Hopp til hovedinnhold

Søkeord

Søk etter frase

Velg seksjon

Publisert


7%Valgordning -  forholdstallsvalg og flertallsvalg Valgordning - forholdstallsvalg og flertallsvalg
tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører til større innflytelse for USA og EU
Artikkel
7%Lyden av Palestina Lyden av Palestina
://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Etiopia Lyden av Pakistan http://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Pakistan Internasjonal kulturkafé http://stavanger-kulturhus.no/Praktisk-informasjon/Organisasjon/Int.-kulturnettverk/Internasjonal
Artikkel
7%Hvorfor blir det krig? Hvorfor blir det krig?
innenfor ulike utenrikspolitiske saker, med lenker til mer informasjon: Trump og internasjonal handel Trump og Europa; NATO og Russland Trump og Midtøsten Trump og Kina Trump og bistand Trump og klima Trump
Artikkel
7%Jo Nesbø til Kapittel Jo Nesbø til Kapittel
Det er en internasjonal begivenhet når forfatter og musiker Jo Nesbø kommer med ny bok om Harry Hole, og i Kniv går det virkelig dårlig med den berømte politietterforskeren.
Artikkel
7%Robotmaker Zenta på besøk Robotmaker Zenta på besøk
Kåre Halvorsen aka Zenta konstruerer og bygger avanserte roboter. Robotene har fått internasjonal oppmerksomhet og Halvorsen har vunnet flere konkurranser. Mandag 21.september kunne du se robotene i
Artikkel
6%Urbanisering i verden Urbanisering i verden
. Effektivisering av næringer knyttet til landsbygda og økt internasjonal handel fører til at behovet for arbeidskraft på landsbygda har blitt mindre. Det oppstår et overskudd av arbeidskraft som tidligere produserte ... , er først og fremst endringer i næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny
Artikkel
6%Koreakrigen? Koreakrigen?
Koreakrigen, pressgrupper og politikk Dette var ganske kompliserte emner rundt Koreakrigen. Det meste som er skrevet om Koreakrigen har fokus den kalde krigen og internasjonal politikk. Nederst på ... by distrust Nedenfor følger et forsøk på å kort forklare hva vi kan forvente av Trump innenfor ulike utenrikspolitiske saker, med lenker til mer informasjon: Trump og internasjonal handel Trump og Europa; NATO
Artikkel
6%Nord-Korea og atomvåpen Nord-Korea og atomvåpen
Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører til større innflytelse
Artikkel
6%Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika? Hva var de viktigste drivkreftene for koloniseringen av Afrika?
av gull, handel og råvarer som var de viktigste drivkreftene. Slavehandel var sentralt fram til det ble forbudt på 1800-tallet, senere var det andre råvarer som ble skipet ut av Afrika til industrien i ... to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt: Væpnet konflikt mellom to eller flere internasjonalt anerkjente statlige aktører.  Ikke-internasjonal konflikt: Væpnet konflikt mellom statlige
Artikkel
6%Hva er Nord-sør-biblioteket? Hva er Nord-sør-biblioteket?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
6%Forskjellene mellom fattige og rike? Forskjellene mellom fattige og rike?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
6%Hvorfor ble India kolonisert? Hvorfor ble India kolonisert?
oppløsning? Dermed bød muligheten seg for ambisiøse britiske ledere til å ta kontroll i områder som de mente ble preget av anarki. De måtte sikre lov og orden for å kunne drive handel i områdene.  Viktige ... folkeavstemning. Senere er det internasjonalt også lagt vekt på at kontrollinjen fra 1948 skal aksepteres som en grense. Det er internasjonal uenighet om en skal akseptere denne linjen som den endelige grensen
Artikkel
6%Imperialismen og Etiopia Imperialismen og Etiopia
som ikke ble kolonisert i denne perioden, men imperialismen satte likevel sitt preg på Etiopia. De var involvert i kriger både mot, og i allianse med, ulike kolonimakter. De hadde handels-, politisk- og ... britiske koloniherrene.  Uansett om India var koloni eller ikke så måtte området som nå er India ha forholdt seg til internasjonal handel og internasjonale selskaper. De som først stod for koloniseringen av
Artikkel
6%Konflikten i Sør-Kinahavet Konflikten i Sør-Kinahavet
land sin økonomiske sone (200 nautiske mil)  og en internasjonal domstol har avvist kravet til Kina.  Det finnes retningslinjer i havrettskonvensjonen for å avgjøre tvister om territorium på havet. I ... er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt
Artikkel
6%Hva er al-Qaida? Hva er al-Qaida?
og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger vekt på at mange av de fattigste
Artikkel
6%Lyden av Kurdistan Lyden av Kurdistan
://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Etiopia Lyden av Syria http://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Syria Internasjonal kulturkafé http://stavanger-kulturhus.no/Praktisk-informasjon/Organisasjon/Int.-kulturnettverk/Internasjonal
Artikkel
6%Lyden av Sri Lanka Lyden av Sri Lanka
://stavanger-kulturhus.no/Anbefalinger/Musikktips/Lyden-av-Syria Internasjonal kulturkafé http://stavanger-kulturhus.no/Praktisk-informasjon/Organisasjon/Int.-kulturnettverk/Internasjonal-kulturkafe-vaaren-2017 Internasjonalt kulturnettverk http
Artikkel
6%Kolonier i dag? Kolonier i dag?
globalisering på norsk E-bibliotek: Internasjonal handel Hvor hender det? På vei mot global styring - G 20 Global skole: Formue gir makt NDLA: Positive følger av Globaliseringen RORG: Verden vs. storselskapene
Artikkel
6%India som koloni India som koloni
forholdt seg til internasjonal handel og internasjonale selskaper. De som først stod for koloniseringen av India var nettopp et britisk handelsselskap. Den teknologiske, kunnskapsrelaterte og handelsmessige ... folkeavstemning. Senere er det internasjonalt også lagt vekt på at kontrollinjen fra 1948 skal aksepteres som en grense. Det er internasjonal uenighet om en skal akseptere denne linjen som den endelige grensen
Artikkel
6%Krisen i Venezuela Krisen i Venezuela
internasjonale aktørene i sjakk og sementere regimet mot internasjonal innblanding. Det vil også gjøre terskelen for et mytteri blant hærstyrkene langt større. Lite tyder på at vi får se en rask løsning på ... som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre
Artikkel
6%Hvilke utfordringer har Brasil? Hvilke utfordringer har Brasil?
næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny teknologi og vekst av en kjøpesterk middelklasse i
Artikkel
6%Hvorfor er Guatemala fattig? Hvorfor er Guatemala fattig?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
6%Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak? Menneskerettigheter og ytringsfrihet i Irak?
Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører
Artikkel
6%Sosiale medier og demokrati Sosiale medier og demokrati
informasjon: Trump og internasjonal handel Trump og Europa; NATO og Russland Trump og Midtøsten Trump og Kina Trump og bistand Trump og klima Trump og internasjonal handel Under valgkampen har han framstått som
Artikkel
6%Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran? Hva er bakgrunnen for konflikten mellom USA og Iran?
Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører
Artikkel
6%Den værste sultkatastrofen i verden? Den værste sultkatastrofen i verden?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
6%Hva var drivkreftene bak imperialismen? Hva var drivkreftene bak imperialismen?
sider ved globalisering, du kan lese svaret og finne lenker til mer informasjon om globalisering her . Verdenshandelen Verdenshandelen, eller internasjonal handel, er all bytte av varer, tjenester og
Artikkel
6%Muren på Vestbredden Muren på Vestbredden
og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger vekt på at mange av de fattigste
Artikkel
5%Den siste utviklingen i Syria? Den siste utviklingen i Syria?
angrepet. Opprørsstyrkene som er i desperat situasjon ønsker å fremtvinge en internasjonal respons som kan føre til at kortene deles ut på nytt. Det siste er også et sterkt motiv for regjeringsstyrkene i å ... : Why Russia supports Assad Huffingtonpost: The Priorities of Russia`s Stance on the Syria Crisis Kina og Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne
Artikkel
5%Podcast: Forstå Russland Podcast: Forstå Russland
utenrikspolitiske saker, med lenker til mer informasjon: Trump og internasjonal handel Trump og Europa; NATO og Russland Trump og Midtøsten Trump og Kina Trump og bistand Trump og klima Trump og internasjonal handel
Artikkel
5%Tanzania som koloni Tanzania som koloni
behov. Jernbanene gikk først og fremst innover i landet, for å transportere ut råvarer, og ikke mellom byene langs kysten for å transportere mennesker og fremme lokal handel. Det ble gjort lite eller ... India ha forholdt seg til internasjonal handel og internasjonale selskaper. De som først stod for koloniseringen av India var nettopp et britisk handelsselskap. Den teknologiske, kunnskapsrelaterte og
Artikkel
5%Hvorfor er det konflikt i Midtøsten? Hvorfor er det konflikt i Midtøsten?
, samtidig som jødenes ønske om en egen stat fikk større internasjonal støtte og sympati både fra USA og i FN. Britene ønsket å trekke seg ut fra Palestina som i økende grad ble preget av voldelig konflikt ... internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger vekt på at mange av de fattigste landene mangler et godt styresett. Her finner du korrupsjon og feilslått økonomisk politikk
Artikkel
5%Utfordringer for demokratiet Utfordringer for demokratiet
: Why Russia supports Assad Huffingtonpost: The Priorities of Russia`s Stance on the Syria Crisis Kina og Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne
Artikkel
5%Hvilke land gir Norge bistand til? Hvilke land gir Norge bistand til?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
5%FN og barn i nød? FN og barn i nød?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
5%Konflikten i Mali Konflikten i Mali
internasjonal enighet om å gripe inn. På 90-tallet oppstod det flere humanitære kriser som kom som en følge av interne konflikter.  Folkemordet i Rwanda var kanskje det verste eksempelet på overgrep humanitære
Artikkel
5%Undervisningsopplegg med filmer Undervisningsopplegg med filmer
Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører
Artikkel
5%Hva er urbanisering? Hva er urbanisering?
ingen internasjonal enighet om en operasjonell definisjon av hva som er urbant. Statlige statistikk byråer har ulike definisjoner. På FN sine statistikk sider forklares det at det internasjonalt ikke ... , er først og fremst endringer i næringsvirksomhet og økonomi. I India har det oppstått nye markeder. Årsakene til det er en kombinasjon av globalisering og lokale årsaker. Internasjonal handel, ny
Artikkel
5%Rasisme i USA og Jim Crow lovene Rasisme i USA og Jim Crow lovene
-sør-biblioteket besvarer spørsmål om land i sør, relasjoner mellom nord-sør, utvikling, internasjonal politikk, konflikt og krig, menneskerettigheter, internasjonale miljø spørsmål. Vi samarbeider også om svartjenester med
Artikkel
5%Årsaker til andre verdenskrig Årsaker til andre verdenskrig
er veiledende for internasjonale domstoler og FN når de skal gjøre politiske og juridiske vedtak, skiller tradisjonelt mellom to typer væpnede konflikter:  Internasjonal væpnet konflikt
Artikkel
5%Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen Flyktningproblematikk i barne- og ungdomslitteraturen
igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger vekt på
Artikkel
5%Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea Konflikten mellom Nord-Korea og Sør-Korea
marinebase New York Times: Why Russia supports Assad Huffingtonpost: The Priorities of Russia`s Stance on the Syria Crisis Kina og Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal
Artikkel
5%Konflikten i Jemen Konflikten i Jemen
Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne konflikter. Særlig når det stort sett er USA og vesten som står i spissen for slik innblanding, og ofte fører
Artikkel
5%Hvorfor bomber Israel Gaza? Hvorfor bomber Israel Gaza?
Artikkel
5%Global podcast: Flyktningsituasjonen i Europa - hva skjer? Global podcast: Flyktningsituasjonen i Europa - hva skjer?
som kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre
Artikkel
5%Hvor mange flyktninger er det i verden? Hvor mange flyktninger er det i verden?
bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger vekt på at mange av de fattigste landene mangler et godt
Artikkel
5%Hvor mange dør av sult hvert år? Hvor mange dør av sult hvert år?
kolonimakter så igjennom urettferdig handel og "ulikt bytte". Se side 2 om urettferdig handel i denne artikkelen om internasjonal handel: Internasjonal handel: Nødvendig men rettferdig? Andre legger
Artikkel
5%Slavehandel i Afrika Slavehandel i Afrika
ble et mønster også for annen handel, mellom koloniene og vesten, som på mange måter har preget forholdet helt til i dag. Undervisningsressurser på engelsk: Historier, fakta og ... mindre grad samfunnet til gode. Dette ble et mønster også for annen handel, mellom koloniene og vesten, som på mange måter har preget forholdet helt til i dag. Undervisningsressurser på engelsk: Historier
Artikkel
5%Koloniseringen av Afrika Koloniseringen av Afrika
; økonomi, politikk og kultur. Økonomi Kontakten med europeerne innebar ny teknologi, infrastruktur, kunnskap og økt handel på det afrikanske kontinentet, men gjennom selve koloniseringen sikret de ... India ha forholdt seg til internasjonal handel og internasjonale selskaper. De som først stod for koloniseringen av India var nettopp et britisk handelsselskap. Den teknologiske, kunnskapsrelaterte og
Artikkel
5%Lokalvalg i Norge Lokalvalg i Norge
: Why Russia supports Assad Huffingtonpost: The Priorities of Russia`s Stance on the Syria Crisis Kina og Syria Kina (også Russland) er tradisjonelt skeptisk til internasjonal innblanding i interne
Artikkel
Google+