Hopp til hovedinnhold

Saskia Sassen

Saskia Sassen, Foto: Alex macNoughton

Nederlandsk-amerikanske Saskia Sassen er professor i sosiologi ved Columbia University, og er en av de mest prominente skikkelsene i debatten om byens rolle i relasjon til globalisering, konflikter og immigrering/migrering. Under årets festival skal Sassen blant annet delta i en debatt om Europa. 

Sassen er født i Nederland, og vokste opp i Argentina og Italia. Sine studieår tilbrakte hun i Frankrike, Italia, Argenitna og USA, hvor hun fullførte sin Ph.D. ved University of Notre Dame. Hennes forskning og publikasjoner ser på byen, migrasjon/immigrasjon og globalisering med ulikhet, digitalisering og kjønning som tre variabler. Hun har en lang rekke publiseringer bak seg, blant annet åtte bøker og redaktør/medredaktør for tre bøker, i tillegg til flere artikler og bidrag til antologier.

Sassen er en aktiv forsker og foreleser, og usedvanlig produktiv skribent som har vunnet mange priser og mottatt flere utnevnelser ved universiteter rundt om i verden for sitt arbeid. Hennes artikler blir publisert i blant annet The Guardian, The New York Times, Newsweek International, Le Monde Diplomatique, Le Monde, Vanguardia, Clarin og Die Zeit. 

Hennes mest kjente bøker er The Global City (oppdatert 2. utgave 2001, 1. utgave 1991), Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (2014) og Cities in a World Economy (oppdatert 4. utgave 2012, 1. utgave 1994).
Det er en glede og ære å ha Sassen som gjest på årets Kapittel!

 

Dutch-American Saskia Sassen is a professor in sociology at Columbia University, and is one of the most prominent figures addressing the role of cities in relation to globalization, conflict and migration. During this year's festival, Sassen will participate in a debate about Europe. 

Sassen was born in the Netherlands, and grew up in Argentina and Italy. During her studies, she spent time in France, Italy, Argentina and USA, where she obtained her Ph.D. at the the University of Notre Dame. Her research and writing focus on cities, immigration, and globalization, with inequality, gendering and digitization as three key variables. Her list of publications is overwhelming, and includes eight books and editor/co-editor for three books, in addition to multiple articles and contributions to anthologies. 

Sassen is an active lecturer and researcher, and a highly productive writer who has received many awards and honors. Her articles and commentaries are published in The Guardian, The New York Times, Newsweek International, Le Monde Diplomatique, Le Monde, Vanguardia, Clarin, and Die Zeit.

Her most acclaimed books are The Global City (updated 2nd ed. 2001, 1st ed. 1991), Expulsions: Brutality and Complexity in the Global Economy (2014), and Cities in a World Economy (updated 4th ed. 2012, 1st ed. 1994). 
It is truly an honor to have Sassen as a guest at this year's Kapittel!

Google+