Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Lyden av Tunisia Lyden av Tunisia
  Den dominerende kulturen i Tunisia er arabisk og musikken har likheter med musikken i andre nord afrikanske land som Marokko, Algerie og Libya selv om det også er store ulikheter. Mye av ... Tunisia (arabisk: تونس, berbisk språk: ), offisielt Den tunisiske republikk, er en arabisk stat, og Afrikas nordligste land. Landet grenser til Algerie i vest og til Libya i sydøst. De sydlige ... Tunisia, Nord-Afrika, Jan Garbarek, Musikktips, Afrika, Folkemusikk, Lotfi Bouchnak, Anouar Brahem, Tips, Oud, Lyden av, Musikkbiblioteket, تونس, الجمهورية التونسية ; Al-Jamhūriyyah at-Tūnisiyyah
Artikkel
65%Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert? Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
Nederland og Kappkolonien Det var Nederland og Det nederlandske ostindiske kompani som var de første europeerne som etablerte seg i Sør-Afrika på midten av 1600-tallet. Det gigantiske ... & Helle: Fra krig til krig Annen litteratur Eriksen, Tore Linnè: Sør-Afrikas historie, 2016 Har du et spørsmål? Spør Nord-sør biblioteket ... Hva var målsettingen til Storbritannia for koloniseringen av Sør-Afrika, og hvordan ble Sør-Afrika styrt? ... var lederne for Det britiske sørafrikakompaniet , ønsket å erobre området som lå nord for det som senere skulle bli Sør-Afrika. Han og Storbritannia ønsket å få kontroll over landet før portugisere fra ... Hvorfor og hvordan ble Sør-Afrika kolonisert?
Artikkel
63%Koloniseringen av Afrika Koloniseringen av Afrika
Konsekvenser av koloniseringen De økonomiske og politiske konsekvensene du kan lese om i dette svaret gjorde seg spesielt gjeldende for Afrika. Få plasser ble det i samme grad drevet ... Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... Hva var konsekvensene av koloniseringen av Afrika på 1800-tallet, spesielt de kulturelle? Hva var årsakene til å kolonisere og bakgrunnen for delingen av Afrika? ... de nye statene i Afrika og konsekvensene av koloniseringen i dette svaret:  Koloniseringen av Afrika Les mer E-bøker Geir Lundestad: Øst,vest,nord,sør - Avkolonisering Henning Poulsen: Fra krig til ... Koloniseringen av Afrika
Artikkel
63%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
Slavehandel er noe som har foregått til alle tider i forskjellige former. Når du spør om slavehandel og Afrika antar jeg at du først og fremst er interessert i en epoke på 400 år som kalles Den ... E-bøker fra Bokhylla: Aschehougs verdenshistorie 9:  Slavehandel og slaveri Knud Vilby: Det Svarte Afrika, 1996 Terje Myklebust: Den atlantiske slavehandel, 1977. Artikler om ... Hva var konsekvensene av slavehandelen, og hvor mange slaver ble sendt med slaveskip fra Afrika? ... Koloniseringen av Afrika Slavehandel i Afrika Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål Spør Nord ... Slavehandel i Afrika
Artikkel
62%Begrepet nord-sør? Begrepet nord-sør?
Nord-sør Nord-sør skillet er blitt vanlig å bruke som en betegnelse for det sosio-økonomiske og politiske skillet, eller forholdet, mellom de rike industrilandene og de fattige utviklingslandene ... nord-sør-biblioteket ... Hva er nord-sør? Kan dere forklarer begrepet "nord-sør"? Litt om hvor det stammer fra, definisjonen og hvilke land som går under Nord og hvilke land som går under Sør? ... -sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? 1484899200 Hva er Nord ... Begrepet nord-sør?
Artikkel
62%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
Det er ikke så merkelig at du ikke finner konkret informasjon om Nord-sør konflikten. Det er ikke en spesielt konkret konflikt.  Interesse konflikt Vi forbinder nord-sør forholdet først og fremst ... Wikipedia: North-south divide Hvor hender det? Verden som en pyramide E-biblioteket: Nord-sør Se også svar på Hva er et i-land? Konflikter mellom fattige og rike land ... Jeg jobber med en oppgave om nord-sør konflikten, men jeg sliter litt med å finne konkret informasjon om nord-sør konflikten. Når den startet og hvordan, og hva som står mest i fokus for hele ... Afrika? 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. Nord-sør-biblioteket ble ... Nord-sør konflikten
Artikkel
61%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
De fleste eksperter tror ikke det bli krig mellom Nord-Korea og USA/Sør-Korea, men med våpentestingen og framferden til lederne for USA og Nord-Korea i 2017 har situasjonen sjelden vært mer truende ... Hvor hender det? Korea - Hvor langt går de? Hvor hender det? Storm over Korea Lær om atomvåpen: Nord-Korea Aftenposten: Ni spørsmal om hvorfor USA og resten av verden frykter Nord ... Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? ... leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? 1484899200 Hva er Nord-sør-biblioteket? Nord-sør-biblioteket er et ... Nord-Korea og atomvåpen
Artikkel
60%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
Spørreskjema hakon.hestvik@solvberget.no Arkiv: Spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling ... Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika? India som koloni Konflikten mellom Sunni og Sjiamuslimer i Irak ... 1173902400 E-bibliotek Lenker til 3000 nettsteder, artikler og temasider på Global.no I samarbeid med Global har Nord-sør-biblioteket laget en katalog med nærmere 3000 lenker til nettsteder ... Spør Nord-sør-biblioteket
Artikkel
60%Nord-sør-biblioteket Nord-sør-biblioteket
Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og utviklingsproblematikk. ... Nord-sør-biblioteket
Artikkel
59%Svarttrosten Svarttrosten
"Arten er utbredt i hele Europa, Nord-Afrika og deler av Asia. Den er vanlig hekkefugl i lavere skogtrakter og i bystrøk i hele Norge til inn i Finnmark. Trekkfugl, men kan overvintre mot nord til
Artikkel
58%Nigeria og kolonitiden Nigeria og kolonitiden
Koloniøkonomien og ressurser Lenge var det handel med slaver som var det viktigste i Vest-Afrika, men det var før Nigeria ble kolonisert. Når slavehandelen ble ulovlig var det palmeolje som var den ... Koloniseringen av Afrika Drivkrefter for koloniseringen av Afrika Slavehandel i Afrika Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria Hva er Boko Haram Tanzania som koloni ... det  over 500 språk . I sør er det fleste kristne, og i Nord-Nigeria flest muslimer. I nord hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og
Artikkel
55%Det digitale nord-sør skillet Det digitale nord-sør skillet
Presenteres statistikken på en annen måte oppdager vi at antall brukere har steget med 90% i løpet av 2 år i Afrika og 8% i Norge. Aldri har ny teknologi spredd seg så raskt. Det tok radiosendere ... Internettbrukere pr. 100 Innb. 2005 USA 66 Norge 59 Sør-Afrika 11 Niger 0 ... Mer enn 50 % av befolkningen er internettbrukere i Norge, 1,4 % i Afrika og bare 0,1 % i Kongo. ... Det digitale nord-sør skillet
Artikkel
54%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
Nord-sør-biblioteket ble opprettet i Stavanger høsten 1993, og var ett av tre nasjonale kompetansebibliotek. Biblioteket ble finansiert som et prosjekt fram til 31.12.96. Fra 1997 til 2014 fikk Nord ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Mest leste svar i 2020 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Årsaker til andre verdenskrig ... Nord-sør-biblioteket er et landsdekkende kompetansebibliotek som formidler informasjon om land i sør og internasjonale spørsmål. ... relatere det hele til elevenes virkelighet og egne handlingsalternativer.   Globalskole 1325448060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer henvendelser hovedsakelig med veiledning til mer informasjon på ... Hva er Nord-sør-biblioteket?
Artikkel
53%Hvilke områder ble kolonisert? Hvilke områder ble kolonisert?
Hvilke områder ble kolonisert De fleste områder i Afrika, Amerika og Asia ble kolonisert eller lagt under de vestlige kolonimaktene sin innflytelse i ulike perioder. Koloniseringen var ulik på de ... Imperialisme og kolonialisme Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Asia? Eurpeernes oversjøiske kulturmøter Russland og USA sin Imperialisme Lenker Wikipedia: History ... Afrika Slavehandel i Afrika Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål Spør Nord
Artikkel
52%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... og India før koloniseringen Imperialismen og kolonialismen Koloniseringen av Afrika Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål? Spør Nord
Artikkel
49%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Bakgrunnen for konflikten på Koreahalvøya? Er det en mulig løsning på konflikten? Hvordan er forholdet mellom Nord- og Sør-Korea i dag Hvem er partene i konflikten på Koreahalvøya ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om forholdene på Koreahalvøya. Her kan du lese svarene på noen av dem. ... 1505200980 Nord-Korea og atomvåpen Kan det bli krig mellom Nord-Korea og USA? Hvorfor utvikler Nord-Korea atomvåpen, og hvorfor er de i konflikt med Sør-Korea og USA? De fleste eksperter tror ikke ... Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
Artikkel
48%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
Hvorfor er Tanzania fattig? Imperialismen og kolonialisme? Koloniseringen av Afrika? India som koloni? Kina som koloni? Koloniseringen av Asia? Imperialismen og Etiopia? Hva var de ... Afrika Global Issues: The Legacy of European Colonialism BBC: Africa & Europe 1800-1914 BBC: Independence   Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Hvilket europeisk land hadde herredømmet i Tanzania, hvordan var kolonitiden, og hvordan kan vi si at imperialismen er en av årsakene til fattigdom og vanstyre i Afrika? ... Koloniseringen av Afrika Slavehandel i Afrika Imperialismen og kolonialismen India som koloni Kina som koloni Tanzania som koloni Koloniseringen av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål Spør Nord
Artikkel
47%Klassikerlørdag: Å lese verden - litteratur fra Afrika Klassikerlørdag: Å lese verden - litteratur fra Afrika
mellomtiden? Sølvbergets ansatte Kristine, Thale, Jamal og Stine har lest et utvalg eldre og nyere klassikere fra Afrika, her er deres anbefalinger til bøker du kan lese mens vi venter på at programvirksomheten ... april var litteratur fra Afrika, men i og med at Sølvberget for tiden holder stengt har vi dessverre vært nødt for å avlyse dette arrangementet. ... Klassikerlørdag: Å lese verden - litteratur fra Afrika
Artikkel
45%Glenn Patterson Glenn Patterson
Patterson er en prisbelønnet forfatter som har skrevet flere romaner, de fleste med handling fra Nord-Irland og hans fødeby Belfast. Han har også jobbet som journalist, og underviser nå i ... Forfatter, Nord-Irland.
Artikkel
44%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
slaveriet, 2002 Louise Shelly: Human Trafficking - A Global Perspective, 2010 Se også svar på Slavehandel i Afrika Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... of Africa - Slavery Africa Losses Voyages - The Trans-Antlantic Slavery Database FN: Remember Slavery slavehandel, menneskehandel, Afrika, historie, kolonitiden, kolonier, utbytting, nord-sør 1426495200 Hva
Artikkel
44%Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
Delingen av Afrika På slutten av 1800-tallet ble koloniseringen av Afrika i enda større grad satt i system. En økonomisk krise oppstod i Europa som gjorde behovet for kolonier større ... Store norske leksikon: Kolonisering av Afrika Wikipedia: The Scramble for Africa E-bøker fra bokhylla Les om kappløpet om Afrika i Aschehougs verdenshistorie bind 12, side 145 ... Drivkreftene bak koloniseringen, og bakgrunnen for delingen av Afrika. ... Asia Imperialismen og Etiopia Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1430814300 Tanzania som koloni Hvilket europeisk land hadde ... Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
Artikkel
43%Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering? Hva er rasisme, fremmedfrykt og diskriminering?
Khalid Salimi: Mangfold og likeverd Handlingsplan mot rasisme og diskriminering (2002 – 2006) Se også svar på Slavehandel i Afrika  Har du et spørsmål Spør Nord-Sør-biblioteket ... kommunikasjon  (2. utg. ed.). Oslo: Gyldendal Akademisk. Utvik, B. (2011).  Islamismen . Oslo: Unipub. islam, dialogseminar, lesetips, faktabiblioteket 1484856060 Spør Nord-sør-biblioteket Vi besvarer
Artikkel
43%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
of poverty E-bøker fra bokhylla Knut Vilby - Den globale reisen: Utviklingsteorier Tore Linné Eriksen - Fattigdomsspiralen: Forskjellige forklaringer i Afrika (1995) Samfunn stat og marked, en ... : Afrika.no: Tanzania SNL: Tanzania, næringsliv SNL: Tanzania, historie
Artikkel
40%Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvor mange land er medlemmer av FN?
Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?". ... fredsarbeid? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1324626600 FN og barn i nød? Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød? FN har en egen
Artikkel
39%Lyden av Etiopia Lyden av Etiopia
Etiopia ligger nordøst i Afrika og grenser til Eritrea i nord, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan i vest. Etiopia er et av de få landene som ikke har vært kolonisert av europeiske stater. Det ... , denne uttrykker glede og blir ofte brukt i bryllup og til fest. Den enkle pakistanske tamburinen er sentral her. Kashmiri er som det høres ut som, musikk fra Kashmir som ligger nord i Pakistan. Her er
Artikkel
39%Avkolonisering Avkolonisering
svaret: Koloniseringen av Afrika   Les mer E-bøker Geir Lundestad: Øst,vest,nord,sør - Avkolonisering Henning Poulsen: Fra krig til krig, 1914-1945 - De store kolonirikene Bo Huldt: Tre ... Når og hvorfor fikk de tidligere koloniene i Afrika selvstendighet? ... var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket Mer informasjon Les mer på norsk, dansk, eller svensk: Store norske leksikon: Qing
Artikkel
38%Krigen i Somalia Krigen i Somalia
terrorhandlinger toppet seg i 2014 (Global Terrorism Database). Den islamistiske organisasjonen Al-Shabaab har stått bak flere terrorangrep i Afrika, særlig Kenya.  Aktører og parter i striden? Det har vært svært ... Hvor hender det? En lysere fremtid for Somalia Hvor hender det?: Islamister og pirater Fellesrådet for Afrika: Somalia SNL: Somalia Säkkerhetspolitikk: Somalia FN: OCHA: Somalia ... av ungdommer og kvinner som soldater og sexslaver i territorium de kontrollerer, og har mye tilfelles med opprørsgrupper og  voldsentreprenører  vi kjenner med Afrika. De ligner gjerne mer på
Artikkel
30%Lyden av Mali Lyden av Mali
Etiopia https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Etiopia Konflikten i Mali https://www.xn--slvberget-l8a.no/Laering/Nord-Soer-Biblioteket/Spoersmaal-og-svar/Konflikten-i-Mali ... %, Songhaier 6% og ørken nomadene i nord Tuareg og Moor ca. 10 % Like variert som befolkningen er musikken fra Mali. Musikkbiblioteket har en nøye utvalgt samling som du bør sjekke ut. 180 CD med musikk fra ... Skal jeg velge musikk fra et land i Afrika, må det bli Mali
Artikkel
30%Litteratur fra sør Litteratur fra sør
En guide til litteratur fra Afrika, Asia og Latin-Amerika på internett.
Artikkel
30%Sudans historie Sudans historie
Nord-Afrika og Afrika sør for Sahara finner du på mange måter i Sudan. Sudan som Koloni Det går en tråd fra konfliktene i dag til historiske folkevandringer og Egypts innflytelse, med periodevis ... etniske og kulturelle grupper har kommet i kontakt med hverandre i regionen, og ikke noe land i Afrika har flere ulike folkegrupper enn Sudan. Det kulturelle skillet mellom det arabiske Nord-Afrika og
Artikkel
28%Globalhistorie: Spørsmål og svar Globalhistorie: Spørsmål og svar
og fremst ulike økonomiske forhold som var årsaken til imperialismen, men flere andre drivkrefter bidro også til stormaktenes kolonisering. Hvilke områder ble kolonisert? De fleste områder i Afrika ... En oversikt med lenker til svar fra Nord-sør-biblioteket på spørsmål om internasjonal historie.  ... 1355219160 FN - spørsmål og svar Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem Hvor mange land er medlemmer av FN?   De Forente Nasjoner er en organisasjon
Artikkel
27%Bokprat 28. mai: Brudebåten (utsolgt) Bokprat 28. mai: Brudebåten (utsolgt)
Hør Ivar Nygaard fortelle om Brudebåten, en fortelling om pionermisjonærene som reiste til Sør-Afrika og deres liv og tid. 
Artikkel
27%Kapittelutstilling: Out of the Darkness Kapittelutstilling: Out of the Darkness
derfor et enestående innblikk i en ekstraordinær epoke i Nord-Irlands historie. Out of the Darkness retter også søkelyset mot problemer med fysiske og mentale skillelinjer mellom befolkningsgrupper ... Kapittelutstilling: Out of the Darkness Fotoutstilling fra Nord-Irland Tid: 13. juni - 28. september 2008 Sted: Kulturtorget, 2. etasje ... Out of the Darkness er årets Kapittelutstilling. Utstillingen synliggjør 40 år med pressefotografi i Nord-Irland.
Artikkel
26%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika
Artikkel
26%Apropos India Apropos India
Navn på lenke Adresse til lenke India som Koloni http://www.stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/NORD-SOER-BIBLIOTEKET/SPOERSMAAL-OG-SVAR/India-som-koloni Mogulriket og India før ... India og hvorfor India har så mange vellykkede gründere.  I løpet av sju netter forteller han om sitt liv. Han forteller om hvordan han forandret seg fra å være en fattig tjener fra nord til en rik mann
Artikkel
25%Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria
Navn på lenke Adresse til lenke Les mer på flyktningehjelpen.no http://www.flyktninghjelpen.no/?did=9193559#.VV7tVrntlBe Sølvbergets info om konflikten i Syria http://stavanger-kulturhus.no/STAVANGER-BIBLIOTEK/NORD ... Felipe Jácome står bak portrettene i utstillingen I AM HERE AND I EXIST. Portrettene av de syriske flyktningene og deres barn er tatt i Nord-Libanon og Bekaa-dalen sommeren 2014. Felipe Jácome kommer fra
Artikkel
25%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
bokhylla Smukkestad, Den innviklete utviklingen - En innføring i økonomisk og politisk utviklingsteori. Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Vi har prosjekt om Nord/Sør og skal ha kjennskap til ulike definisjoner av begrepet utvikling i et globalt perspektiv. ... 1339236900 Hva er et i-land? Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan blir man et i-land og hvorfor er Norge et i-land? 1) Hva er et i-land? Det er ingen klare definisjoner
Artikkel
25%Lese- og lyttelekser før ferien Lese- og lyttelekser før ferien
anbefalinger fra ulike destinasjoner: Europa Bergen Finland Frankrike I, II Island Italia København Napoli Stavanger Sverige Tyskland Ukraina Nord ... ikoniske fyrtårn (ved Peggy's Cove). Litt lenger nord kan du besøke det som ifølge bøkene til Lucy Maud Montgomery er hjemmet til Anne fra Bjørkely .  Trykk på de røde pilene på kartet for å lese mer om
Artikkel
25%Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria? Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?
hadde kontakten med  Nord-Afrika ført til at Islam stod sterkt, mens i sør førte europeisk misjonering og innflytelse til at denne delen av Nigeria ble kristent.  Historisk var det tre ... Afrika.no: Landprofil Nigeria Hvor hender det? Nigeria et land fylt av motsetnader E-biblioteket: Nigeria The Economist: Nigerian politics  Council on Foreign Relations: Nigeria ... nyhetsbildet fra Afrikas mest folkerike stat.   ... av Asia Imperialismen og Etiopia Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket Afrika, kolonisering, imperialisme, historie, kolonitiden 1396869840 Imperialismen og Etiopia Når var imperialismen i
Artikkel
25%Kolonien Rhodesia Kolonien Rhodesia
området var da kalt Matebeland, og kontrollert av Ndebele-folket. Cecil Rhodes, som var lederne for Det britiske sørafrikakompaniet, ønsket å erobre området som lå nord for det som senere skulle bli Sør-Afrika ... E-bok Jarle Simensen: Afrika - Erobringen av Rhodesia Nettsider SNL: Sør-Rhodesia Wikipedia: Rhodesia  Wikipedia: British South Africa Company Wikipedia: Colonial history ... også svar på Imperialisme og kolonialisme Koloniseringen av Afrika? Koloniseringen av Asia? Russland og USA sin Imperialisme Lenker Wikipedia: History of Colonialism 1325448060 Spør Nord
Artikkel
24%To romaner fra Island To romaner fra Island
Historisk roman om islandske slaver i Nord-Afrika Astris boktips:  Bortføringen av Steinunn Jóhannesdóttir er en historisk roman som bygger på en hendelse i 1627. Da ble Vestmannaøyene
Artikkel
24%Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest? Hvilket land i verden bryter menneskerettighetene mest?
Tibet (Kina)       1 Sør-Sudan 2 Eritrea   2 Turkmenistan 2 Nord-Korea 3 Vest Sahara (Marokko ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvor menneskerettighetene brytes mest i verden, her kan du lese svaret. ... svar på Fattigdom i Malawi Hva er verdens fattigste land? Likestilling i verden? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket 1429347600 Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn? Hvordan er det med
Artikkel
24%Vitenskapsakademiet på Sølvberget Vitenskapsakademiet på Sølvberget
lærer gå i å kritisere skoleledelsen offentlig, og kan skoleledelsen rykke ut mot kommunens skolepolitikk? Professor Kjetil Jakobsen fra Nord universitetet snakker om ytringsfrihetspolitikkens historie ... Onsdag 5. april vil professor Kjetil Jakobsen (Nord universitetet) snakke om ytringsfrihetens historie, teorier og kulturelle premisser etter Charlie Hedbo. 
Artikkel
24%Fire ganger første verdenskrig Fire ganger første verdenskrig
Da Tour de France rullet gjennom Belgia og Nord-Frankrike tidlig i juli, skjønte jeg hva sommerens leseprosjekt måtte bli.
Artikkel
24%Lyden av Sierra Leone Lyden av Sierra Leone
  Sierra Leone ligger på Afrikas vestkyst der det grenser mot Guinea i nord og øst, og Liberia i sør. Det er et av verdens fattigste land og har i tillegg til borgerkrig i perioden 1991-2002 også
Artikkel
24%Global kveld/morgen: Sør-Sudan Global kveld/morgen: Sør-Sudan
Navn på lenke Adresse til lenke Årsakene til Sør-Sudan-krisen http://www.bistandsaktuelt.no/kommentar/arkiv-kommentarer/%C3%A5rsakene-til-s%C3%B8r-sudan-krisen Norad om konflikten http://www.norad.no/no/om-bistand/landsider/afrika
Artikkel
23%Hva er al-Qaida? Hva er al-Qaida?
Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket. ... Spør Nord-sør-biblioteket E-biblioteket Global skole Spørsmål og svar Mest leste svar i 2016 Hva er verdens fattigste land? Imperialisme og kolonialisme? Konflikten i Syria? Koloniseringen av Afrika
Artikkel
23%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
-land eller utviklingsland” (Bistandsleksikon 1997, Johannessen & Leraand). Det har vært vanlig å oppfatte alle land i Europa og Nord-Amerika som i-land. I tillegg har en regnet med Australia, Japan og New ... ? Hvorfor er Guatemala fattig? Begrepet nord-sør? Konflikter mellom fattige og rike land? Definisjoner og endringer av begrepet utvikling? Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hva et i-land er, hvordan man blir et industriland og hvorfor Norge er et i-land. ... and resistance The new rulers of the world Se også svar på Globalisering? Verdenshandel og globalisering? Internasjonal arbeidsdeling? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket 1434437820 Nord-sør konflikten
Artikkel
23%Lyden av Zimbabwe Lyden av Zimbabwe
Zimbabwe er en gullgruve for musikk. Republikken Zimbabwe, grenser opp mot Zambia, Mosambik, Sør-Afrika og Botswana. Navnet Zimbabwe er hentet fra ruiner som ligger i landet, fra en kultur som ... Republikken Zimbabwe, tidligere Sør-Rhodesia, Rhodesia og Zimbabwe-Rhodesia, er en republikk i det sørlige Afrika. Zimbabwe grenser opp mot Zambia, Mosambik, Sør-Afrika og Botswana. Navnet Zimbabwe ... Etiopia Etiopia ligger nordøst i Afrika og grenser til Eritrea i nord, Somalia i øst, Kenya i sør og Sudan i vest. Etiopia er et av de få landene som ikke har vært kolonisert av europeiske stater. Det
Artikkel
22%Konflikten på Sri Lanka? Konflikten på Sri Lanka?
en offensiv mot LTTE, eller de Tamilske Tigrene. I løpet av et drøyt år ble opprørene nedkjempet. På slutten av krigen var den tamilske geriljaen omringet i nord sammen med mange tamilske flyktninger ... Hvorfor blir det krig? Spørsmål og svar om krig og konflikt Har du et spørsmål? Spør Nord-sør-biblioteket ... Nord-sør-biblioteket har fått spørsmål om hvorfor det var krig på Sri Lanka. Her kan du lese svaret og finne mer informasjon. ... sliter med å kontrollere situasjonen bare i hovedstaden Bangui. -------------------------------------------------------------------- Teksten nedenfor er fra 2009.  Etniske opprørsgrupper i Nord, og LRA i
Artikkel
Google+