Fagbøker om rusmidler og rusmisbruk

Her er et lite utvalg av Sølvbergets fagbøker om rus, rusmidler, rusmisbruk og avhengighet. 

 

Mayhem : en fortelling om rus, avhengighet og en familie (2018) av Sigrid Rausing ; oversatt av Sigrid Hesjevoll 

Mayhem av Sigrid Rausing, er en historie om hvordan avhengighet virker på en familie. Dette er et svært velskrevet og aktuelt forsøk på å forstå den forvirrende og vanskelige avhengigheten, og en personlig skildring like ødeleggende som den er medrivende. Sommeren 2012 ble Eva Rausing funnet død i sitt hjem i London. Både hun og ektemannen, Hans K. Rausing, hadde slitt med stoffmisbruk i mange år, ofte under tabloidpressens blitzregn. Etter at Eva blir funnet død i sitt hjem, forsøker Sigrid å begripe hva som skjedde. Hun skriver om de vanskelige spørsmålene som alle med avhengighet i nær familie møter: Kunne hun hjulpet dem? Hvem skulle hjulpet dem? Og hvem kan hjelpe familien som er så dypt involvert i den avhengiges destruktive liv?

Mayhem
 

Nini (2018) av Lars Lillo-Stenberg

Nini Stoltenberg og Lars Lillo-Stenberg var venner i ungdomstiden. Vennskapet dem imellom danner grunnlaget for denne biografien, som beskriver miljøene de vanket i, holdningene som preget dem og menneskene som sto henne nærmest. Nini vokste opp som datter av en toppbyråkrat og en mangeårig statsråd, med en bror som ble statsminister og en søster som ble lege og direktør. Selv ble Nini heroinavhengig. Hun var bare 51 år da hun døde i 2014. Hva skjedde med henne, og hvem var hun egentlig? Ninis far og to søsken bidrar gjennom dybdeintervjuer, det samme gjør mange av hennes nærmeste venner. Lillo-Stenberg skildrer også hvordan hans eget liv på mange måter er viklet inn i Ninis historie, selv om deres liv fikk vidt forskjellige utfall.Nini
 

Hva er avhengighet (2018) av Jørgen G. Bramness

Hva er avhengighet egentlig? Alle kan i prinsippet bli avhengige av nesten hva som helst: Facebook, shopping, sjokolade, fallskjermhopping eller rusmidler. Avhengighet handler om tap av kontroll, og vi skammer oss over det. Avhengighet er et komplekst fenomen som det finnes elementer av i mange atferder, og det griper inn i hjerneprosesser som ligger dypt i oss. Heller enn å peke på én teori framfor andre viser forfatteren at ulike forståelser sammen kan gi oss en dypere innsikt i hva avhengighet er. Jørgen G. Bramness er lege, psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet og professor ved UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø.Hva er avhengighet
 

Veien fram går først tilbake : håndbok for deg som sliter med alkohol, rusmidler og annen avhengighet (2017) av Rita Nilsen i samarbeid med Jon Gangdal 

Denne håndboken er skrevet for deg som opplever at ditt eget eller andres rusmisbruk er blitt så problematisk at det går ut over både livskvalitet og helse. Den er også nyttig for deg som vil vite om du selv eller noen du kjenner er i ferd med å bli avhengige. Boken tar utgangspunkt i at det dypest sett er en sammenheng mellom rusproblemer og psykisk helse, og at svaret på hvor du må begynne, ofte er å finne et eller annet sted i fortiden. Derfor er bokens tittel: Veien fram går først tilbake. Gjennom lettfattelig formidling av kunnskap, praktiske erfaringer og oppgaver tar boken deg igjennom de samme fem stadiene som ANTA-kurset, et kjent og virkningsfullt motivasjonskurs for rusmisbrukere. Både kurset og håndboken kan også brukes som motivasjon for å bli kvitt andre former for avhengighet. "Det handler ikke om å slutte å ruse seg, men om å få en mulighet til å slippe".Veien fram går først tilbake
 

Et bedre liv : historier, erfaringer og forskning om recovery ved rusmiddelmisbruk og psykiske helseproblemer (2016) av Anne Landheim ... [et al.] (red.) 

Blant historiene om mennesker som sliter finnes det også noen med positivt utfall. I denne boka forteller personer som har klart å komme ut av rusproblemer og psykiske helseproblemer sine «bedringshistorier». De gir innblikk i livet som det ble levd, livet som det har blitt og hva den enkelte selv mener var viktig i prosessen. Mange mener at blant annet arbeid, aktiviteter, bolig og gode relasjoner har vært avgjørende. Forfatterne ønsker å vise at det er mulig å få et bedre liv, og at det er ulike veier dit. Fagpersoner kommenterer og reflekterer rundt historiene underveis, og viser til forskning om forhold som kan understøtte bedringsprosesser. Boka er rettet mot brukere, pårørende, studenter og alle andre med interesse for feltet.Et bedre liv
 

Det går for sakte- : -i arbeidet med psykisk helse og rus (2016) av Bengt Karlsson (red.) 

Bokens 15 essays tar utgangpunkt i påstanden: Det går for sakte i arbeidet med å endre tjenestene for personer som erfarer psykisk helse- og rusvansker. Essayene belyser temaer som menneskelige ressurser og muligheter, om det å få bestemme selv og betydningen av gode og hjelpsomme relasjoner. Essayformen er valgt for å gi rom og mulighet for tvil, undring, skråsikkerhet og tydelighet. Her undersøker forfattere med forskjellig bakgrunn og erfaring ulike forhold og temaer som kan bidra til endring og gjøre psykisk helse- og rustjenestene bedre enn de er i dag.Det går for sakte
 

Rusmiddelavhengighet : et psykologisk perspektiv (2016) av Pål Kraft

Hva er rusmiddelavhengighet og hvordan utvikler det seg? Pål Kraft tar for seg sårbarhetsfaktorer, behandling og forebygging av avhengighet, og han presenterer den nyeste forskningen på feltet. Mange avhengige har et mål om å kvitte seg med avhengigheten, men klarer ikke å styre sin kortsiktige atferd mot dette langsiktige målet. Ofte er de fullt klar over at avhengighetsatferden medfører store negative konsekvenser både for dem selv og for andre som betyr mye for dem. Likevel fortsetter de. Nøkkelen til å forstå avhengighet ligger i å forstå dette paradokset. Forfatteren belyser dette problemet ved å forklare historien om en oppstått ubalanse mellom to hjernesystemer: belønningssystemet og kontrollsystemet. Denne ubalansen oppstår i et komplekst samspill mellom biologiske, psykologiske, sosiale og samfunnsmessige faktorer.Rudmiddelavhengighet
 

Nye psykoaktive stoffer : en rusmiddelrevolusjon? (2015) av Anne Line Bretteville-Jensen og Ola Røed Bilgrei (red.) 

Nye psykoaktive stoffer er et helt nytt kapittel i vår rusmiddelhistorie. Kjemisk innovasjon, økt digitalisering og et effektivt postsystem har ført til en utvikling der helt nye stoffer stadig dukker opp på arenaen. Internett er blitt plattformen for kjøp og salg og utveksling av brukerinformasjon, og har skapt et markedet for nye psykoaktive stoffer i en virtuell verden drevet frem av globaliserte produksjonsmuligheter. Dette er nye rusmidler som tar liv, også i Norge. Boken gir en oppdatert og grundig beskrivelse av dette nye fenomenet. Bidragsyterne består av personer fra ledende norske og europeiske fagmiljøer, og har fagbakgrunn fra bl.a. toksikologi, økonomi, sosiologi, psykolog, psykiatri, kjemi og helsefag. Samt Toll- og avgiftsetaten og Kripos.Nye psykoaktive stoffer
 

Er det så farleg, då? : om legalisering av narkotika (2015) av Solveig Bendixen 

Ei offensiv legaliseringsrørsle er på frammarsj. Det går demonstrasjonstog for legalisering av narkotika gjennom europeiske storbyar. Avkriminalisering og legalisering er blitt diskusjonstema i fleire politiske parti. Særleg ungdomspartia på høgresida og miljøpartia pressar på for å få til eiliberalisering av lovverket. Folk blir usikre. Når så mange seier det same, når bodskapen blir gjentatt ofte nok og høgt nok, begynner folk å tvile. Er det kanskje ikkje så farleg, likevel? Det er vanskeleg å spå framtidige følgjer av ei legalisering. Vil det til dømes bety auka forbruk av narkotika? Ja, meiner forfattaren av denne boka.Er det så farleg, då
 

Bittersøtt : nye perspektiver på rus og rusmidler (2015) av Willy Pedersen 

Bittersøtt er en innføring i temakretsen ungdom, rusmidler og kriminalitet. Her knyttes rusmidler til felleskap, identitetsutvikling og sosialitet, men også til skader, sosiale konsekvenser og risikofaktorer for misbruk. Forfatteren drøfter også de viktigste ruspolitiske utfordringene vi står overfor. Boken er delt inn i kapitler som tar for seg ulike rusmidler: sigaretter, alkohol, cannabis og hardere stoffer. Merk at dette er den tredje utgaven av boken, men den er helt nyskrevet. Den gjenspeiler det siste tiårets utvikling i bruksmønstre av ulike rusmidler, og viser hvordan mange forskere på feltet har endret perspektiv.Bittersøtt
 

Hei, jeg heter Lars- : en alkoholikers dobbeltliv (2015) av Lars Kittelsen

Lars Kittelsen hadde tilsynelatende alt: En vellykket karriere, grei økonomi og sunne interesser. Likevel mistet han kontrollen over livet sitt. Han tenkte på vin som kultur, nytelse og aroma, men på umerkelig vis gikk alkoholen fra å være nytelse til å bli en destruktiv kraft. I denne boken forteller han åpent om dobbeltlivet som alkoholiker, et liv preget av fornektelse, ensomhet, skjuling, skam og skyldfølelse. Men det er også en historie om veien tilbake til et godt liv uten alkohol.Hei, jeg heter Lars
 

Ungdom, rus og marginalisering (2013) av Tormod Øia 

Voksne i Norge drikker mer enn tidligere. Samtidig har unges rusbruk gått ned i løpet av de siste 15 årene. Noe har skjedd med både ungdomskulturen og voksenrollen i det moderne samfunnet. Denne boka gir en grundig gjennomgang av ulike teorier og årsaker til hvorfor unge drikker, og hvorfor noen unge utvikler ulike former for problematferd og skeivutvikling. De unges bruk av rusmidler drøftes relatert til deltaking, tilhørighet og mestring på ulike sosiale arenaer.Ungdom, rus og marginalisering
 

Vekst i det vanskelige : utsatte barns liv og fortellinger (2013) av Hanne Johnsen (red.) 

Hanne Johnsen har fotografert og intervjuet utsatte barn og unge, og noen av disse har hun fulgt i fire år. Barna deler sine erfaringer og hardt ervervede kunnskaper om frykt, vold, rus og omsorgssvikt, men også sin opplevelse av utvikling, mestring og håp.Vekst i det vanskelige
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙