Hopp til hovedinnhold

Sylfest Lomheim

Sylfest Lomheim foto: Andrea Rocha

Sylfest Lomheim har vore sentral i forvaltninga av norsk språk i ei årrekkje.

For mange er han mest kjend som språkekspert i NRKs program Språkteigen. Han har vore direktør for Språkrådet, og språkkonsulent i ei rekkje samanhengar.

Lomheim er utdanna cand. philol., og hovudfagsavhandlinga hans i norsk er ein språkleg analyse av spørsmåla i spørjetimen på Stortinget. Han var statssekretær i Barne- og familiedepartementet i Jagland-regjeringa (1997).

Sylfest Lomheim har gjeve ut fleire bøker, til dømes «Språkreisa : Norsk gjennom to tusen år» og «Ord om ord : frå Amerika til Åmot».

Lån bøker av Sylfest Lomheim på Sølvberget.

 
Google+