Hvorfor fremmedfrykt?

I Europa ser vi en stadig større frykt for islam. Men hvorfor er det egentlig sånn?

I flere land ser vi en høyrepopulistisk bølge, og en fellesnevner er frykten for islam. Donald Trump ønsker innreiseforbud til USA for mennesker fra muslimske land. Geert Wilders, som ville forby islam, fikk en stor andel stemmer i Nederland. Det knyttes spenning til valg i Frankrike og Tyskland, hvor islamkritiske politikere ligger godt an. Hva er bakgrunnen for denne trenden? 

Les selv

Fagfeltet er stort, og en liten nettartikkel skraper bare i overflaten. Jeg oppfordrer til å lese selv, og derfor kommer jeg med en del lesetips for deg som ønsker å øke kunnskapen din om emnet. Det er dessuten mange ulike meninger og syn, og det kan være nyttig å sette seg inn i meningene til dem som mener noe annet enn deg selv. Slik kan en debatt bli ryddigere og mer konstruktiv, med mer fokus på sak enn person. I denne artikkelen vil jeg belyse noen begreper som er viktige når det gjelder kulturforståelse, islamisme og globalisering.

Dialog

Leo Ajkic belyser fremmedfrykt i sin NRK-serie «Flukt». Han kommer selv fra byen Mostar i Bosnia, og flyktet som barn fra Bosnia-krigen på starten av 1990-tallet. Han forteller i episode tre av serien om hvordan hat mellom folkegrupper delte byen i tre. Leo Ajkic oppfordrer til dialog, til å sette seg inn i hva meningsmotstandere tenker. Ajkic er også klar på at hans meninger, det han sier og valg av intervjuobjekter kan provosere mennesker. Han gir taletid både til de han er enig og uenig med.

 

 Frykt for det fremmede

global
Det skal ikke stikkes under en stol at det er forskjeller mellom kulturer. Noen kommer fra kulturer hvor familie og lokalsamfunnet er viktig, mens her i Norge vil mange ha mer privatliv. Mennesker fra andre kulturer har andre skikker, andre måter å kle seg på. Noen samfunn er sterkt religiøse, andre er sekulære. Mange av de samfunnene der islam er dominerende religion, har en kultur som er sterkt påvirket av religionen. En viktig trend i Norge nå er sekularisering, der utøving av religion er mindre viktig, særlig i offentlige rom. Andelen mennesker i Norge som ikke er medlemmer i trossamfunn øker. Samtidig øker medlemstallene i andre trossamfunn enn de kristne protestantiske. 

Norge blir mer og mer urbanisert. Ikke bare det, men vi blir også mer påvirket av det som skjer for eksempel i USA eller Asia. Verden blir mindre, kulturer blir likere. Dette er en del av det som kalles globalisering. Folk bor i byer, møtes på kafé og følger med i teknologisk utvikling. Statistisk sentralbyrå sine prognoser sier at befolkningsveksten ventes å være størst i sentrale strøk.

Frykt for terror

Som tidligere nevnt skal vi på Sølvberget diskutere den pågående kampen for et muslimfritt Europa. De siste årene har vi sett en rekke terrorangrep i Europa. Som en konsekvens av dette ser vi at i mange land har sterkt høyreorienterte partier fått nytt fotfeste. koranen
Men visste du at ordet jihad i utgangspunktet er positivt for en muslim? Det betyr «anstrengelse» og legger opp til at muslimer skal streve for Gud. Man skiller mellom «store jihad» og «lille jihad». Store jihad er den indre kampen mot onde krefter, som alle mennesker kjemper. Lille jihad er utbredelse av islam, om nødvendig med vold. De aller fleste muslimer ser på det å bruke terror for å utbre islam som galt, og tar sterk avstand fra dette. Store jihad er viktigere, å kjempe for å bli et bedre menneske. 

Ekstremisme og radikalisering

Likevel ser vi ekstreme grupper som vokser fram, og noen av disse ser på Vesten som fiender av islam. Dette har i stor grad røtter i kolonialiseringen. Land som Frankrike og Storbritannia hadde kontroll over store deler av den muslimske verden. Etter at imperiene gikk i oppløsning, har mange landene hatt behov for egen identitet, og for å markere avstand til Vesten. Som en følge av dette, har ekstremistiske organisasjoner også fått fotfeste. Dermed har gamle ekstremistiske tenkere fått nytt gjennomslag. Noen av disse gruppene utøver også vold mot personer i eget land, selv om de er muslimer. De mener at de ikke er rettroende nok. Det har vi sett eksempler på i Syria, hvor mange muslimer flykter fra IS sitt skrekkregime.to søstre
Åsne Seierstad ga i høst ut boka «To søstre», som omhandler to søstre fra Bærum som slutter seg til IS i Syria. Boka forteller deres historie, og omtaler fremmedgjøring, ekstremisme og diskuterer hvorfor ungdom som vokser opp i Vesten blir radikalisert.

 Boktips

Som jeg sa i innledningen, er dette et omfattende tema. Jeg oppfordrer til å lese. Derfor har jeg ført opp bøker på denne lesetipslista som viser ulike syn på temaet. Man omgås jo gjerne mennesker som har de samme meningene som en selv.Flere bøker står utstilt i 3. etasje på Sølvberget. 

Islamismen av Bjørn Olav Utvik


Islam and politics av Peter Mandaville

Islam – den 11. landeplage av Hege Storhaug


Norsk islam : hvordan elske Norge og Koranen samtidig

To søstre av Åsne Seierstad

Møter mellom mennesker  av Øyvind Dahl

Globalisering : åtte nøkkelbegreper av Thomas Hylland Eriksen

Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv av Randi Rønning Balsvikmøter mellom mennesker
 

Kilder jeg har brukt i denne artikkelen

Dahl, &., Dybvig, P., & Keeping, D. (2013). Møter mellom mennesker : Innføring i interkulturell kommunikasjon (2. utg. ed.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

Utvik, B. (2011). Islamismen. Oslo: Unipub.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙