uganda som følge av Ugandas lov ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Hvilke land gir Norge bistand til?
Artikkel
19%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
statenes tilsvar til Statistisk sentralbyrå. Kvaliteten og metodene til disse institusjonene varierer svært mye, og mange land har mye økonomisk virksomhet som ikke blir registrert av myndighetene. En ... BNP pr. innbygger, er det vanligste økonomiske tallet som blir brukt for å beregne hvordan den økonomiske situasjonen er i ulike stater, og for å rangere land etter hvilke land som er de fattigste.  ... . Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike lande utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i ... Hva er verdens fattigste land?
Artikkel
19%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
? Brasils vekst og fall Hvor hender det? Høyrebølge i Latin-Amerika Americas Society: Tracking the first 100 days of President Jair Bolsonaro Fattigdom og forskjellene mellom fattige og rike i ... E-biblioteket: Brasil Globalis: Brasil Latinamerikagruppene i Norge: Brasil Norad: Brasil Store norske leksikon: Brasil Hvor hender det? Brasils vekst og fall Hvor hender det ... Forskjeller mellom fattige og rike, kriminalitet, bevaring av regnskogen, korrupsjon og sterke politiske fronter er noen av Brasil sine utfordringer. ... av rapporten over World Bank: Beyond the City Limits Mer informasjon E-bibliotek: India E-bibliotek: Urbanisering Se også svar på  Fattige og rike i India India som koloni? Urbanisering i Norge
Artikkel
17%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Hvor mange land er medlemmer av FN?  De Forente Nasjoner er en organisasjon for alle landene i verden, hensikten med organisasjonen er å bringe sammen alle nasjoner for å arbeide ... Spørsmål og svar om FN ... de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene . Sør er i denne sammenheng et begrep som er tatt i bruk som en samlebetegnelse for den gruppe land som tidligere ble omtalt som utviklingsland ... FN - spørsmål og svar
Artikkel
17%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
skatteunndragelse hører også gjerne hjemme i korrupsjonsbransjen. På en slik liste finner en helt andre land, men det er ofte Transparency international sin "corruption perception index" som blir brukt av media og ... I følge Transparency international sin rangering er Somalia, Sør-Sudan og Syria verdens mest korrupte land. Caymanøyene topper en liste for hvor det er lettest å gjemme bort penger, og kan kalles ... litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ulikhet Forskjellen mellom fattige og rike blir av mange sett som en av verdens ... Hva er verdens mest korrupte land?
Artikkel
14%Urbanisering i India? Urbanisering i India?
Befolkning og urbanisering i India India har vært, og er fremdeles et jordbruksland, men det skjer stor forandringer. Det som fører til endringer i bosetningsmønster, slik som urbanisering, er ... E-bibliotek: India E-bibliotek: Urbanisering Se også svar på  Fattige og rike i India India som koloni? Urbanisering i Norge? Urbanisering i verden Hva er urbanisering ... Hvorfor er det mye urbanisering i India, og hvordan er befolkningsutviklingen i India? ... av rapporten over World Bank: Beyond the City Limits Mer informasjon E-bibliotek: India E-bibliotek: Urbanisering Se også svar på  Fattige og rike i India India som koloni? Urbanisering i Norge
Artikkel
14%Globalisering Globalisering
Hva er Globalisering Globalisering er et svært omfangsrikt begrep som blir brukt mye, og om ulike ting. Derfor er det viktig å klargjøre hva en mener med begrepet når en skal gå i gang med en slik ... : Globalization   Se også svar på Globale miljøproblemer? Konflikter mellom fattige og rike land? Verdenshandel og globalisering Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av globalisering? ... land er fattige. Filmer NRK: Hvorfor fattigdom - De rike stjeler fra de fattige NRK:Hvorfor fattigdom - Afrikas jord frister de rike 1173903420 Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia
Artikkel
14%Begrepet Nord-Sør? Begrepet Nord-Sør?
. For informasjon knyttet til en eventuell Nord-Sør-konflikt se svaret på konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de ... Wikipedia: North-south divide FNs rangering etter økonomi og sosiale faktorer (Human development index) Verdensbanken, se gruppene under Income Levels Har du et spørsmål Spør ... Hva er Nord-Sør? Kan dere forklarer begrepet "Nord-Sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? ... fattige landene i sør har av og til sammenfallende interesser som strå i motsetning til de rikes interesser i nord. Vi ser også at noen fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale
Artikkel
13%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
sperregrense og systemet ansees som det mest representative i verden.  De fleste land prøver å vekte disse positive og negative sidene ved å finne en mellomvei. I Norge har vi forholdstallsvalg, hvor hvert ... E-bibliotek: Demokrati og styresett Hvor hender det? Valg i Storbritannia 2010  Presidentvalet i 2016: Korleis kunne Donald Trump vinne? E-bøker Demokrati: ideer og ... Hva er forskjellen på valgsystem basert på flertallsprinsippet og forholdstallsprinsippet? Hva er de positive og negative sidene med disse systemene og hvilke valgordninger har ulike land? ... 1427186580 Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Finnes det en oversikt over hvor mange og hvilke land som har ytringsfrihet? Ytringsfrihet Hvis vi skal si noe om hvilke land som har ... Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
Artikkel
13%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
behov (FNs definisjon). Flere av verdens fattige land opplever vekst og utvikling, noe som fører til økt press på jordkloden. Denne veksten må være bærekraftig, og rike land må ta ansvar både for å hjelpe ... E-bibliotek: Klima E-bibliotek: Bærekraftig utvikling Cicero Cicero: Klimaforskningen ti "facts of life" Mljøstatus.no: Klima Forskning.no: Miljø Energi og klima: Global ... Hva er årsakene til de ulike globale miljøproblemene og klimaendringene, og hvilke alternativer finnes for å løse dem? ... de rike landene i nord. Vi ser også at noen fattige land i sør står sammen i forhold til internasjonale klimaavtaler . De ønsker at de rike landene som har stått for det meste av utslippene og ... Globale miljøproblemer og klimaendringer
Artikkel
12%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
etter initiativ av NORAD, som ønsket en allmenn bibliotektjeneste om land i sør og bistands og utviklingsspørsmål. Sammen med Statens bibliotektilsyn ble de enige om å opprette kompetansebiblioteket. Nord ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Mest leste svar i 2020 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Årsaker til andre verdenskrig ... Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. ... konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene vi i dag tenker på som landene i sør. Både tredjeverden og u-land
Artikkel
12%Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?
,7 %, i Danmark er den på 0,4 % (2014).  Det er generelt større befolkningsvekst i de fattige landene. Hvor hender det? Befolkningsutviklingen i verden Befolkningsforhold Befolkningsutvikling og ... Kan dere finne noen gode internettsider om befolkningsutviklingen og befolkningsforhold i verden i dag. Noen sider som forteller om befolkningsveksten forskjellige steder i verden? ... ? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på ... Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?
Artikkel
12%Skatteparadis Skatteparadis
, foran Nederland, Sveits og Luxemburg. EU opererer med en svarteliste med ikke samarbeidende skatteparadiser, den listen inkluderer ikke EU-land.  Skatteparadis og de fattige landene På grunn av ... Hva kjennetegner et skatteparadis, hvordan blir de brukt og hvilke land er skatteparadis?  ... Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ulikhet Forskjellen mellom
Artikkel
12%Apropos India Apropos India
-SVAR/Urbanisering-i-India Rike og fattige i India http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/NORD-SOER-BIBLIOTEKET/SPOERSMAAL-OG-SVAR/Rike-og-fattige-i-India India - skjønnlitteratur for voksne http ... India og hvorfor India har så mange vellykkede gründere.  I løpet av sju netter forteller han om sitt liv. Han forteller om hvordan han forandret seg fra å være en fattig tjener fra nord til en rik mann ... BOK: Joar Hoel Larsen presenterte sin bok  India på høstens første bokprat.  Er du nysgjerrig på landet og vil lese mer?  Her kommer noen tips.
Artikkel
12%Svibruk og nomadisk fedrift? Svibruk og nomadisk fedrift?
Svedjebruk Ved svibruk eller svedjebruk brenner en av et område, ofte skog, for så å bruke dette til jordbruk. Dette gir en svært fruktbar og næringsrikt jordsmonn, men må som oftest ... Bates & Skogseid: Menneskelig tilpasning - I denne boken kan du lese om ulike former for jordbruk og fedrift. Jon Birkenes: Geografi 9, Selvforsyningsjordbruk - svibruk og nomadisk fedrift ... Jeg skal undersøke hvor og hvordan svibruk og nomadisk fedrift drives i ulike deler av verden, og hvorfor er ikke bønder som driver disse jordbruksformene fastboende? ... ? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på ... Svibruk og nomadisk fedrift?
Artikkel
12%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
for at lobbyister for de rike og internasjonaleselskapene får større innflytelse. Økonomi er også makt. Av de 100 største økonomiene i verden er nå over halvparten bedrifter, under 50 er stater. En oppsummering av ... Verdenshandel og globalisering Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvilke aktører i det internasjonale samfunnet har fått økt makt gjennom internasjonalisering og globalisering de siste tiårene? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ... Makt og det internasjonale samfunnet
Artikkel
12%I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene? I hvilken grad handler Norge med de aller fattigste landene?
blir importert til Norge. MUL-landene er veldig fattige, og få av dem har noe særlig overskuddsproduksjon av varer som har et marked i Norge. Det er ikke bare toll som legger begrensninger på import. Det ... Norsk handel med de fattigste Se også svar på Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? ... I tilfelle Norge handler med u-land, hvilke produkter blir importert til Norge? Hva står WTO for? Hva er det? ... 1485333840 Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende
Artikkel
11%Slik lykkes du på eksamen i norsk Slik lykkes du på eksamen i norsk
Aksnes er lektor med bakgrunn fra blant annet Stavanger katedralskole. Åsmund Ådnøy jobbet 15 år som journalist før han begynte på Sølvberget: Her er våre korte presentasjoner med fagstoff og ... Se våre videoer med tips til forberedelse og gjennomføring av norskeksamen, og last ned presentasjonene våre. ... for tortur først. Vi følger to unge jenter i annethvert kapittel. Rike Dorothe fra København skal reise til Vardø for å giftes bort, fattigjenta Elen er datter av en «klok kone» og anklages for å være heks ... 15 tips til norskeksamen Etos, kreative knep og kunsten å svare på oppgaven Ti tips for betre nynorsk Tolkning og analyse av tekst Hvordan bli en bedre skriver
Artikkel
11%Hvor mange dør av sult hvert år? Hvor mange dør av sult hvert år?
at en er langt mer mottakelig for infeksjonssykdommer senere i livet. Tallet på mennesker som dør i forbindelse med sultkatastrofer og hungersnød er normalt lavere, og er gjerne knyttet til tørke og andre ... problem dette har vært, og hvordan utviklingen har vært de siste tiårene, og i hvilket land er det mest sult og matmangel?"  ... Forskjellene mellom fattige og rike? Jeg skulle gjerne hatt litt statistikk som viser forskjellene mellom fattige og rike land, og om skillet mellom fattige og rike mennesker. Økende ulikhet Forskjellen mellom
Artikkel
10%Mogulriket og India før koloniseringen? Mogulriket og India før koloniseringen?
India, men riket deres var til dels i oppløsning når europeerne begynte sin kolonisering av India. Stormogulene Mogulriket eller Mughaldynastiet (1526 - 1857), var kanskje i en periode den rikeste og ... E-bok fra Bokhylla  Aschehougs Verdenshistorie 9 - Stormogulenes rike s. 120 Cappelens verdenshistorie 12 - Stormogulens fall Historiens folk og riker: Mogulenes fremgang Leksikon ... Hvordan var den økonomiske, politiske og den religiøse stabiliteten i India før koloniseringen, og hvordan var India som et land ?  ... sentral statsmakt og landet sine grenser et resultat av kolonitiden. Før, og i den tidlige fasen av koloniseringen, var India ikke et administrativt område eller et land, men besto av flere fyrste- eller ... Mogulriket og India før koloniseringen?
Artikkel
10%FN og barn i nød? FN og barn i nød?
, husly og medisiner. I 1953 ble UNICEF omgjort til en permanent organisasjonen. Arbeidsoppgavene er i stor grad det samme som i etterkrigstiden, mat og helse for barn i nød, men har blitt mye bredere, mer ... Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød? ... konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene vi i dag tenker på som landene i sør. Både tredjeverden og u-land ... FN og barn i nød?
Artikkel
10%Verdenshandel og globalisering Verdenshandel og globalisering
Verdenshandelen, eller internasjonal handel, er all bytte av varer, tjenester og kapital som går på tvers av landegrenser. Nesten alle varene du kan handle i en klesbutikk er laget i et annet land og importert ... Helge Hveem: Makt og velferd i det Globale Samfunn, Oslo 1996 Se også svar på: Globalisering? Konsekvensene av internasjonal arbeidsdeling? Makt og det internasjonale samfunnet? ... Hva betyr Globalisering? Hva er verdenshandel og proteksjonisme? Hva er forskjellen på import og eksport, og hva betyr WTO? ... . Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike lande utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i ... Verdenshandel og globalisering
Artikkel
10%Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
for utviklingsland. I tillegg kan noen teorier ha større relevans for noen land enn andre.  Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike landene utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så ... : Latin-Amerika og Karibien ... Vet du hvorfor landene i Mellom-Amerika og Karibia er utviklingsland? ... . Noen teorier vektlegger internasjonale maktstrukturer: De rike lande utbytter de fattige landen, først som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i ... Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
Artikkel
10%John Pilger: Verdens nye herskere John Pilger: Verdens nye herskere
  Den prisbelønnede journalisten John Pilger gir seg aldri med å være opprørt over urettferdighet og maktovergrep. Han er blitt en talsperson for de maktesløse, og kritiker av USA og vesten. Det ... Boken er en sterk påminnelse om den vestlige verdens overgrep og ofte manglende respekt for menneskeverd i fattige land.
Artikkel
10%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
://udviklingstal.um.dk/da/undervisning/udviklingsteori/ Forskning.no: Brundtland kommisjonen tok feil (miljø og vekst) http://www.forskning.no/Artikler/2002/august/1029929573.61 Tutor2u: Economics - Development http://www.tutor2u ... Vi skal kjenne til hvordan og hvorfor synet på utvikling endrer seg over tid, og kunne diskutere mulige konflikter mellom forskjellige typer utvikling. Endring av synet på utvikling ... bokhylla Smukkestad, Den innviklete utviklingen - En innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori. Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv. ... ? Hvorfor er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør biblioteket 1352126640 Bistand ... Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
Artikkel
10%Hvor mange land i verden har ytringsfrihet? Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?
meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser. Hvilke land har ytringsfrihet? Så må vi finne en måte å kategorisere land alt etter om de har ytringsfrihet eller ikke. Konvensjonen om sivile og politiske ... ? Hvilket land i verden brytter menneskerettighetene mest? Årsaker til terrorisme? Har du et spørsmål Spør Nord-Sør-biblioteket ... Finnes det en oversikt over hvor mange og hvilke land som har ytringsfrihet? ... som gjør at du kan sammenligne land i forhold til brudd på menneskerettigheter og terrororganisasjoner, eller kanskje enda bedre, terrorhandlinger . Du bør også få med at det ikke alltid er gitt  hva ... Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?
Artikkel
10%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
partene, og alle regner med at en følger spillereglene og ikke setter de verdier og institusjoner som er avgjørende for demokratiet i fare.  Norge blir gjerne rangert som verdens mest demokratiske land ... Øyvind Østerud : Statsvitenskap - Demokratiets problemer Bjørn Erik Rasch: Demokrati - Ideer og organisering Statsvitenskapelig leksikon: Demokrati Andre ressurser: Globalskole ... Hvilke utfordringer står demokratiet ovenfor i Europa, Norge og andre land, og hvordan blir minoriteters rettigheter beskyttet? ... representative i verden.  De fleste land prøver å vekte disse positive og negative sidene med å finne en mellom vei. I Norge har vi forholdstallsvalg, hvor hvert fylke er en valgkrets. I tillegg har vi
Artikkel
10%Dagens konflikter i Rwanda og Burundi Dagens konflikter i Rwanda og Burundi
Hutuer og Tutsier Rwanda og Burundi har i stor grad blitt preget av en konfliktlinje mellom to etniske grupper, Hutuer og Tutsier. Konflikten har i perioder ført til brutale voldshandlinger og ... Kan du hjelpe meg med å finne noen lenker til informasjon om dagens konflikter i Rwanda og Burundi? ... ? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på ... Dagens konflikter i Rwanda og Burundi
Artikkel
10%Jordskjelv og andre naturkatastrofer Jordskjelv og andre naturkatastrofer
Emergency Events Database  En database med både natur- og teknologiskekatastrofer. Databasen kan sorteres etter blant annet land, type, årstall, kostnader, antall døde og berørte. Det tar litt tid før en ... Global: Naturkatastrofer  Nyheter og bakgrunnsinformasjon om naturkatastrofer. ... ? Fattige og rike land Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, som Tanzania, og noen er rike, som Sverige. Og ekspertene vil sjelden være enige om hva som er viktigst. Noen peker på ... Jordskjelv og andre naturkatastrofer
Artikkel
9%Hinduisme i Nepal og India? Hinduisme i Nepal og India?
Både i Nepal og India er ca. 80 % av befolkningen Hinduer. Det  er forskjell på å være Hindu i Nepal og India, men det er også store forskjeller på å være Hindu innad i Nepal ... Jeg lurer på om det er forskjeller mellom Hinduismen i Nepal og India? ... konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene vi i dag tenker på som landene i sør. Både tredjeverden og u-land ... Hinduisme i Nepal og India?
Artikkel
9%AVLYST! Global morgen: Ytringskultur under sterkt press - i verdens frieste land AVLYST! Global morgen: Ytringskultur under sterkt press - i verdens frieste land
Norge ligger helt på toppen av alle globale ytringsfrihetsmålinger. Men alt er ikke perfekt i paradis, ytringskulturen i arbeidslivet strammer seg til, og i sosiale medier er tonen blitt så ... Stavanger kommunes nye restriksjoner og tiltak fører dessverre til at Sølvberget og bibliotekene i Stavanger avlyser alle fysiske arrangement frem til og med 22. januar. ... 1598252040 Global kveld på nett: Kina med Harald Bøckman Koronaviruset har utløst gamle og nye konfliktlinjer både innad i mange land og land imellom. Hvordan påvirker pandemien forholdet mellom Kina ... AVLYST! Global morgen: Ytringskultur under sterkt press - i verdens frieste land
Artikkel
9%Irak: Kaos og menneskerettigheter Irak: Kaos og menneskerettigheter
sjiamuslimene. Det førte til Sunnimuslimene utviklet seg til å bli en politiske og økonomiske eliten i regionen allerede under Det Ottomanske Rike (1638-1916). Britisk mandatområde Det moderne Irak oppstod når ... Situasjonen i Irak fører til at ytringsfrihet ikke bare er et spørsmål om forholdet mellom stat og individ. Her er det mange som med våpen i hånd gjør at en risikerer livet for hva en sier eller ... de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene . Sør er i denne sammenheng et begrep som er tatt i bruk som en samlebetegnelse for den gruppe land som tidligere ble omtalt som utviklingsland ... Irak: Kaos og menneskerettigheter
Artikkel
9%Podcast: Kvinner og korona Podcast: Kvinner og korona
- Koronaen er et klassespørsmål. Den rammer fattige hardere enn rike, og den rammer kvinner hardere enn menn, sa hun blant annet. Vold mot kvinner og barn økte umiddelbart da verden ble stengt ned ... Hva har koronapandemien med feminisme og likestilling å gjøre? Hør Marta Breens tankevekkende foredrag fra Kapittel20. ... 1552573980 Podcast: Grenseløs kvinnekamp Marta Breen og Jenny Jordahl står bak tegneserien  Kvinner i kamp  (2018) ,  som er solgt til en rekke land. Men i USA måtte Jordahl tegne klær over nakne ... Podcast: Kvinner og korona
Artikkel
9%Hva er hovedmålene til FN Hva er hovedmålene til FN
samme hensikt. Folkeforbundet var en langt løsere og mindre bindende organisasjon en FN. Hva er målet for FN I FN-pakten kan du lese mer om hensikten med FN, som i stor grad også beskriver de ... E-bibliotek: FN FN-pakten FN-sambandet: FNs hovedoppgave E-bok: Med FN i fredens tjeneste Se også svar på Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvordan og hvorfor oppstod FN ... Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? ... knyttet til en eventuell nord-sør konflikt se svaret på konflikter mellom rike og fattige land? Om begreper og kategorier Det er ingen klare definisjoner for de mange begrepene som er brukt om de landene
Artikkel
9%Imperialisme og kolonialisme Imperialisme og kolonialisme
status, både ovenfor andre land og i forhold til sine egne innbyggere. Slik at de kunne være stolte og fornøyd med landet sitt (og lederne) og kreve respekt fra andre nasjoner. Kolonier ga stormaktene ... - Imperialismen - Vesten erobrer verden Øyvind Østerud: Statsvitenskap-Imperialisme og hegemoni Verden etter 1850-Kapittel 6, Imperienes tid Helge Hveem: Makt og velferd i det globale samfunn Kapittel 12 ... Hva var konsekvensene, forutsetningene, drivkreftene, og årsakene til imperialismen og kolonisering? ... papirtiger Internasjonal handel, WTO, verdenshandel, globalisering, nord-sør 1480419240 Hvorfor er noen land fattige? Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige ... Imperialisme og kolonialisme
Artikkel
Google+