Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Borgerkrigen i Sør-Sudan Borgerkrigen i Sør-Sudan
Hvorfor er det krig i Sør-Sudan? Årsaken til konflikten er maktkamp mellom ledere, kamp om ressurser på ulike nivåer, manglende politiske institusjoner, etniske skillelinjer og mange ulike grupper ... Hvor hender det? Sør-Sudan: Fra fest til katastrofe Hvor hender det? Ny start for en skjør stat Hvor hender det? Usikker fremtid Bistandsaktuelt: Hvorfor har borgerkrigen i Sør-Sudan blusset opp ... Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. ... Sør-Sudan, humanitærkrise, krig, borgerkrig, konflikt, hungersnød ... informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? Sudan har siden de ble en selvstendig stat i 1956 vært preget av interne konflikter og borgerkriger. I 2011 ble landet delt i Sudan og Sør-Sudan. For å ... Borgerkrigen i Sør-Sudan
Artikkel
97%Global kveld/morgen: Sør-Sudan Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Navn på lenke Adresse til lenke Årsakene til Sør-Sudan-krisen http://www.bistandsaktuelt.no/kommentar/arkiv-kommentarer/%C3%A5rsakene-til-s%C3%B8r-sudan-krisen Norad om konflikten http ... 1. etasje (Møteplassen). Arrangementet er gratis. Frokost fra 08.00 (50 kr).    1,9 millioner mennesker er blitt hjemløse Sør Sudan fikk sin uavhengighet 9. juli 2011 og er verdens yngste stat. Nå ... På tirsdag og onsdag kommer tidligere generalsekretær i Norsk folkehjelp og Arbeiderparti-veteran Halle Jørn-Hansen for å snakke om konflikten i Sør-Sudan.  ... Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Artikkel
41%Sudans historie Sudans historie
Sudan har siden de ble en selvstendig stat i 1956 vært preget av interne konflikter og borgerkriger. I 2011 ble landet delt i Sudan og Sør-Sudan. For å forstå bakgrunnen for disse ... Hvor hender det? Sudan - Usikker framtid SNL: Sudan historie Vesten erobrer verden 1870-1914: Profetriket i Sudan Per Øyvind Heradstveit: Sudan en afrikansk tragedie - Historisk ... Sudans historie på norsk ... Kan dere finne informasjon om Sudan sin historie, og Sudan som koloni? ... 1473322980 Borgerkrigen i Sør-Sudan Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. Hvorfor er det krig i Sør-Sudan ... Sudans historie
Artikkel
30%Hva er verdens mest korrupte land? Hva er verdens mest korrupte land?
og sammenligne korrupsjon, men at indeksen deres er en god måte å trekke oppmerksomheten til pressen mot et så viktig spørsmål. Det mest korrupte landet i Verden er: I følge indeksen er Somalia, Sør-Sudan ... I følge Transparency international sin rangering er Somalia, Sør-Sudan og Syria verdens mest korrupte land. Sveits topper en liste for hvor det er lettest å gjemme bort penger, og kan kalles verdens ... . Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og fungerende finansinstitusjoner. Å estimere
Artikkel
25%Konflikten i Sør-Kinahavet Konflikten i Sør-Kinahavet
Uenighet om havområder i Sør-Kinahavet Det er sju land som har motstridende krav på øyer, skjær og havområder i Sør-Kinahavet. Områdene inneholder store fiske ressurser, og en antar også at det er ... SNL: Sør-Kina-Havet Wikipedia: Territorial disputes in the South China Sea Fredslaget: Konflikten i Sør-Kina havet Barentswatch: Norges maritime grenser Lovdata.no: traktat/1982 ... Hvorfor er det konflikt i Sør-Kinahavet? Hvilke land er involvert, og hva er de uenige om?  ... lidelsene som er et direkte resultat av krigshandlingene. Krig fører ofte også til flyktningkriser, sosial nød, sult (Somalia, Sør-Sudan) og massive brudd på menneskerettigheter . Dette er også sider ved en ... Konflikten i Sør-Kinahavet
Artikkel
22%Lyden av Etiopia Lyden av Etiopia
Etiopia ligger nordøst i Afrika og grenser til Eritrea i nord, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan i vest. Etiopia er et av de få landene som ikke har vært kolonisert av europeiske stater. Det
Artikkel
22%Begrepet nord-sør? Begrepet nord-sør?
Nord-sør Nord-sør skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet, mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene ... nord-sør-biblioteket ... Hva er nord-sør? Kan dere forklarer begrepet "nord-sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? ... -Amerika, nyliberalismen og den nye økonomien - FN: ECLAC - Verdensbanken: Latin-Amerika og Karibien 1426492620 Nord-sør konflikten Jeg jobber med en oppgave om nord sør konflikten, men jeg sliter ... Begrepet nord-sør?
Artikkel
22%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
Det er ikke så merkelig at du ikke finner konkret informasjon om Nord-sør konflikten. Det er ikke en spesielt konkret konflikt.  Interesse konflikt Vi forbinder nord-sør forholdet først og fremst ... Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og rike land ... Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele ... markedet" 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. Nord-sør-biblioteket ble ... Nord-sør konflikten
Artikkel
22%Palle Ydstebø Palle Ydstebø
januar 2016. Ydstebø har variert tjeneste i Forsvaret fra Luftforsvaret, Hærens ingeniørvåpen, Hærstaben og Etteretningstjenesten, samt internasjonal erfaring fra Afghanistan, Tyskland og FN-styrken i Sør-Sudan
Artikkel
22%Nord-sør-biblioteket Nord-sør-biblioteket
Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. ... Nord-sør-biblioteket
Artikkel
22%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Spørreskjema hakon.hestvik@solvberget.no Arkiv: Spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling ... 1173902400 E-bibliotek Lenker til 3000 nettsteder, artikler og temasider på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en katalog med nærmere 3000 lenker til nettsteder ... Spør Nord-sør-biblioteket
Artikkel
22%Litteratur fra sør Litteratur fra sør
Världslitteratur En svensk side om verdenslitteratur. Her finner du en oversikt med forfattere fra land i sør som er oversatt til svensk. En egen side med de nyeste utgivelser av oversatt ... .   Complete review - Indeks over latin- og sør-amerikansk literatur Kulturbro Forlag - Arbeider for å fremme integrering, kulturforståelse og språkutvikling gjennom utveksling av litteratur mellom ulike ... Litteratur fra sør
Artikkel
21%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert
Nederland og Kappkolonien Det var Nederland og Det nederlandske ostindiske kompani som var de første europeerne som etablerte seg i Sør-Afrika på midten av 1600-tallet. Det gigantiske ... NRK skole: Sør-Afrika som europeisk koloni BBC: The Story of Southern Africa SNL: Sør-Afrika - nyere historie Wikpedia: Koloniseringen i Afrika Wikipedia: History of South Africa ... Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? ... er vanskelig å finne gode svar på" Zimbabwe, Rhodesia og Sør-Rhodesia Foruten å være navnet på en region var også Rhodesia navnet på en ikke anerkjent stat styrt av et hvitt mindretall fra 1965 til ... Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert
Artikkel
21%Hvert barn er en mulighet Hvert barn er en mulighet
konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill». Syria, Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali UNICEF vil bruke midlene fra TV-aksjonen i Syria, Colombia, Sør-Sudan
Artikkel
20%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya? Er det en mulig løsning på konflikten? Hvordan er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea i dag Hvem er partene i konflikten på Koreahalvøya ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem. ... 1505200980 Nord-Korea og atomvåpen Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? De fleste eksperter tror ikke ... Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Artikkel
19%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Nord-sør-biblioteket ble opprettet i Stavanger høsten 1993, og var ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til 31.12.96. Fra 1997 til 2014 fikk Nord-sør ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i ... Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. ... relatere det hele til elevenes virkelighet og egne handlingsalternativer.   Globalskole 1325448060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på ... Hva er Nord-sør-biblioteket?
Artikkel
19%Det digitale nord-sør skillet Det digitale nord-sør skillet
ulikt fordelt, at det bare bidrar til å øke forskjellene. Andre ser på IKT som en mulighet for fattige land å hoppe over mange steg på utviklingsstigen. · Les mer i artikkelen: Det digitale nord-sør ... Internettbrukere pr. 100 Innb. 2005 USA 66 Norge 59 Sør-Afrika 11 Niger 0 ... Det digitale nord-sør skillet
Artikkel
18%Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvor mange land er medlemmer av FN?
FN har 193 medlemsland. Vatikanet er den eneste anerkjente uavhengige staten som ikke er medlemsland. Det nyeste medlemmet er Sør-Sudan (2011). En kan merke seg at en ikke finner ... Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket får mange spørsmål om FN, et av dem er hvor mange land er medlemmer av FN? ... uavhengige staten som ikke er medlemsland. Det nyeste medlemmet er Sør-Sudan (2011). En kan merke seg at en ikke finner Taiwan, Tibet og Palestina på denne listen. Palestina har søkt om medlemskap. Taiwan
Artikkel
17%Støtt TV-aksjonen på Biblå Støtt TV-aksjonen på Biblå
sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. De innsamlede midlene går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og
Artikkel
16%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteket på spørsmål om internasjonal historie.  ... om konflikter Nord-Korea og atomvåpen Konflikten i Jemen Konflikten i Colombia? Borgerkrigen i Sør-Sudan Krigen i den Demokratiske republikken Kongo? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Konflikten på
Artikkel
15%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem ... krig? Ulike typer konflikter og kriger Spørsmål om konflikter Nord-Korea og atomvåpen Konflikten i Jemen Konflikten i Colombia? Borgerkrigen i Sør-Sudan Krigen i den Demokratiske republikken Kongo
Artikkel
15%Konflikt og krig Konflikt og krig
atomvåpen Konflikten i Jemen Konflikten i Colombia? Borgerkrigen i Sør-Sudan Krigen i den Demokratiske republikken Kongo? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Konflikten på ... 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. Nord-sør-biblioteket ble
Artikkel
14%Konflikten i Den sentralafrikanske republikk Konflikten i Den sentralafrikanske republikk
i sør Helt siden uavhengigheten har Den sentralafrikanske republikk blitt preget av interne konflikter og kupp. Det preger også landet nå. Selv om regjeringen kom fram til en fredsavtale i 2008 med ... 1473322980 Borgerkrigen i Sør-Sudan Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. Hvorfor er det krig i Sør-Sudan
Artikkel
14%Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen
 som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og
Artikkel
13%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
er Al-Qaida? Hvorfor blir det krig? 1404973500 Hva er al-Qaida? Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør
Artikkel
13%Høstferien 2017 på Sølvberget og Madla Høstferien 2017 på Sølvberget og Madla
. Det betyr blant annet at biblioteket i 1. etasje har åpent til 21.00 hver dag.  Her er alt du kan glede deg til: Lørdag 10. oktober kl. 12.00. Nytorget 1.  Internasjonal kulturkafé: Mat fra Sudan Vi ... Vi har arrangementer hele høstferien. Lørdag blir det internasjonal kulturkafé med mat fra Sudan klokken 12 på Nytorget 1.
Artikkel
13%Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala? Hvorfor startet borgerkrigen i Guatemala?
blitt drept og blir det fred i Colombia? Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om krigen i Colombia, nedenfor finner du svar på noen av dem og kilder til mer informasjon.  Hvem er partene i
Artikkel
13%Avkolonisering Avkolonisering
de tapende partene i krigen. Den italienske kolonien Libya ble selvstendig i 1951. De første britiske og franske koloniene som ble avkolonisert etter 2. verdenskrig i 1956 var henholdsvis Sudan og ... controversial territories Business insider: 9 Independence movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var
Artikkel
13%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
henholdsvis Afghanistan, Sør-Sudan, Somalia og Colombia. De siste ti årene har sett en utvikling hvor det er bevilget mer penger til konfliktområder, nødhjelp og krisehåndtering.  Norad landsider Norad ... Spør Nord-sør-biblioteket ... land 2015 I 2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De
Artikkel
12%Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria? Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?
Bakgrunnen for politikk i Nigeria Innenfor grensene til det som ble Nigeria etter koloniseringen finnes det over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. I nord ... .   Innenfor grensene til det som ble Nigeria finnes det mange stammer og over 500 språk . I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. Nigeria var ikke en nasjon innenfor de administrative
Artikkel
12%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
med flest flyktninger, nærmere 12 millioner, eksterne og interne flyktninger.  Andre land med mange flyktninger er Colombia, Palestina, Afghanistan, Sør-Sudan, DR Kongo, Somalia og Sudan for å nevne ... i Afghanistan Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... 1557404880 Konflikten i Colombia Hvem er partene i borgerkrigen i Colombia, hva er årsaken til krigen, hvor mange er blitt drept og blir det fred i Colombia? Nord-sør-biblioteket har fått mange
Artikkel
12%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
Konflikter - handel og klima I svaret på spørsmålet om nord-sør begrepet finner du litt bakgrunnsinformasjon om hva vi mener med landene i nord og sør. Det hender de fattige landene finner sammen ... Nord-sør konflikter om handel og økonomi Forum: Handelspolitikk Rorg: Globalisering, vinnere og tapere Rorg: Globalisering Internasjonal handel E-bibliotek: Internasjonal handel ... land 2015 I 2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De
Artikkel
12%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
egentlig BNP Verdens fattigste land 2018 I 2018 har både Verdensbanken og FN rangert Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2016 ... spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1480419240 Hvorfor er noen land fattige? Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte
Artikkel
12%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
Sør-Sudan 2 Eritrea   2 Turkmenistan 2 Nord-Korea 3 Vest Sahara (Marokko) 4 Ekvatorial ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret. ... svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1429347600 Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan er det med
Artikkel
12%Flyktninger i Tyrkia Flyktninger i Tyrkia
 som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De to sist nevnte land har knapt en formell økonomi og
Artikkel
12%Podcast: Hakan Günday om Tyrkia i flyktningstrømmens tid Podcast: Hakan Günday om Tyrkia i flyktningstrømmens tid
2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De to sist
Artikkel
12%Veronica Salinas Veronica Salinas
. Bistandsaktuelt: Tall-lek om Afrikas utvikling  Verdens fattigste land 2015 I 2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens
Artikkel
12%Taran Lysne Bjørnstad Taran Lysne Bjørnstad
. Bistandsaktuelt: Tall-lek om Afrikas utvikling  Verdens fattigste land 2015 I 2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens
Artikkel
11%Avkolonisering i India Avkolonisering i India
movements that could change the world Se også svar på Imperialisme og kolonialisme Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1422958440 Hvorfor var Tranquebar (Trankebar) en dansk-norsk koloni i India? Hva
Artikkel
11%Podcast: Asylpolitikk i ungdomslitteraturen Podcast: Asylpolitikk i ungdomslitteraturen
juridisk sammenheng. Flyktninger 1473322980 Borgerkrigen i Sør-Sudan Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. Hvorfor
Artikkel
11%Podcast: Hvor går grensen for framtidens barnebibliotek? Podcast: Hvor går grensen for framtidens barnebibliotek?
juridisk sammenheng. Flyktninger 1473322980 Borgerkrigen i Sør-Sudan Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. Hvorfor
Artikkel
11%Asylpolitikk i ungdomslitteraturen Asylpolitikk i ungdomslitteraturen
juridisk sammenheng. Flyktninger 1473322980 Borgerkrigen i Sør-Sudan Situasjonen i Sør-Sudan har ofte blitt pekt på som en av verdens glemte kriser, med borgerkrig og en kritisk humanitær situasjon. Hvorfor
Artikkel
11%Fattigdom i Malawi Fattigdom i Malawi
er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... land 2015 I 2015 har Verdensbanken rangert  Burundi  som verdens fattigste i forhold til BNP pr. Innbygger, men IMF har Sør-Sudan som verdens fattigste. I 2014 rangerte FN  Somalia  som fattigst. De
Artikkel
11%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
eksistert i dag om det ikke hadde vært for koloniseringen.   Innenfor grensene til det som ble Nigeria finnes det mange stammer og over 500 språk. I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest ... India som koloni Kina som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Kolonier i dag Mer informasjon Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket Mer informasjon ... det  over 500 språk . I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. I nord hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og
Artikkel
11%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket. Krigen mot Sovjet i Afghanistan Al-Qaida, som betyr basen, er opprinnelig en
Artikkel
11%Valgets kvaler Valgets kvaler
informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket. Krigen mot Sovjet i Afghanistan Al-Qaida, som betyr basen, er opprinnelig en organisasjon eller et nettverk som vokste fram av
Artikkel
10%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om årsaker til at det blir krig. Her kan du lese svaret og finne ut mer om hvorfor en konflikt kan bli til krig. ... krigshandlingene. Krig fører ofte også til flyktningkriser, sosial nød, sult (Somalia, Sør-Sudan) og massive brudd på menneskerettigheter . Dette er også sider ved en krig som Heidelberg Instituttet vurderer for å
Artikkel
10%Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Afrika?
Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... franske koloniene som ble avkolonisert etter 2. verdenskrig i 1956 var henholdsvis Sudan og Tunisia. Det siste landet som ble løsrevet fra en europeisk kolonimakt var Djibouti i 1977. Det var også land i
Artikkel
10%Koreakrigen? Koreakrigen?
en arena for den kalde krigen. I 1950 ble den kalde krigen varm på Koreahalvøya. Nord-Korea gikk til angrep på Sør-Korea med Sovjet i ryggen. Etter kort tid støttet USA og flere andre vestlige land ... Geir Lundestad: Øst, vest, nord, sør USA i vår tid: Koreakrigen Malkasian: The Korean War Casey: Selling the Korean War - Propaganda, politics, and public opinion. Andre bøker ... er ikke bare lidelsene som er et direkte resultat av krigshandlingene. Krig fører ofte også til flyktningkriser, sosial nød, sult (Somalia, Sør-Sudan) og massive brudd på menneskerettigheter . Dette
Artikkel
10%Geir Skogseth Geir Skogseth
Geir Juell Skogseth har hovedfag i arabisk fra Universitetet i Oslo, og jobber til daglig i Landinfo med forhold i Afrika og den arabiske verden (blant annet Egypt, Libya og Sudan).
Artikkel
Google+