Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


100%Hva er hovedmålene til FN Hva er hovedmålene til FN
Hvorfor ble FN dannet Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod.  Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet for å bringe sammen alle nasjoner i verden for å arbeide for fred. Etter to store ... E-bibliotek: FN FN-pakten FN-sambandet: FNs hovedoppgave E-bok: Med FN i fredens tjeneste Se også svar på Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvordan og hvorfor oppstod FN ... Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? ... FN ... 1324626600 FN og barn i nød? Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød? FN har en egen organisasjon som arbeider med å hjelpe Barn, UNICEF ... Hva er hovedmålene til FN
Artikkel
49%FN - spørsmål og svar FN - spørsmål og svar
Hvor mange land er medlemmer av FN?  De Forente Nasjoner er en organisasjon for alle landene i verden, hensikten med organisasjonen er å bringe sammen alle nasjoner for å arbeide ... E-bibliotek FN-Systemet ... Spørsmål og svar om FN ... Nord-sør-biblioteket har fått mange spørsmål om FN. Her finner du svar på noen av dem ... Hvor mange land er medlemmer av FN? India som koloni? Imperialisme og kolonialismen? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hva er et I-land? Krigen i Somalia? Hvorfor blir det krig? 1325448060 Spør Nord ... FN - spørsmål og svar
Artikkel
39%Hvordan oppstod FN? Hvordan oppstod FN?
Hvorfor ble FN dannet: Arbeide for fred mellom nasjoner FN ble opprettet like etter 2. verdenskrig, hovedsakelig for å bringe sammen alle nasjoner i verden for å arbeide for fred. Etter to store ... E-bibliotek: FN-systemet E-bøker fra bokhylla Ola K. Christensen, Med FN i fredens tjeneste - Fra verdenskrig til kald krig - og FN blir til, 1995 ... Nord-Sør-Biblioteket har fått spørsmål om FNs historie: "Hvordan oppstod FN, og hvorfor ble FN dannet?". Her kan du lese svaret, og finne mer informasjon om FNs historie. ... 1413468360 Hva er hovedmålene til FN Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? Hvorfor ble FN dannet Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod .  Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet ... Hvordan oppstod FN?
Artikkel
39%FN fyller 70 år FN fyller 70 år
Navn på lenke Adresse til lenke http://solvberget.no/SOELVBERGET/ARKIV/FN-dagen ... Hensikten med FN-dagen er å gjøre menneskene i verden oppmerksomme på FNs mål og prestasjoner. I 2015 har altså FN i tillegg jubileum, samtidig som Tusenårsmålene fra 2000 løper ut, og blir ... FN-dagen feires den 24. oktober hvert år.  Årets FN-dag er imidlertid spesiell; det er 70 år siden FN ble opprettet.  ... FN fyller 70 år
Artikkel
35%FN og barn i nød? FN og barn i nød?
FN har en egen organisasjon som arbeider med å hjelpe Barn, UNICEF. UNICEF ble dannet i 1946 for å arbeide med å hjelpe barn i nød i Europa i etter 2. verdenskrig. Fokus var da særlig på mat, klær ... Hva er FN sitt fokus på barn i nød, og hva har vært FN sitt fokus på hjelpearbeid for barn i nød? ... 1413468360 Hva er hovedmålene til FN Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? Hvorfor ble FN dannet Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod .  Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet ... FN og barn i nød?
Artikkel
30%Hvor mange land er medlemmer av FN? Hvor mange land er medlemmer av FN?
FN har 193 medlemsland. Vatikanet er den eneste anerkjente uavhengige staten som ikke er medlemsland. Det nyeste medlemmet er Sør-Sudan (2011). En kan merke seg at en ikke finner ... Nord-Sør-Biblioteket får mange spørsmål om FN. Ett av dem er: "Hvor mange land er medlemmer av FN?". ... 1413468360 Hva er hovedmålene til FN Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? Hvorfor ble FN dannet Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod .  Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet ... Hvor mange land er medlemmer av FN?
Artikkel
18%Utfordringer for FNs fredsarbeid? Utfordringer for FNs fredsarbeid?
FNs fredsarbeid Arbeidet for fred er den grunnleggende virksomheten til FN, og mye av virksomheten til FN kan knyttes til å legge rammene for en verden med færrest mulig voldelige ... FN-sambandet: FN og fred Hvor hender det? FN - 70 år med fred som ei kjerneoppgave Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjoner: Mange kokker, mykje søl? Hvor hender det? Ansvar ... Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden? ... 1413468360 Hva er hovedmålene til FN Hvorfor ble FN dannet og hva er målet med FN? Hvorfor ble FN dannet Her kan du lese svar på hvordan FN oppstod .  Der kan du lese at FN hovedsakelig ble dannet
Artikkel
18%Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina? Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina?
Stemmegivning over Resolusjon 181(II) Delingsplanen for Palestina, som innebar opprettelsen av staten Israel, ble vedtatt i FN den 29. november 1947 etter stemmegivning over resolusjon ... verdenshistorie bind 14: Fra mandatsystem til Palestinas deling, side 227 Odd Karsten Tveit: Alt for Israel - Palestina og FN s. 23  Pax Unita - side 33 Palestine - Israel Journal: Why the UN Partition ... Hva ble resultatet, og hvem stemte hva under stemmegivningen om opprettelsen av Israel i FN? ... landet meget kritisk, og FN har erklært hungersnød i flere områder . Det er nærmere 2 millioner internt fordrevne og over 1 million har flyktet til nabolandene. Sør-Sudan, humanitærkrise, krig
Artikkel
16%Kashmir-konflikten Kashmir-konflikten
til at Kashmir ble delt langs en kontrollinje. I følge FN resolusjonen fra 1948, som var grunnlaget for fredsavtalen, er det et krav om at det skal avholdes en folkeavstemning om Kashmir sin status ... E-bok: Nærbilder av India - Krig og rasjonalitet Hvor hender det? Kashmir-konflikten: Dårlige naboer siden 1947 FN-sambandet: Kashmir NRK-Urix spesial: Kashmir - krig i paradis ... Hvorfor er det konflikt mellom India og Pakistan om Kashmir og hva sier folkeretten og FN om Kashmir-konflikten? ... demokrati og menneskerettigheter. Rettigheter som internasjonalt stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig. USA, Sovjet og FN presset sterkt på for at koloniene skulle få selvråderett, og en oppløsning av de
Artikkel
15%Verdens miljødag: Enda ikke født, allerede offer Verdens miljødag: Enda ikke født, allerede offer
Navn på lenke Adresse til lenke Rachel Carson-prisen http://www.rachelcarsonprisen.no/ Verdens miljødag http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Verdens-miljoedag ... juni blir denne offisielle FN-dagen feiret med arrangement over hele verden. - Selve dagen er den 5. juni, men vi har lagt prisseremonien til den 3. juni og håper mange finner veien til Stavanger
Artikkel
15%Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner
Navn på lenke Adresse til lenke Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Internasjonal-dag-for-avskaffelse-av-vold-mot-kvinner ... Siden 1999 har FN markert Den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner den 25.november. Dagen skal rette fokus mot vold mot kvinner som et globalt samfunnsproblem
Artikkel
15%Under the Skin Under the Skin
Navn på lenke Adresse til lenke IMDB - Under the Skin http://www.imdb.com/title/tt1441395/?ref_=fn_al_tt_1
Artikkel
13%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
Navn på lenke Adresse til lenke FN-Sambandet: Bærekraftig utvikling http://www.fn.no/Tema/Baerekraftig-utvikling Udviklingstal: Udviklingsteori, informasjon om utviklingsteorier på dansk http ... politiske- institusjoner og kultur. På 80 tallet, med Brundtland kommisjonen, kom hensynet til miljøet mer i fokus, og vi fikk begrepet bærekraftigutvikling. I 2000 kom tusenårsmålene til FN, som satte ... FN-Sambandet: Hva er utvikling FN-Sambandet: Bærekraftig utvikling Udviklingstal: Udviklingsteorier Wikipedia: Development theory E-bibliotek: Bærekraftig utvikling E-bok fra ... støtte til norske frivillige organisasjoner som er en viktig aktør i norskbistand. Mye av bistanden går også via internasjonale organisasjoner, f.eks. FN og verdensbanken. Det finner du også tall for på
Artikkel
12%Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling.   Verdensbanken:  - Verdensbankens kategorisering av land ... Om utviklingsteorier på dansk E-bibliotek: Latin-Amerika Undervisningssider om utviklingsteorier Tema for verdensmagaisnet X: Latin-Amerika i endring FN: ECLAC Verdensbanken ... .g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling
Artikkel
11%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
Årsaken til flyktningestrømmer Krig, konflikter, okkupasjon og det som følger med er det som forårsaker de største flyktningstrømmene. I følge Flyktninghjelpen og FN er Syria landet ... Hvor Hender det? Verdens flyktningsituasjon - 2014 Flyktninghjelpen: Flyktningregskapet FN-sambandet: Flyktninger E-bibliotek: Flyktninger UNCHR UNCHR: Statistics Migrasjon ... kjennetegner terrorisme Wikipedia: Definition of terrorism FN-sambandet: Hva er terrorisme Jan Oscar Engene: Terrorisme - et statssentrert perspektiv   Teori om årsaker til terrorisme Når det gjelder argumentet
Artikkel
11%Hodet over vannet Hodet over vannet
Navn på lenke Adresse til lenke IMDB om Love & Mercy http://www.imdb.com/title/tt0903657/?ref_=fn_al_tt_1 Metacritic om Love & Mercy http://www.metacritic.com/movie/love-mercy Wiki om Brian
Artikkel
11%Magi fra Kirgistan Magi fra Kirgistan
Navn på lenke Adresse til lenke Kirgistan https://www.fn.no/Land/Kirgisistan Lament from Epirus https://www.xn--slvberget-l8a.no/Anbefalinger/Musikktips/Lament-from-Epirus Jimmy Martin https
Artikkel
10%Årsaker til terrorisme? Årsaker til terrorisme?
of terrorism FN-sambandet: Hva er terrorisme Jan Oscar Engene: Terrorisme - et statssentrert perspektiv Teori om årsaker til terrorisme Når det gjelder argumentet ditt kan en fine både støtte og den ... FN-sambandet: Ekstremisme og terrorisme Se også svar på Hva er Al-Qaida? Hvorfor blir det krig? ... of terrorism FN-sambandet: Hva er terrorisme Jan Oscar Engene: Terrorisme - et statssentrert perspektiv   Teori om årsaker til terrorisme Når det gjelder argumentet ditt kan en fine både støtte og den motsatte
Artikkel
9%Bjørn Olav Utvik Bjørn Olav Utvik
i FN-styrken i Libanon (1978-1979). Siden den gang har Utvik hatt flere opphold i regionen (Egypt og Iran). Han var gjesteforsker på Universitetet i Teheran (2003) og ved det franske senteret CEDEJ i
Artikkel
9%Konflikten i Den sentralafrikanske republikk Konflikten i Den sentralafrikanske republikk
: En av ti på flukt (11.12.2013) Aftenposten: FN har vært handlingslammet (12.12.2013) Aftenposten: Franske styrker skaper ro i Bangui (10.12.2013) VG: Frykter Afrikansk folkemord (8 ... vært massakrer av sivile og mange frykter at landet er på randen av et folkemord  i stor skala. Blant annet på grunn av krigen er også matvaresituasjonen i landet meget kritisk, og FN har erklært
Artikkel
8%Globale miljøproblemer og klimaendringer Globale miljøproblemer og klimaendringer
Hvor hender det? Klimaavtalen i Paris Sabima: Hva truer naturen? FN om klima og miljø Årsaker til klimaendringer Det kan være vanskelig å forstå alle de ulike sammenhengene som fører til ... oppvarming Hvor hender det: Klima FN-Sambandet: Klima Naturvernforbundet: Om Klimaendringer BBC: Spørsmål og svar om klimaendringer Se også svar på Hva er global oppvarming? Hvor mye ... -bok: Vår felles framtid Spørsmål og svar: Definisjoner og endring av begrepet utvikling Dimensjoner i bærekraftig utvikling Bærekraftmålene til FN inneholder i alt 17 hovedmål og 169 delmål. En kan kalle
Artikkel
8%Hvorfor gikk USA til angrep på Irak? Hvorfor gikk USA til angrep på Irak?
krigføringen mot Irak. Spillet rundt Irak og landets våpenprogram startet lenge før 2001, men kom mer i fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine ... FN konflikter: Irak Store norske leksikon: Sanksjoner og krigføring, Irak Hvor hender det? Irak: Fra tyranni til kaos  Säkkerhetspolitikk: Irak Wikipedia: Iraq war BBC: Struggle ... fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine argumenter om å angripe Irak, og de gikk til angrep uten støtte fra FN. Etter krigen og gjennomgang
Artikkel
8%Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak? Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?
Menneskerettigheter og ytringsfrihet Amnesty: irak Human Rights Watch: Iraq Freedom House: Iraq Reporters without borders Irak på norsk FN-sambandet: Irak Hvor hender det ... fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine argumenter om å angripe Irak, og de gikk til angrep uten støtte fra FN. Etter krigen og gjennomgang
Artikkel
8%Hvorfor er noen land fattige? Hvorfor er noen land fattige?
  FN-sambandet: Fattigdom Hvor hender det? Hva betyr institusjoner for vekst og fremgang? Wikipedia: Development theory Global Issues: Poverty around the world Global Issues: Causes ... India? FN-sambandet: Lønnsforskjellene øker globalt RORG:Ulikhet, skatt og utvikling URIX NRK: Fattigdom i Vietnam  (TV) Oxfam rapport: An Economy for the 99 % Hvor hender det? Verden som en pyramide Hvor
Artikkel
8%Koreakrigen? Koreakrigen?
Madsen Poulsen, Flemming: Koreakrigen Catchpole, Brian: The Korean War FN-resolusjoner 1950 Relaterte spørsmål og svar Hvorfor blir det krig? Har du et spørsmål Spør Nord-sør-biblioteket ... av atomvåpen som har landet i l andets territorialfarvann .   De aller fleste nasjonene i FN er forent om å forhindre at Nord-Korea skal utvikle atomvåpen.    Hvordan dekker media konflikten? Er det
Artikkel
8%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
meste av Azawad.  Frankrike og FN griper inn Islamistene angrep etter hvert også Sør-Mali og hovedstaden. Den tidligere franske kolonien med 16 millioner innbyggere ba om hjelp fra Frankrike for å få ... RORG-samarbeidet/Global: Bør Norge engasjere seg mer militært i Mali FN-sambandet, konflikter: Mali Hvor hender det? Internasjonale fredsoperasjonar - mange kokker mykje søl Hvor hender ... 1565707920 Utfordringer for FNs fredsarbeid? Hvilke utfordringer står FN ovenfor i sitt arbeid for fred i fremtiden? FNs fredsarbeid Arbeidet for fred er den grunnleggende virksomheten til FN , og
Artikkel
8%Konflikter mellom fattige og rike land? Konflikter mellom fattige og rike land?
Hvor hender det? Miljø: Verden min Verden Utviklingsfondet: Klimaendirnger i sør FN-sambandet: Klimaforhandlinger CICERO: Hva kan vi gjøre med klimaproblemet IPCC Se også svar på ... spørsmålet: Rike og fattige i India? FN-sambandet: Lønnsforskjellene øker globalt RORG:Ulikhet, skatt og utvikling URIX NRK: Fattigdom i Vietnam  (TV) Oxfam rapport: An Economy for the 99 % Hvor hender det
Artikkel
8%Krigen i Somalia Krigen i Somalia
Hvor hender det? En lysere fremtid for Somalia Hvor hender det?: Islamister og pirater Fellesrådet for Afrika: Somalia SNL: Somalia Säkkerhetspolitikk: Somalia FN: OCHA: Somalia ... of terrorism FN-sambandet: Hva er terrorisme Jan Oscar Engene: Terrorisme - et statssentrert perspektiv   Teori om årsaker til terrorisme Når det gjelder argumentet ditt kan en fine både støtte og den motsatte
Artikkel
8%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
-Korea SNL: Nord-Korea - atomvåpen E-bibliiotek: Nord-Korea FN-sambandet: Nord-Korea Engelsk Wikipedia.org: Timeline of the North Korean nuclear program Wikipedia: North Korea - United ... mot Irak. Spillet rundt Irak og landets våpenprogram startet lenge før 2001, men kom mer i fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine
Artikkel
6%Cecilie Figenschou Bakke Cecilie Figenschou Bakke
Figenschou Bakke har FN, menneskerettigheter og internasjonale relasjoner som spesialfelt, og leder Kinaprogrammet ved Norsk senter for menneskerettigheter, Universitetet i Oslo. Hun har bodd flere
Artikkel
5%Global kveld/morgen: Sør-Sudan Global kveld/morgen: Sør-Sudan
raser politisk maktkamp og borgerkrig. Halle Jørn-Hansen er en av de som forsøker å megle i konflikten. Og han har de siste 15 månedene arbeidet med en bok om katastrofen.  FN har for flere måneder siden
Artikkel
5%Hanne Eggen Røislien Hanne Eggen Røislien
for Forsvarsstudier og Institutt for fredsforskning, hatt feltarbeid i Midtøsten, vært sivil observatør for TIPH i Hebron og  for FN i Kuwait og Irak. I 2006 utga Røislien boken Bosettere på Hellig Grunn: En reise
Artikkel
5%Palle Ydstebø Palle Ydstebø
januar 2016. Ydstebø har variert tjeneste i Forsvaret fra Luftforsvaret, Hærens ingeniørvåpen, Hærstaben og Etteretningstjenesten, samt internasjonal erfaring fra Afghanistan, Tyskland og FN-styrken i Sør
Artikkel
5%Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling? Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?
befolkningsforhold er svært omfattende begreper. På FN sine sider for befolkningsutvikling kan du lese at: Global befolkningsutvikling omfatter befolkningsvekst, aldersstrukturer, fruktbarhet, fødsler og dødelighet ... byråer har ulike definisjoner.  På FN sine statistikk sider forklares det at det internasjonalt ikke finnes en standardisert definisjon av hva som er et urbant område, og at det derfor er variasjon i hva
Artikkel
5%Global morgen: Ny kald krig? Global morgen: Ny kald krig?
FN-sambandets nettsider.  Se også Nord-sør-biblioteket sitt svar på spørsmål om bakgrunnen for konflikten i Ukraina. Sjekk resten av arrangementene i møteserien Global morgen.  Arrangementserien
Artikkel
5%Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling? Hva er de ulike dimensjonene ved bærekraftig utvikling?
_og_utvikling E-bok: Vår felles framtid Spørsmål og svar: Definisjoner og endring av begrepet utvikling Dimensjoner i bærekraftig utvikling Bærekraftmålene til FN inneholder i alt 17 hovedmål og 169 delmål ... mer hvis de arbeider mot de samme målene med felles strategier. Det ønsker FN å samordne. Men det krever at de aller fleste deler FN sine mål, og det er ikke sikkert. Mange land prioriterer sin egen
Artikkel
5%Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?
kort versjon av menneskerettighetene, med 30 artikler. Det er vanskelig å holde de opp mot hverandre. Artikkel 3. er i stor grad en oppsummering av alle rettighetene: FN: Verdenserklæringen om ... for ulikhet mellom kjønnene FN operer med noe de kaller Gender Inequality index (Kjønnsulikhet indeks). Malawi har en kjønnsulikhet indeks på 0,591 i 2013 (nr. 131 av 152 i verden),  Etiopia hadde en indeks på
Artikkel
4%Flyktninger i Tyrkia Flyktninger i Tyrkia
med flyktningene i Tyrkia Av 3 millioner flyktninger bor bare et fåtall av de syriske flyktninger i FN-leirer. De fleste av de 28 leirene er i grenseområdet til Syria, men mange flyktninger er også ... flyktninger? Årsaken til flyktningestrømmer Krig, konflikter og okkupasjon og det som følger med er det som forårsaker de største flyktningstrømmene. I følge Flyktninghjelpen og FN er Syria landet med flest
Artikkel
4%Global kveld på nett: Kina med Harald Bøckman Global kveld på nett: Kina med Harald Bøckman
og konflikter i verden. Tilbudet er et samarbeid mellom Sølvberget, Internasjonalt kulturnettverk, ICORN og FN-sambandet i Rogaland.     
Artikkel
4%Hvilke land i verden har mest og minst likestilling? Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?
FN: Indeks for ulikhet mellom kjønnene Et mål for likestilling mellom kjønnene i verden er FNs Gender inequality index. I følge indeksen til FN var Sveits landet med mest likestilling i verden i ... for ulikhet mellom kjønnene FN operer med noe de kaller Gender Inequality index (Kjønnsulikhet indeks). Malawi har en kjønnsulikhet indeks på 0,591 i 2013 (nr. 131 av 152 i verden),  Etiopia hadde en indeks på
Artikkel
4%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
målene med felles strategier. Det ønsker FN å samordne. Men det krever at de aller fleste deler FN sine mål, og det er ikke sikkert. Mange land prioriterer sin egen økonomi, noen velger å tro ... budskap over landegrenser, og samarbeide med andre internasjonale aktører.  FN har nok også blitt en viktigere aktør, men mangler kanskje enighet og nok innflytelse til å sette sitt preg på globaliseringen
Artikkel
4%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
,9.  Wikipedia: Child mortality Mange andre indikatorer på levestandard finner du på FN-sambandet sine statistikk sider Det blir også utgitt en World Happiness report, som forsøker å gi et mål på hvor ... mer hvis de arbeider mot de samme målene med felles strategier. Det ønsker FN å samordne. Men det krever at de aller fleste deler FN sine mål, og det er ikke sikkert. Mange land prioriterer sin egen
Artikkel
4%Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?
, samtidig som jødenes ønske om en egen stat fikk større internasjonal støtte og sympati både fra USA og i FN. Britene ønsket å trekke seg ut fra Palestina som i økende grad ble preget av voldelig konflikt ... 1407834840 Opprettelsen av Israel og FNs delingsplan for Palestina? Hva ble resultatet, og hvem stemte hva under stemmegivningen om opprettelsen av Israel i FN? Stemmegivning over Resolusjon 181(II
Artikkel
4%Hva er urbanisering? Hva er urbanisering?
ingen internasjonal enighet om en operasjonell definisjon av hva som er urbant. Statlige statistikk byråer har ulike definisjoner. På FN sine statistikk sider forklares det at det internasjonalt ikke ... Befolkningsutvikling og befolkningsforhold er svært omfattende begreper. På FN sine sider for befolkningsutvikling kan du lese at: Global befolkningsutvikling omfatter befolkningsvekst, aldersstrukturer, fruktbarhet
Artikkel
4%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
er heller ikke helt like. I følge Verdensbanken og FN er mikrostatene Liechtenstein og Monaco landene med høyest BNP, foran Luxembourg.  På listene til Verdensbanken ligger Norge som nummer sju, men de ... , og samarbeide med andre internasjonale aktører.  FN har nok også blitt en viktigere aktør, men mangler kanskje enighet og nok innflytelse til å sette sitt preg på globaliseringen. Gjennom FN kan også
Artikkel
4%Hva er verdens fattigste land? Hva er verdens fattigste land?
FN  har ulike modeller og forskjellig data for sine beregninger. De kommer fram til ulike tall i sine tabeller.  Det finnes også andre økonomiske mål enn BNP som kanskje er vel så bra til å rangere ... .g.a økonomisk statistikk som ligger til grunn for Verdensbanken sin kategorisering av land. FN bruker også statistikk for sosiale variabler for å klassifisere land etter menneskelig utvikling
Artikkel
4%Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger? Hvordan definere ulike typer konflikter og kriger?
Væpnet konflikt og folkeretten Den internasjonale humanitære retten, som er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt ... landets våpenprogram startet lenge før 2001, men kom mer i fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine argumenter om å angripe Irak, og de gikk til
Artikkel
4%Hva er internasjonale sanksjoner? Hva er internasjonale sanksjoner?
De kan for eksempel straffes gjennom sanksjoner som blir vedtatt i FN, eller av andre grupper med land. Det er ikke slik at sanksjoner nødvendigvis rammer sivilbefolkningen mindre en bruk av ... er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt
Artikkel
4%Global morgen: Malawi - et demokratisk lyspunkt? Global morgen: Malawi - et demokratisk lyspunkt?
vil gi deg et dypdykk i bakgrunn og status for forskjellige landområder og konflikter i verden. Tilbudet er et samarbeid mellom Sølvberget, Internasjonalt kulturnettverk, ICORN og FN-sambandet i ... konflikter i verden. Tilbudet er et samarbeid mellom Sølvberget, Internasjonalt kulturnettverk, ICORN og FN-sambandet i Rogaland.   
Artikkel
4%Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi Kvinner og jenters rettigheter i Etiopia og Malawi
Mål for ulikhet mellom kjønnene FN operer med noe de kaller Gender Inequality index (Kjønnsulikhet indeks). Malawi har en kjønnsulikhet indeks på 0,591 i 2013 (nr. 131 av 152 i verden),  Etiopia ... for ulikhet mellom kjønnene FN operer med noe de kaller Gender Inequality index (Kjønnsulikhet indeks). Malawi har en kjønnsulikhet indeks på 0,591 i 2013 (nr. 131 av 152 i verden),  Etiopia hadde en indeks på
Artikkel
Google+