Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Lyden av Mali Lyden av Mali
Skal jeg velge musikk fra et land i Afrika, må det bli Mali ... Mali, Music, De beste platene, Tuareg, Mande, Afrika, Musikktips, Olav Nilsen, Anbefaler, Spillelister, Vest-Afrika
Artikkel
70%Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Afrika?
Konsekvenser av koloniseringen De økonomiske og politiske konsekvensene du kan lese om i dette svaret gjorde seg spesielt gjeldende for Afrika. Få plasser ble det i samme grad drevet ... ufredstid Knut Vilby: Det svarte Afrika, side 21: Europa deler Afrika Anne Britt Haug: Vest-Afrika, Avkolonisering, politisk og økonomisk utvikling, side 21 Øst-Afrika: Kapittel 2. Den europeiske ... Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet. Spesielt kulturelle konsekvenser. Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika? ... Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? 1542721800 Koloniseringen av Sør-Afrika Jeg lurer på hva som var målsettingen ... Koloniseringen av Afrika?
Artikkel
68%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige former. Når du spør om slavehandel og Afrika antar jeg at du først og fremst er interessert i en epoke på 400 år som kalles Den ... E-bøker fra Bokhylla Aschehougs verdenshistorie 9:  Slavehandel og slaveri Knud Vilby: Det Svarte Afrika, 1996 Terje Myklebust: Den atlantiske slavehandel, 1977. Artikler om ... Hva var konsekvensene av slavehandelen og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika? ... 1426495200 Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Drivkreftene bak koloniseringen, og bakgrunnen for delingen av Afrika. Delingen av Afrika På slutten av 1800-tallet ble ... Slavehandel i Afrika
Artikkel
56%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert
Nederland og Kappkolonien Det var Nederland og Det nederlandske ostindiske kompani som var de første europeerne som etablerte seg i Sør-Afrika på midten av 1600-tallet. Det gigantiske ... NRK skole: Sør-Afrika som europeisk koloni BBC: The Story of Southern Africa SNL: Sør-Afrika - nyere historie Wikpedia: Koloniseringen i Afrika Wikipedia: History of South Africa ... Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? ... ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika ... Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert
Artikkel
49%Lyden av Somalia Lyden av Somalia
land langs hele Somalias kystgrense. Lukten av fisk spredte seg raskt over hele Afrika. Det var et folk, kalt ia-folket, som oppdaget disse store mengdene med mat, og de så muligheten til å bosette seg i ... "Republikk i Øst-Afrika, mellom Adenbukta og Det indiske hav, på Afrikas horn. Somalia grenser til Djibouti i nordvest, Etiopia i vest og Kenya i sydvest. Ekvator går gjennom landet
Artikkel
48%Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
Delingen av Afrika På slutten av 1800-tallet ble koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større ... Store norske leksikon: Kolonisering av Afrika Wikipedia: The Scramble for Africa E-bøker fra bokhylla Les om kappløpet om Afrika i Aschehougs verdenshistorie bind 12, side 145 ... Drivkreftene bak koloniseringen, og bakgrunnen for delingen av Afrika. ... fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men ... Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
Artikkel
47%Lyden av Etiopia Lyden av Etiopia
Etiopia ligger nordøst i Afrika og grenser til Eritrea i nord, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan i vest. Etiopia er et av de få landene som ikke har vært kolonisert av europeiske stater. Det
Artikkel
33%Europeernes oversjøiske kulturmøter Europeernes oversjøiske kulturmøter
koloniseringen av Amerika har blitt oppsummert med ordene Gud, gull og ære.  Portugiserne utforsket Afrikas vest-kyst på 1400-tallet. I 1484 reiste Diogo Cão langs kysten til Angola, og fikk mye heder og ære når ... Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den viktigste råvaren Storbritannia hentet ut fra Nigeria. Andre
Artikkel
33%Litteratur fra sør Litteratur fra sør
En guide til litteratur fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på internett.
Artikkel
30%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
Hvorfor er Tanzania fattig? Imperialismen og kolonialisme? Koloniseringen av Afrika? India som koloni? Kina som koloni? Koloniseringen av Asia? Imperialismen og Etiopia? Hva var de ... Historie E-bok: Kenya , Tanzania, Uganda - Side 26 - Kolonitiden i Tanzania Store norske leksikon: Tanzania - historie Afrika.no: Tanzania Leksikon.org: Tanzania Wikipedia: History ... Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vannstyre i Afrika? ... ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når
Artikkel
30%Det digitale nord-sør skillet Det digitale nord-sør skillet
Presenteres statistikken på en annen måte oppdager vi at antall brukere har steget med 90% i løpet av 2 år i Afrika og 8% i Norge. Aldri har ny teknologi spredd seg så raskt. Det tok radiosendere ... Internettbrukere pr. 100 Innb. 2005 USA 66 Norge 59 Sør-Afrika 11 Niger 0 ... Mer enn 50 % av befolkningen er internettbrukere i Norge, 1,4 % i Afrika og bare 0,1 % i Kongo.
Artikkel
29%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
bosetningsområder inne på det som er anerkjent Palestinsk område. Andre slike okkuperte områder er for eksempel Tibet, og Vest-Sahara. I tillegg finnes det innenfor enkelte stater sine grenser regionale bevegelser ... Palestina Se svar på: Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Globalis: Palestina Global: Palestina Tibet Global: Tibet SNL: Tibet Vest-Sahara Globalis: Vest ... rundt 1880, blant annet i form av  delingen av Afrika . Kampen mellom stormaktene gjorde det viktigere å sikre politisk og militær kontroll over områdene hvor en i første omgang stort sett hadde
Artikkel
28%Rutiner og ritualer Rutiner og ritualer
"Hverdager er de flotteste. De er fulle av eventyr." skrev Anne-Cath Vestly, og det kunne vært mottoet til Mason Curreys Daily Rituals. How artists work. Currey tar for seg vanene, rutinene og
Artikkel
28%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
Hvilke områder ble kolonisert De fleste områder i Afrika, Amerika og Asia ble kolonisert eller lagt under de vestlige kolonimaktene sin innflytelse i ulike perioder. Koloniseringen var ulik på de ... Imperialisme og kolonialisme Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Asia? Eurpeernes oversjøiske kulturmøter Russland og USA sin Imperialisme Lenker Wikipedia: History ... rundt 1880, blant annet i form av  delingen av Afrika . Kampen mellom stormaktene gjorde det viktigere å sikre politisk og militær kontroll over områdene hvor en i første omgang stort sett hadde
Artikkel
28%Kolonien Rhodesia Kolonien Rhodesia
området var da kalt Matebeland, og kontrollert av Ndebele-folket. Cecil Rhodes, som var lederne for Det britiske sørafrikakompaniet, ønsket å erobre området som lå nord for det som senere skulle bli Sør-Afrika ... E-bok Jarle Simensen: Afrika - Erobringen av Rhodesia Nettsider SNL: Sør-Rhodesia Wikipedia: Rhodesia  Wikipedia: British South Africa Company Wikipedia: Colonial history ... ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når
Artikkel
27%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
E-bibliotek: Etiopia Se også svar på Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia ... ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika
Artikkel
26%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den ... Koloniseringen av Afrika Drivkrefter for koloniseringen av Afrika Slavehandel i Afrika Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria Hva er Boko Haram Tanzania som koloni ... koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det
Artikkel
25%Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria? Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?
hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og innflytelse til at denne delen av Nigeria ble kristent.  Historisk var det tre ... Afrika.no: Landprofil Nigeria Hvor hender det? Nigeria et land fylt av motsetnader E-biblioteket: Nigeria The Economist: Nigerian politics  Council on Foreign Relations: Nigeria ... nyhetsbildet fra Afrikas mest folkerike stat.   ... handel med slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den viktigste råvaren Storbritannia hentet ut fra
Artikkel
24%Berlinmurens fall Berlinmurens fall
uungåelige og nødvendige. Han beskriver også hvordan disse hendelsene påvirket verden etter 1989.  Han baserer seg på egne erfaringer som journalist, samt intervjuer med statsledere fra både øst og vest.  Boka ... 9. november er det 25 år siden rivingen av muren som i nesten 30 år delte Berlin - og Tyskland i to startet. Den ble også et symbol på en delt verden og Den kalde krigen mellom øst og vest.  Kom
Artikkel
24%Fortellinger fra Europa under og etter kommunismen Fortellinger fra Europa under og etter kommunismen
Torsdag 9. oktober er det bokprat på Kulturbiblioteket med Ingrid Brekke, som har skrevet boka Da øst ble vest. Livet i Europa etter kommunismens fall. 9. november er det også 25 år siden
Artikkel
24%Fartein Horgar Fartein Horgar
elendige som kom i 2016 er første bind i en flerbindserie om den dansk-norske slaverihistorien og koloniriket i Vest-India som varte fra 1660-tallet til 1917. I 2017 kommer andre bok i serien
Artikkel
23%Geir Skogseth Geir Skogseth
Geir Juell Skogseth har hovedfag i arabisk fra Universitetet i Oslo, og jobber til daglig i Landinfo med forhold i Afrika og den arabiske verden (blant annet Egypt, Libya og Sudan).
Artikkel
23%Spill om kolonisering og imperialisme Spill om kolonisering og imperialisme
.  - Mitt første spill var som Zulu Kingdom. Ved spillets start er akkurat Boer "statene" Oranje og Transvaal i ferd med å bli formet av nederlendere og tyskere som emigrerte nordover fra det britiske Sør-Afrika ... ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika
Artikkel
23%Lyden av Zimbabwe Lyden av Zimbabwe
Zimbabwe er en gullgruve for musikk. Republikken Zimbabwe, grenser opp mot Zambia, Mosambik, Sør-Afrika og Botswana. Navnet Zimbabwe er hentet fra ruiner som ligger i landet, fra en kultur som ... Republikken Zimbabwe, tidligere Sør-Rhodesia, Rhodesia og Zimbabwe-Rhodesia, er en republikk i det sørlige Afrika. Zimbabwe grenser opp mot Zambia, Mosambik, Sør-Afrika og Botswana. Navnet Zimbabwe ... Etiopia Etiopia ligger nordøst i Afrika og grenser til Eritrea i nord, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan i vest. Etiopia er et av de få landene som ikke har vært kolonisert av europeiske stater. Det
Artikkel
23%Med sverd og vold ble Norge bygd Med sverd og vold ble Norge bygd
Religionshistoriker (f. 1973) utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Øystein Morten har skrevet bøker om stavkirken i ... , middelalderen, Olav den hellige, Sigurd Jorsalfare, Alv Erlingsson Øystein Morten Religionshistoriker (f. 1973) utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest
Artikkel
23%Øystein Morten, "Jakten på Sigurd Jorsalfare": Høyt og lavt i kongens fotspor Øystein Morten, "Jakten på Sigurd Jorsalfare": Høyt og lavt i kongens fotspor
Religionshistoriker (f. 1973) utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Øystein Morten har skrevet bøker om stavkirken i ... ) utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Øystein Morten har skrevet bøker om stavkirken i Eidsborg, Olav den hellige og Magnus den gode.
Artikkel
23%Øystein Morten: "Magnus den gode": Hva skjedde med Olav den helliges sønn? Øystein Morten: "Magnus den gode": Hva skjedde med Olav den helliges sønn?
Religionshistoriker (f. 1973) utdannet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært distriktskonservator i Vest-Telemark. Øystein Morten har skrevet bøker om stavkirken i
Artikkel
23%Koloniseringen av Asia Koloniseringen av Asia
verdier i Asia. Foruten de vest-europeiske var også Japan, Russland og etterhvert USA involvert i kampen om innflytelse i Asia. ... Southeast Asia Se også svar på Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Imperialismen og Etiopia ... ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika
Artikkel
22%Global kveld/morgen: Sør-Sudan Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Navn på lenke Adresse til lenke Årsakene til Sør-Sudan-krisen http://www.bistandsaktuelt.no/kommentar/arkiv-kommentarer/%C3%A5rsakene-til-s%C3%B8r-sudan-krisen Norad om konflikten http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika
Artikkel
22%Mogulriket og India før koloniseringen? Mogulriket og India før koloniseringen?
Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den viktigste råvaren Storbritannia hentet ut fra Nigeria. Andre
Artikkel
21%Burma eller Myanmar ? Burma eller Myanmar ?
verdier i Asia. Foruten de vest-europeiske var også Japan, Russland og etterhvert USA involvert i kampen om innflytelse i Asia. 1484393700 Koloniseringen av Afrika? Hva var konsekvensene av koloniseringen
Artikkel
21%Undertrykking av Aboriginere Undertrykking av Aboriginere
verdier i Asia. Foruten de vest-europeiske var også Japan, Russland og etterhvert USA involvert i kampen om innflytelse i Asia. 1484393700 Koloniseringen av Afrika? Hva var konsekvensene av koloniseringen
Artikkel
21%Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India? Hvorfor var Trankebar, eller Tranquebar, en dansk-norsk koloni i India?
Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den viktigste råvaren Storbritannia hentet ut fra Nigeria. Andre
Artikkel
21%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
i India er altså litt større en det som er vanlig i Vest-Europa, mindre enn i USA, og mye mindre enn i Brasil og Sør-Afrika.  Men en skal være litt oppmerksom på at statistisk data ofte ikke er ... og 63 i Sør-Afrika 63, for hele verden 65. Tallet for India var i 2005 33,4. Forskjellene i India er altså litt større en det som er vanlig i Vest-Europa, mindre enn i USA, og mye mindre enn i Brasil
Artikkel
21%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
ressurser fikk Storbritannia ut fra Nigeria og når ble Nigeria selvstendig? Var koloniseringen bra for Nigeria? Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med Slaver som var det viktigste i Vest-Afrika
Artikkel
21%Dagens konflikter i Rwanda og Burundi Dagens konflikter i Rwanda og Burundi
fra Rwanda, og konflikten der kan fort ”renne over” grensen og tilbake til Rwanda, slik det ofte gjør i Afrika. Rwanda beskyldes også for å støtte militsgrupper i Kongo. Se svar på spørsmål om krigen i ... Burundi Globalis konflikter: Burundi Afrika.no: Burundi NRK: Frykter folkemord i Burundi NRK: Burundi NRK TV Urix: Frykt for folkemord i Burundi Wikipedia: Burundi 2015 unrest ... og 63 i Sør-Afrika 63, for hele verden 65. Tallet for India var i 2005 33,4. Forskjellene i India er altså litt større en det som er vanlig i Vest-Europa, mindre enn i USA, og mye mindre enn i Brasil
Artikkel
20%Jacob Wærness Jacob Wærness
Jacob Wærness er sikkerhetsrådgiver og forretningsutvikler med spesialitet på Midtøsten og Afrika. Han er tidligere tjenestemann ved Seksjon for kontraterror i PST, med utdanning i ledelse og
Artikkel
20%Koreakrigen? Koreakrigen?
utdrag av en bok på engelsk om propaganda, politikk og holdninger rundt Koreakrigen i USA.  Koreakrigen førte til en militariseringen av forholdet mellom øst og vest, og økte de militære budsjettene på ... Geir Lundestad: Øst, vest, nord, sør USA i vår tid: Koreakrigen Malkasian: The Korean War Casey: Selling the Korean War - Propaganda, politics, and public opinion. Andre bøker ... Korea krigen i USA.  Koreakrigen førte til en militariseringen av forholdet mellom øst og vest, og økte de militære budsjettene på begge sider. Koreakrigen var også en viktig faktor i gjenoppbyggingen av
Artikkel
20%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Syria? Koloniseringen av Afrika? ... utlipp som ikke skal hindre den samme utviklingen som de rike landene har hatt. Du kan lese mer om handel og økonomiske forhold mellom nord og sør i disse e-bøkene: Lundestad, Øst, vest, nord, sør
Artikkel
20%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak
Artikkel
20%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
slaveriet, 2002 Louise Shelly: Human Trafficking - A Global Perspective, 2010 Se også svar på Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... 1490092740 Slavehandel i Afrika Hva var konsekvensene av slavehandelen og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika? Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige
Artikkel
20%"En vill en": En temmelig snill en "En vill en": En temmelig snill en
bodd i USA siden midten av 80-tallet. Han er dessuten en mann som kan bruke store ord og samtidig lande på beina. Hans ambisiøse Amerika-portrett i Vest for Eden kommer jeg stadig tilbake til, men den ... Norsk journalist med base i Los Angeles. Har skrevet for en lang rekke norske aviser og tidsskrifter, blant annet BEAT. Forfatter av sakprosabøkene Vest for Eden (om Amerika), Larmen og vreden (de
Artikkel
19%Koloniseringen av Kongo Koloniseringen av Kongo
på agendaen for den nye staten, men praksisen var alt annet en humanitær. Kongo var et av områdene i Afrika som i størst grad ble plyndret under kolonitiden. Gummi var nå den viktigste råvaren i Kongo ... Norsk: SNL: DR Kongos historie E-bibliotek: DR Kongo Simensen og Grimberg: Afrika i det 20. århundre  Engelsk: Wikipedia: Congo Free State Wikipedia: Belgian Congo Hassan ... 1490092740 Slavehandel i Afrika Hva var konsekvensene av slavehandelen og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika? Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige
Artikkel
18%Hva er Boko Haram? Hva er Boko Haram?
organisasjonen og at den har hentet inspirasjon og strategi fra islamittiske organisasjoner har den mange likheter med andre opprørsorganisasjoner i Afrika som gjerne har en mer etnisk eller politisk bakgrunn ... . De siste årene har Boko Haram satt sitt preg på nyhetsbildet fra Afrikas mest folkerike stat.   Bakgrunnen for politikk i Nigeria Innenfor grensene til det som ble Nigeria etter koloniseringen finnes
Artikkel
17%Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
Khalid Salimi: Mangfold og likeverd Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002 – 2006) Se også svar på Slavehandel i Afrika  Har du et spørsmål Spør nord-sør-biblioteket ... . Du kan lese mer om handel og økonomiske forhold mellom nord og sør i disse e-bøkene: Lundestad, Øst, vest, nord, sør - kapittel 12     Vilby, Den globale reisen - Kapittel 9. handel   Se også svar på
Artikkel
17%Svarttrosten Svarttrosten
"Arten er utbredt i hele Europa, Nord-Afrika og deler av Asia. Den er vanlig hekkefugl i lavere skogtrakter og i bystrøk i hele Norge til inn i Finnmark. Trekkfugl, men kan overvintre mot nord til
Artikkel
17%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
: Forskjellige forklaringer i Afrika (1995) Samfunn stat og marked, en kritisk gjennomgang av teorier om utvikling Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... : Afrika.no: Tanzania SNL: Tanzania, næringsliv SNL: Tanzania, historie
Artikkel
17%Robyn Davidson Robyn Davidson
Robyn Davidson er en australsk eventyrer. I boka Tracks  beskriver hun sin ferd i 1977, da hun krysset den store ørkenen i Vest-Australia alene med fire kameler og en hund. Lån bøker av Robyn
Artikkel
17%Kina som koloni Kina som koloni
Koloniseringen av Afrika India som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? ... verdier i Asia. Foruten de vest-europeiske var også Japan, Russland og etterhvert USA involvert i kampen om innflytelse i Asia. Mer informasjon SNL: Asia - Kolonitiden Wikipedia: Imperialism in Asia
Artikkel
16%Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo
statsbygging. Kongo var et av områdene i Afrika som i størst grad ble plyndret under kolonitiden. Investeringer eller forsøk på å bygge infrastruktur, politiske institusjoner, skoler og utdanning var kanskje ... SNL: Kongos historie Globalis: Konflikten i Den demokratiske republikken Kongo Afrika.no: Kongo-Kinshasa BBC: Q&A: DR Congo conflict Säkkerhetspolitikk.se: Kongo Kinshasa E ... seg til væpnede konflikter. I Afrika ser en ofte at uroligheter i et land kan smitte over grenser til naboland. Afrikanske land, som ikke har kontroll over territoriet sitt, kan heller ikke kontrollere
Artikkel
Google+