Hopp til hovedinnhold

Aksel Tjora

Aksel Tjora Foto: Viktor Kleive

Aksel Tjora er professor i sosiologi ved NTNU i Trondheim.

Tjoras forskning tar ofte utgangspunkt i randsoner mellom ulike kunnskapsformer og ansvarsenheter, mellom det private og det offentlige, mellom syk og frisk og mellom ulike former for sosialitet og fellesskap.

Han er forfatter/redaktør av en rekke bøker, blant annet Den moderne pasientenDigitale pasienterKvalitative forskningsmetoder i praksisHelsesosiologi, Samhandling for helse, På sosiologisk sporSammen i byen, og ADHD og det disiplinerte samfunn. Han har publisert mer enn 50 vitenskapelige artikler/kapitler innenfor de nevnte områder.

Google+