The inner game of tennis holdt i en hånd foran tennisnett

Tennis som mindfulness-øvelse

The inner game of tennis av W. Timothy Gallwey har noe nytt å fortelle for hver gang jeg leser den.

Sport består stort sett av venting og pauser. Suksess avhenger av hva som foregår i hodet i disse avbruddene. Den effektive spilletida i Premier League er 55 minutter av en 90-minutterskamp - resten av tida er avbrudd i spillet. Jeg har ikke sett tallene for andre lagidretter med ball, men tipper at de ligner.

Du trenger bare lese to bøker om å spille tennis

Den effektive spilletida i tennis ligger sannsynligvis under 50% på profesjonelt nivå. Poengene kan gå fort, spillerne kan ta 25 sekunder mellom hvert poeng og det er pause mellom annethvert game.

W. Timothy Gallweys bok The inner game of tennis er den ene av to om tennis du trenger å lese hvis du spiller tennis og vil bli bedre. Den andre er Winning ugly av Brad Gilbert. Ingen av disse bøkene inneholder punkt-for-punkt-sjekklister for hvordan du slår en forehand, og det er hele poenget.

Kroppen fikser alt, bare du lar den

Kroppen vår lærer seg de utroligste ting uten instruksjon. Vi lærer å klappe i hendene, gå, sykle, smile og løpe uten at noen forteller oss hvordan. Det å flytte beina noen meter for å slå en ball, er en mye mindre komplisert operasjon enn alt dette, mener forfatteren.

The inner game of tennis er en reiseguide tilbake til denne måten å lære på. Gallwey mener tennis handler om å bekjempe sin egen indre kritiker/cheerleader, en skikkelse som har gode betingelser i tennis: Du vinner eller taper poenget, og har masse tid å tenke på det i pausen som følger.

Den indre måten å spille tennis på er annerledes: Fokuser på ballens bane. Prøv å studere teksten på ballen når den beveger seg gjennom lufta (!). Konsentrer deg om din egen pust.

Hvis du begynner å stritte imot nå, kan jeg berolige med at boka fungerer utmerket for alle oss aldri har satt våre bein i ei mindfulness-bok eller et yogastudio. The inner game of tennis gir deg større glede på tennisbanen, uansett nivå.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙