Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


7%Vi søker frivillige til Girl Tech Fest i september Vi søker frivillige til Girl Tech Fest i september
.hennum@stavanger-kulturhus.no hvis du er interessert i å stille som veileder og ønsker mer informasjon. Vi søker også samarbeidspartnere som støtter opp om denne ideen. Vi ser etter bedrifter og organisasjoner som aktivt ønsker å
Artikkel
7%Diffenbaugh-lansering på Kapittel   Diffenbaugh-lansering på Kapittel
i Chico, California. Etter studiene ved Stanford University jobbet hun som frivillig ved flere humanitære organisasjoner. Og etter suksessen med debutromanen grunnla hun organisasjonen Camellia
Artikkel
7%Vil du vite hva som egentlig skjer i Syria? Vil du vite hva som egentlig skjer i Syria?
Stavanger og International school in Stavanger, for å nevne noen. I tillegg jobber han med utgivelse av dikt og noveller, både i Norge og i Syria.  Vil du, din klasse, din skole, lag eller organisasjon ha et
Artikkel
7%Avdey Ter-Oganian Avdey Ter-Oganian
for retten. Det gikk så langt at en fundamentalistisk ortodoks organisasjon krevde 4 års fengsel for ham. Hele situasjonen var dramatisk for Ter- Oganian, som i tillegg mottok kontinuerlige dødstrusler
Artikkel
7%Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene? Hva er de viktigste bruddene på menneskerettighetene?
, eller skal en først og fremst forstå det som sivile og politiske rettigheter, slik som ytringsfrihet og demokratiske rettigheter, når en snakker om  menneskerettigheter. Menneskerettighets- organisasjoner
Artikkel
7%Urbanisering i verden Urbanisering i verden
. Tallene viser at slumtilværelse er virkeligheten for en stor del av verdensbefolkning, ikke noen få. Det er langt flere som bor i slumområder enn i Europa (0,7 milliarder). UN Habitat er en FN-organisasjon ... organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av
Artikkel
7%FN fyller 70 år FN fyller 70 år
.  Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon Boken drøfter forutsetninger og former for internasjonalt samarbeid. Den gir en oversikt over organisasjoner som EU, FN, IMF, NATO og WTO, og gir en
Artikkel
7%Alain Mabanckou Alain Mabanckou
det er også navnet på en organisasjon – Organisation internationale de la Francophonie, en internasjonal organisasjon bestående av 87 stater og regioner hvor fransk språk og kultur har særlig betydning
Artikkel
7%Velkommen til Stavanger Impact Week Velkommen til Stavanger Impact Week
, selvironi og kunnskap om hvordan det er mulig å få med seg andre og komme videre. Det være seg i bedrifter, organisasjoner, korps eller idrettslag. Du får enkle og håndfaste råd om hva som skal til for å
Artikkel
6%Flyktninger i Tyrkia Flyktninger i Tyrkia
til å forlatte flyktningleirene, og 10 000 ble omplassert til andre land (UNHCR).  Selv om andre internasjonale organisasjoner, som flyktninghjelpen, også bistår flyktningene er det klart at de utgjør ... er basert på dagsaktuelle globale spørsmål, sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt
Artikkel
6%Europeernes oversjøiske kulturmøter Europeernes oversjøiske kulturmøter
og militært. De hadde også en militær tradisjon og organisasjon som viste seg lang mer utviklet enn kulturene de møte, særlig på det amerikanske kontinentet. I India møte de rike og velutviklede ... . Internasjonale organisasjoner, særlig de økonomiske som IMF og WTO har fått større betydning som en følge av internasjonalisering og globalisering. Innenfor disse organisasjonen er det nok de landene med størst
Artikkel
6%Rasisme i USA og Jim Crow lovene Rasisme i USA og Jim Crow lovene
til tidligere rasistisk motiverte lynsjinger. Samtidig har de en president som har kommet med rasistiske ytringer og vist støtte rasistiske bevegelser og organisasjoner. Bak alt dette er det en ... dette, har ekstremistiske organisasjoner også fått fotfeste. Dermed har gamle ekstremistiske tenkere fått nytt gjennomslag. Noen av disse gruppene utøver også vold mot personer i eget land, selv om de er
Artikkel
6%Hva er Boko Haram? Hva er Boko Haram?
organisasjonen og at den har hentet inspirasjon og strategi fra islamittiske organisasjoner har den mange likheter med andre opprørsorganisasjoner i Afrika som gjerne har en mer etnisk eller politisk bakgrunn ... litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen?  Hva er den Islamske Stat IS er et selvutnevnt Kalifat og en sunni
Artikkel
6%Stortingsvalg i Norge Stortingsvalg i Norge
hvilken regjering vi skal ha. Hvem som skal styre landet de neste fire årene.  Vi velger ved å stemme på politiske partier. Et politisk parti er en gruppe mennesker, en organisasjon, som har blitt enige om ... innflytelse på ytringsfrihetens kår.  Å måle ytringsfrihet på tvers av land blir vanskelig, men det finnes to anerkjente internasjonale organisasjoner som prøver å rangere land etter pressefrihet. Det blir
Artikkel
6%Å skrive for å redde liv Å skrive for å redde liv
var kommunistiske eller nasjonalistiske, men at han og en samlet gjeng klarte å starte en demokratisk organisasjon. Dette kom som et sjokk for regimet, og til og med Amnesty. Ingen hadde trodd at det i
Artikkel
6%Stavanger er friby for tegneren Eaten Fish fra Manus Island Stavanger er friby for tegneren Eaten Fish fra Manus Island
utrettelig arbeid fra en gruppe dedikerte enkeltpersoner og organisasjoner. Disse er blant annet Bro Russels, leder for Cartoonists Rights Network International (CRNI), poet og aktivist Janet Galbraith og
Artikkel
6%Verdens miljødag: Enda ikke født, allerede offer Verdens miljødag: Enda ikke født, allerede offer
. – Den store kunnskapen hun har om de vanvittige lidelsene i kjølvannet av kjemisk krigføring, deler hun gjennom utallige avisartikler, foredragsturneer og samarbeid med ulike organisasjoner. Hun er en
Artikkel
6%Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria Utstilling: Født på flukt fra krigen i Syria
problemene knyttet til manglende fødselsregistrering og statsløshet. Flyktninghjelpen (Norwegian Refugee Council/NRC) er en uavhengig humanitær organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til
Artikkel
6%Visjon for Sølvberget Visjon for Sølvberget
: Sølvbergets organisasjon skal være rustet til å møte framtiden i et skiftende samfunn.  Vi skal ha en plan for rekruttering, intern organisering og kompetanseutvikling som er egnet til å oppfylle våre mål
Artikkel
6%Utfordringer for FNs fredsarbeid? Utfordringer for FNs fredsarbeid?
FN. Forløperen til FN var Folkeforbundet som ble dannet etter 1. verdenskrig med samme hensikt. Folkeforbundet var en langt løsere og mindre bindende organisasjon en FN. Hva er målet for FN I  FN
Artikkel
6%Årsaker til terrorisme? Årsaker til terrorisme?
i dette svaret: Hvor mange land i verden har ytringsfrihet?. Terrororganisasjoner Her finner du en liste over organisasjoner som blir ansett som terroristorganisasjoner av ulike land og ... 1429782420 Hva er ISIS Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen?  Hva er den Islamske Stat IS er et
Artikkel
6%Hvorfor fremmedfrykt? Hvorfor fremmedfrykt?
muslimske verden. Etter at imperiene gikk i oppløsning, har mange landene hatt behov for egen identitet, og for å markere avstand til Vesten. Som en følge av dette, har ekstremistiske organisasjoner også fått ... dette, har ekstremistiske organisasjoner også fått fotfeste. Dermed har gamle ekstremistiske tenkere fått nytt gjennomslag. Noen av disse gruppene utøver også vold mot personer i eget land, selv om de er
Artikkel
6%Musikkhistorier fra Rogaland Musikkhistorier fra Rogaland
coveret. Det som var ment som humor, ble av flere sett på som ren porno. Blant annet reagerte organisasjoner og gjestemusikere på albumet. Det endte med at BMG sladdet det hele. Les mer på Rogalyd
Artikkel
6%Definisjoner og endring av begrepet utvikling? Definisjoner og endring av begrepet utvikling?
støtte til norske frivillige organisasjoner som er en viktig aktør i norskbistand. Mye av bistanden går også via internasjonale organisasjoner, f.eks. FN og verdensbanken. Det finner du også tall for på
Artikkel
6%Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn
var vel så mye mot den kulturelle påvirkningen, levesettet til den Egyptiske eliten og korrupsjon blant lederne som en organisasjon med politiske ambisjoner. Se filmen: Hva er det Muslimske brorskap
Artikkel
6%Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år? Hvor mye klimagass slippes ut i verden hvert år?
organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av
Artikkel
6%Menneskehandel og slaveri Menneskehandel og slaveri
organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av
Artikkel
6%Spør Nord-sør-biblioteket Spør Nord-sør-biblioteket
organisasjoners arbeid. Metodisk jobber vi utfra erfaringsbasert læring, og bygger opp undervisningsoppleggene rundt praktiske øvelser og refleksjon som tar utgangspunkt i det elevene kan fra før, utforskning av
Artikkel
6%Forfatterne og samfunnet Forfatterne og samfunnet
 skolestreiken for klimaet, våren 2019. I tillegg til klimalitteraturen har vi organisasjoner som Forfatternes klimaaksjon, og forfattere som Lunde, og den amerikanske Lydia Davis. Davis deltok nylig på litteraturfestivalen
Artikkel
6%Lesetips om miljø og klima Lesetips om miljø og klima
han midtpunktet for regnskogenes tragedie, da katastrofen også rammer hans landsby. Mino sverger hevn. Etter å ha levd et omflakkende liv i flere år, danner han en organisasjon som har som oppgave å
Artikkel
6%Tro ikke alt du leser Tro ikke alt du leser
lignende. Er det en organisasjon eller eller en institusjon du kan stole på?  Nettadressen til siden sier også hvem som eier den, om det er et stort nettsted med ansvarlige redaktører og sikkert innhold, om
Artikkel
6%Er du bevisst på klima og miljø? Er du bevisst på klima og miljø?
møter en skredder, en skomaker, en sykkelreparatør, et par møbelsnekkere, en smed og gjenbruksbutikker. Forfatterne har også snakket med næringslivsledere, politikere, bedrifter, organisasjoner og andre
Artikkel
6%Globale forskjeller i fordeling og levekår Globale forskjeller i fordeling og levekår
1571129040 Hvordan redusere fattigdom? Jeg skal diskuter hva enkeltmennesker og organisasjoner kan gjøre for å redusere fattigdom i verden? Og hva er målet med FNs bærekraftsmål, kan vi vente en stor
Artikkel
6%Hvorfor gikk USA til angrep på Irak? Hvorfor gikk USA til angrep på Irak?
  Country studies: Sunni-Shia relations in Iraq Wikipedia: Shia-Sunni realations - Iraq Irak 1429782420 Hva er ISIS Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske
Artikkel
5%Skatteparadis Skatteparadis
demokratisk problem. Politikere og demokratisk valgte institusjoner som i utgangspunktet representerer folket får mindre makt. Internasjonale organisasjoner, særlig de økonomiske som IMF og WTO har fått større
Artikkel
5%Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria? Hvordan er den politiske situasjonen i Nigeria?
Artikkel
5%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
1429782420 Hva er ISIS Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen?  Hva er den Islamske Stat IS er et
Artikkel
5%Hvorfor støtter Russland Assad i Syria? Hvorfor støtter Russland Assad i Syria?
forståelse, årsakssammenhenger, kritiske spørsmål og handlingskompetanse. Undervisningsoppleggene er basert på dagsaktuelle globale spørsmål, sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid
Artikkel
5%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
Hva er IS Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen?  Hva er den Islamske Stat IS er et selvutnevnt Kalifat
Artikkel
5%Liker du å knekke koder med William Wenton? Liker du å knekke koder med William Wenton?
å runde det populære dataspillet Kepler62, som kanskje ingen har greid før. Det går rykter om de som runder det blir hentet av en hemmelig organisasjon og tatt med til et mystisk og spennende sted
Artikkel
5%Midtøstenkonflikten på Sølvberget Midtøstenkonflikten på Sølvberget
løsninger har ført til en sterk vekst i islamistiske bevegelser. Vesten og modernisering har ikke ført fram, PLOs sekulære organisasjon feilet. Hamas i Palestina og Hizbollah i Libanon gav hjelp til
Artikkel
5%Bøker om menn på mannsdagen Bøker om menn på mannsdagen
De fleste kjenner kvinnedagen som markeres den 8. mars. Mannsdagen er en privat merkedag, men det kan være vel verd å markere den, ifølge flere organisasjoner. Ifølge en artikkel på www
Artikkel
5%Program for Nordisk barnebokkonferanse  2015 Program for Nordisk barnebokkonferanse 2015
            Møtevirksomhet Gratis utlån av møterom til nordiske organisasjoner innen barne- og ungdomslitteratur.  Booking: utleie@stavanger-kulturhus.no 10.00-19.00 Sølvberget  Registrering
Artikkel
5%Lær mer om hverdagsrasisme Lær mer om hverdagsrasisme
stereotypiske forestillinger om raser? Retorikken til Frp og uttalelser fra organisasjoner som Human Rights Service blir også lagt under lupen. Helland spør seg om det ikke finnes rasistiske strategier også i
Artikkel
5%Hvorfor er det krig i Afghanistan? Hvorfor er det krig i Afghanistan?
Afghanistan Al-Qaida, som betyr basen, er opprinnelig en organisasjon eller et nettverk som vokste fram av motstandskrigen (Jihad) mot Sovjet i Afghanistan på 1980-tallet. Organisasjonen var nært knyttet til
Artikkel
5%Borgerkrigen i Sør-Sudan Borgerkrigen i Sør-Sudan
Afghanistan Al-Qaida, som betyr basen, er opprinnelig en organisasjon eller et nettverk som vokste fram av motstandskrigen (Jihad) mot Sovjet i Afghanistan på 1980-tallet. Organisasjonen var nært knyttet til
Artikkel
5%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
organisasjoner som prøver å rangere land etter pressefrihet. Det blir kanskje det nærmeste vi kommer et konkrete mål for ytringsfrihet. Nedenfor finner du lenker til tabeller fra Freedom House og Reporters Without
Artikkel
5%Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak? Konflikten mellom sunni- og sjiamuslimer i Irak?
1429782420 Hva er ISIS Jeg vil gjerne ha litt fakta om IS eller ISIS. Hvilken type organisasjon er den Islamske stat, og hva er bakgrunnen for organisasjonen?  Hva er den Islamske Stat IS er et
Artikkel
5%Definisjoner urban Definisjoner urban
forståelse, årsakssammenhenger, kritiske spørsmål og handlingskompetanse. Undervisningsoppleggene er basert på dagsaktuelle globale spørsmål, sett i sammenheng med norske frivillige organisasjoners arbeid
Artikkel
5%Historien om Kvernevik Historien om Kvernevik
og ungdom. Dette er tenkt i samarbeid med barnehage, skole, SFO, frivillige organisasjoner og Stavangers internasjonale organisasjoner. Bidra til å skape møteplasser etter skoletid som kan stimulere
Artikkel
Google+