Hva er verdens rikeste land?

Luxemburg eller Monaco, kan begge være svaret på dette spørsmålet. Det avhenger av om man måler i BNP, eller om såkalte mikrostater er regnet med.

Det finnes ulike økonomiske mål som kan si noe om hva som er verdens rikeste land, det vanligste er å bruke BNP. Tallene til de ulike institusjonene som beregner internasjonal økonomisk statistikk er heller ikke helt like.

I følge Verdensbanken og FN er mikrostatene Liechtenstein og Monaco landene med høyest BNP, foran Luxembourg. På listene til Verdensbanken ligger Norge som nummer sju, men de fleste landene foran Norge er mikrostater, foruten Sveits og Luxembourg.

På andre lister kan en finne en rekke såkalte oversjøiske områder som ikke er selvstendige stater øverst på listen. De er ikke tatt med her. Det som kjennetegner områdene og landene som ligger øverst på listen er at de gjerne kan regnes som skatteparadiser.

Bruker en tall fra verdensbanken fra 2020 så blir listen slik:

Monaco 190 512 US$ (2019)
Liechtenstein 175 813 US$ (2019)
Luxembourg 116 705 US$
Bermuda 107 079 US$
Sveits 87 097 US $
Irland 85 267 US $
Norge 67 389 US $

BNP (PPP)

Det finnes flere måter å beregne hva som er verdens rikeste land. En kan også prøve å justere BNP i forhold til valutaen eller levekostnadene i landet. Litt forenklet, hvilket land har innbyggere som ha råd til mest på hjemmemarkedet. Det blir kalt BNP-PPP (Kjøpekraftsparitet, Purchasing power parity). Da faller Norge ned på listen.

Tall fra Verdensbanken 2019:
Luxembourg 118 360 US $
Singapore 98 526 US $
Irland 93 612 US $
Qatar 89 949 US $
Sveits 71 352 US $
FAE 69 958 US $

GNI pr. innb.

Hvis ikke dette var nok opererer Verdensbanken også noe med det de kaller GNI pr. innb. (Bruttonasjonalinntekt pr. år). Her blir også inntekter i form av renter, avkastning og overføringer (f.eks. oljefond, bistand) inkludert. Disse tallene kan også bli justert etter levekostnader. I følge tall fra 2018 var Sveits verdens rikeste land foran Norge.

I svaret på spørsmålet om Hva som er verdens fattigste land, kan du finne mer informasjon, de ulike målene og problemer med å sammenligne internasjonal økonomisk statistikk.

Se også svar på

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙