Hopp til hovedinnhold

Utleie av forfatterkontorer

Terje Torkildsen

Er du forfatter og trenger et sted å skrive? Vi låner ut tre kontorer gratis i 4. etasje på Sølvberget.

Hvem kan låne rom?

Forfattere og skribenter med tilknytning til Rogaland eller som har oppdrag for Sølvberget eller i Stavanger gis fortrinnsrett til bruk av disse rommene for skriveperioder, samarbeidsprosjekter, møter og for kortere opphold i Stavanger.

Det eneste vi ønsker i retur, er at du deler noe med oss mens du er på Sølvberget; enten overfor publikum, ansatte, via sosiale medier eller en spontan opplesning, et skrivekurs eller liknende. Alt etter hvor lenge låneperioden er og hva man er komfortabel med å dele.

Det finnes tre forskjellige muligheter for lån av rom:

  • Rom 1, Innsikten: kan lånes inntil 1 måned. Forespørsel må sendes senest søndag en uke før ønsket periode.
  • Rom 2, Tenkeboksen. Kan lånes inntil 1. uke. Forespørsel må sendes senest søndag en uke før ønsket periode.
  • Rom 3, Skrivestuen. Kan lånes inntil 1 dag/kveld. Må reserveres senest kl. 10 to arbeidsdager før.

For rom 1 og rom 2 kan det være mulig å forlenge reservasjonen hvis det ikke er andre bestillinger på rommet.

Henvendelser sendes på mail til: utleie@stavanger-kulturhus.no

Rommene har egen nøkkel og kan benyttes i bibliotekets åpningstid og meråpentid . Det er stol, bord, strømuttak og trådløst nett i rommene.

Google+