Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


13%Globalisering Globalisering
oppgave. En definisjon av Globalisering kan være: Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike ... RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization of politics Wikipedia
Artikkel
13%Linn Ullmann holdt Kielland-foredraget Linn Ullmann holdt Kielland-foredraget
har siden debutromanen «Før du sovner» fra 1998 hatt en sentral posisjon i den skandinaviske samtidslitteraturen. Hun er også en toneangivende kritiker og kommentator, med et internasjonalt nedslagsfelt
Artikkel
13%Rike og fattige i India Rike og fattige i India
Gini-indeks Det finnes et statistisk mål som blir mye brukt for å beskrive inntektsulikhet i forskjellige samfunn; Gini-indeks. I Norge ble den i 2015 beregnet til 27,5 I USA 41 ... : Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
13%Rasisme i USA og Jim Crow lovene Rasisme i USA og Jim Crow lovene
av det samme problemet i forhold til å forklare variasjon mellom samfunn og over korte tidsrom er sosio-biologiske evolusjonsmodeller. Men en slik forklaring kan legge grunnlaget for at slike gruppe ... sikrer vi tros- og ytringsfriheten for alle i vårt samfunn?» Onsdag 15. mars avholdes valg i Nederland, hvor Geert Wilders kan få flest seter i parlamentsvalget. Han vil blant annet   forby islam . Senere
Artikkel
13%Makt og det internasjonale samfunnet Makt og det internasjonale samfunnet
: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
13%Konflikten i Sør-Kinahavet Konflikten i Sør-Kinahavet
, Filippinene, Taiwan og Vietnam. Foruten landene som har motstridene krav er også USA en viktig aktør i konflikten. De ønsker å sikre navigasjonsfrihet i det de mener er internasjonalt farvann, og ... : Væpnet konflikt mellom to eller flere internasjonalt anerkjente statlige aktører.  Ikke-internasjonal konflikt: Væpnet konflikt mellom statlige styrker og ikke statlige styrker, eller bare mellom ikke
Artikkel
13%Hva er et i-land? Hva er et i-land?
RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization of politics Wikipedia
Artikkel
13%Einar Már Gudmundsson Einar Már Gudmundsson
Einar Már Guðmundsson er født i 1954. Han er en av våre store nordiske forfattere. Han har skrevet både romaner, noveller og lyrikk, og er en av Islands mest populære og internasjonalt anerkjente
Artikkel
13%Aud Jorunn Aano Aud Jorunn Aano
Aano er bibliotekar på Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, og er leder av Internasjonalt bibliotek. Hun sitter også i programrådet for Kapittel 08. Aano deltar på biblioteksseminaret
Artikkel
12%Lyden av barnelitteratur Lyden av barnelitteratur
internasjonalt og utvilsomt holder høy kvalitet. Programmene er slik sett et viktig bidrag i kampen for økt synlighet av barne- og ungdomslitteraturen, og kan dermed også ses som en del av den såkalte visuelle ... ungdomsbøker gjør det skarpt internasjonalt og utvilsomt holder høy kvalitet. Programmene er slik sett et viktig bidrag i kampen for økt synlighet av barne- og ungdomslitteraturen, og kan dermed også ses som en
Artikkel
12%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
for terrororganisasjoner å operere i et liberalt og åpent samfunn, men også påstander om at manglende kanaler for innflytelse, opposisjon og mulighet til å komme til orde gjennom demokratiske kanaler kan føre til at det
Artikkel
12%Global morgen: Verden etter Jemen Global morgen: Verden etter Jemen
og status for forskjellige landområder og konflikter i verden. Tilbudet er et samarbeid mellom Sølvberget, Internasjonalt kulturnettverk, ICORN og FN-sambandet i Rogaland.  Sikre deg billetter til ... og USA?  Mens Kina prøver å fraskrive seg sitt eget ansvar ved å fokusere på samarbeid og derved styrke sin posisjon internasjonalt, banker Trump-administrasjonen løs på Kina for å tilsløre sin egen
Artikkel
12%Definisjoner urban Definisjoner urban
eller midlertidig flytting mot enkeltpersoners, familiers og/eller samfunns vilje fra hjem og/eller landområder de bebor uten tilgang til hensiktsmessige former for legal eller annen beskyttelse. ... RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization of politics Wikipedia
Artikkel
12%Takk for ditt samtykke! Takk for ditt samtykke!
Lesetips og aktiviteter for barn ja nei Musikk ja nei Film ja nei Samfunn og debatt ja nei Kapittel ja nei
Artikkel
12%Konflikten i Den sentralafrikanske republikk Konflikten i Den sentralafrikanske republikk
rapportert om alvorlige overgrep mot sivile. Internasjonalt jobbes det med tiltak for å styrke sikkerhetssituasjonen i landet. Det er Franske og fredsbevarende styrker fra Den Afrikanske Union i landet, men de ... rapportert om alvorlige overgrep mot sivile. Internasjonalt jobbes det med tiltak for å styrke sikkerhetssituasjonen i landet. Det er Franske og fredsbevarende styrker fra Den Afrikanske Union i landet, men de
Artikkel
12%Sara Omar, Geert Mak og Lena Andersson blant festivalgjestane Sara Omar, Geert Mak og Lena Andersson blant festivalgjestane
Det blir samhald i mange former under årets festival. Me skal få dei rundt hundre gjestane til å snakka, synga, samtala og lesa om så ulike tema som familie, internasjonalt samarbeid og språkleg
Artikkel
12%Global kveld på nett: Kina med Harald Bøckman Global kveld på nett: Kina med Harald Bøckman
Mens Kina prøver å fraskrive seg sitt eget ansvar ved å fokusere på samarbeid og derved styrke sin posisjon internasjonalt, banker Trump-administrasjonen løs på Kina for å tilsløre sin egen
Artikkel
12%Kaia Dahle Nyhus Kaia Dahle Nyhus
 har gitt Kaia Dahle Nyhus et internasjonalt publikum, gjennom å være oversatt til en rekke språk. Lån bøker av Kaia Dahle Nyhus på Sølvberget.
Artikkel
12%Imperialisme i dag Imperialisme i dag
Svaret på det er litt avhengig av hvordan en forstår og definerer imperialisme. I definisjonen på SNL kan du lese at imperialisme er en stat som underlegger seg en annen stat eller samfunn. SNL ... - G 20 Global skole: Formue gir makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering 1485333840 Forskjellene
Artikkel
12%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
-virksomheten satte sitt preg på maktforhold, politikk og samfunn i Afrika. Mange peker også på de psykologiske effektene av slave-virksomheten. Sammen med andre sider fra koloniseringen har det gjerne ført til en ... , politikk og samfunn i Afrika. Mange peker også på de psykologiske effektene av slave-virksomheten. Sammen med andre sider fra koloniseringen har det gjerne ført til en følelse, og et bilde av underlegenhet
Artikkel
12%Jørg Arne Jørgensens Kapittel-tips Jørg Arne Jørgensens Kapittel-tips
fremover. Et individualistisk samfunn med en eksplosiv vekst i teknologi, og som holder seg med en materialistisk verdensanskuelse uten metafysiske perspektiver, vil ha vanskelig med å opprettholde klare
Artikkel
12%Konflikten i Colombia Konflikten i Colombia
mobiliserte fattige bønder på landsbygda, de hadde støtte av Cuba og Sovjet. FARC-geriljaen vokste fram i et land med store forskjeller, og i et samfunn som allerede var preget av vold og undertrykkelse ... holdningen til dette i teorier om terrorisme. Du kan finne teorier om terrorisme som tilsier at det er lettere for terrororganisasjoner å operere i et liberalt og åpent samfunn, men også påstander om
Artikkel
12%Avkolonisering i India Avkolonisering i India
menneskerettigheter. Rettigheter som internasjonalt stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig. USA, Sovjet og FN presset sterkt på for at koloniene skulle få selvråderett, og en oppløsning av de gamle europeiske ... var grunnlaget for fredsavtalen, er det et krav om at det skal avholdes en folkeavstemning om Kashmir sin status . India har aldri akseptert en slik folkeavstemning. Senere er det internasjonalt også
Artikkel
12%Årets beste filmer 2017 - del 1 Årets beste filmer 2017 - del 1
.           Autopsy of Jane Doe (2016) André Øvredal som sto bak suksessen «Trolljegeren» går internasjonalt i en klaustrofobisk grøsser med blant annet veteranen Brian Cox. Rimelig guffen og mer enn godkjent ... musikk og veldig få klipp. Som tilskuer blir man satt direkte inn i situasjonen, der bøndene i et borgerkrigsrammet samfunn går til yttergrensene for å skaffe seg mat. Shindo har bygget et trekantdrama som
Artikkel
12%Konflikten i Syria? Konflikten i Syria?
befolkningen lenge. Det har også tidligere vært opprør mot regimet. Internasjonalt har Syria tradisjonelt hatt gode relasjoner til Russland/Sovjet og Iran. Konflikten bryter ut At det brøt ut et opprør i 2011 ... holdningen til dette i teorier om terrorisme. Du kan finne teorier om terrorisme som tilsier at det er lettere for terrororganisasjoner å operere i et liberalt og åpent samfunn, men også påstander om
Artikkel
12%Kashmir-konflikten Kashmir-konflikten
. India har aldri akseptert en slik folkeavstemning. Senere er det internasjonalt også lagt vekt på at kontrollinjen fra 1948 skal aksepteres som en grense. Det er internasjonal uenighet om en skal ... demokrati og menneskerettigheter. Rettigheter som internasjonalt stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig. USA, Sovjet og FN presset sterkt på for at koloniene skulle få selvråderett, og en oppløsning av de
Artikkel
11%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
at samfunn med mange etniske grupper ikke nødvendigvis har større risiko for utbrudd av borgerkrig, men hvis det også er økonomiske, eller forskjeller på den politiske makten til gruppene, så øker muligheten ... : Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
11%Lykkeland? Lykkeland?
: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
11%Trump og utenrikspolitikk Trump og utenrikspolitikk
RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization of politics Wikipedia
Artikkel
11%Aksel Tjora Aksel Tjora
spor, Sammen i byen, og ADHD og det disiplinerte samfunn. Han har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler/kapitler innenfor de nevnte områder.
Artikkel
11%Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland? Hvorfor er landene i Mellom-Amerika og Karibia utviklingsland?
fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og produksjon. Samtidig må det gjøres tiltak internasjonalt som gjør det lettere for de fattige landene å klare seg på det internasjonale markedet
Artikkel
11%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
11%Hvor mange dør av sult hvert år? Hvor mange dør av sult hvert år?
: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
11%Hodetelefoner fra DONG Energy Hodetelefoner fra DONG Energy
bruk for gaven, og i den sammenheng ønsket de å knytte seg til en offentlig, internasjonalt orientert og demokratibyggende institusjon. Her på Sølvberget har vi en stor og variert brukergruppe
Artikkel
11%Internasjonal kulturkafé 35 år Internasjonal kulturkafé 35 år
fra forskjellige land. Internasjonal kulturkafé 35 år arrangeres av Internasjonalt kulturnettverk ved Sølvberget bibliotek og kulturhus, i samarbeid med internasjonale organisasjoner. Arrangementet er
Artikkel
11%Nord-sør konflikten Nord-sør konflikten
følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization
Artikkel
11%Internasjonal handel Internasjonal handel
trade theory Tore Linné Eriksen: Fattigdomsspiralen: Forskjellige forklaringer Helge Hveem: Makt og velferd i det globale samfunn - Det internasjonale handelssystemet s. 167 Hva er egentlig ... følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization
Artikkel
11%Avkolonisering Avkolonisering
. Internasjonalt sto demokratiske- og menneskerettigheter sterkt med et FN, USA og Sovjet som presset på for å frigjøre koloniene og svekke de gamle kolonimaktene sin posisjon. Geir Lundestad - Øst ... demokrati og menneskerettigheter. Rettigheter som internasjonalt stod spesielt sterkt etter 2. verdenskrig. USA, Sovjet og FN presset sterkt på for at koloniene skulle få selvråderett, og en oppløsning av de
Artikkel
11%Årets beste filmer 2017 Årets beste filmer 2017
.     Autopsy of Jane Doe (2016) André Øvredal, som sto bak suksessen «Trolljegeren», går internasjonalt i en klaustrofobisk grøsser med blant annet veteranen Brian Cox. Rimelig guffen og mer enn godkjent
Artikkel
11%Tegneserier med 1. mai-tematikk Tegneserier med 1. mai-tematikk
) Hvor hender det? På vei mot global styring - G 20 Global skole: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt
Artikkel
11%Mat og kultur fra Venezuela! Mat og kultur fra Venezuela!
kulturkafé Internasjonalt Kulturnettverk på Sølvberget, Stavanger kulturhus, samarbeider med internasjonale organisasjoner om kulturkaféen. Dette er en fortsettelse av Kulturkaféene som tidligere ble
Artikkel
11%Hva er verdens rikeste land? Hva er verdens rikeste land?
: Formue og makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold
Artikkel
11%Hvordan redusere fattigdom? Hvordan redusere fattigdom?
følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene internasjonalpolitikk, internasjonalt samfunn, Makt, globalisering Mer infomasjon NDLA: Internasjonale forhold Global policy: Globalization
Artikkel
11%Lån Kapittel-aktuelle forfattere Lån Kapittel-aktuelle forfattere
: Det hvite badehuset Løvehjerte Det usynlige biblioteket Wera Sæther: Der lidelse blir samfunn: hverdagstekster fra L'Arche - der Gud går galskapens vei Barnet, døden og dansen ... på over 40 språk. Siden romandebuten har Roy vært en profilert aktivist for sosiale og politiske spørsmål i India og internasjonalt. Den nye romanen,  Ministeriet for den høyeste lykke,  tar oss med på
Artikkel
11%Historisk krim Historisk krim
lidelse, i et Sverige ved terskelen til et moderne samfunn. Dette er forfatterens debut. Og ja - hans ekte navn. Romanen ble nominert til Årets bok da den utkom i Sverige. Les også Åsmund sin omtale om
Artikkel
11%Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen
sammen – alt bortsett fra et vilkårlig og skremmende byråkrati. Dagen vi drømte om vier oss en skremmende og fremmed verden, med tydelige paralleller til vårt eget samfunn.    Zenobia av ... mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og produksjon. Samtidig må det gjøres tiltak internasjonalt som gjør det lettere for de fattige
Artikkel
11%Lån en levende bok Lån en levende bok
Ideen til Mette Edvardsens bibliotek av levende bøker kommer fra science-fiction romanen Fahrenheit 451 (Ray Bradbury, 1953). Det er en framtidsvisjon over et samfunn der bøker er forbudte fordi de
Artikkel
11%La oss ta den blå himmelen med storm La oss ta den blå himmelen med storm
I poesikonserten tilbyr utøvarane ei framsyning med nye dikt og nykomponert musikk med hardingfele, gitar og elektronikk, der miljøkamp  og konflikter mellom individ, samfunn og natur står i sentrum
Artikkel
11%Avtrykk blir tema for Kapittel 20 Avtrykk blir tema for Kapittel 20
hverdagen vår. Neste års festival vil også vie god plass til historiske avtrykk, og litteratur om hendelser og mennesker som har formet oss - både som individer og som samfunn. Slike avtrykk gjenspeiles
Artikkel
11%Umulige moderskap Umulige moderskap
gror det ingenting – om det å bli sviktet av den man elsker i en sårbar situasjon, og om de alvorlige konsekvensene dette kan få i et samfunn med få muligheter, spesielt for kvinner. Dessverre en ... , musikere, journalister og skribenter skal kunne uttrykke seg fritt.   Engasjement og meningsutveksling skaper et demokratisk samfunn.  I «Ytringsrommet» i 4. etasje oppfordres Kiellandsenterets besøkende til
Artikkel
Google+