Hopp til hovedinnhold

Utlånsreglement

Utlånsreglement

Vil du bli låner? Fyll ut skjema her.

1. Det er gratis å låne for alle.

2. Alle som skal låne må ha lånekort. Dersom du har et nasjonalt lånekort utstedt ved et annet bibliotek, kan du bruke det.

Voksne (over 18 år)
Du kan få utstedt nasjonalt lånekort ved personlig oppmøte og mot framvisning av godkjent legitimasjon.
Dersom du ikke kan framvise godkjent legitimasjon* kan du få utstedt lokalt lånekort med lånebegrensninger mot framvisning av annen legitimasjon med bilde.

Barn (under 18)
Alle barn kan få lånekort, men personer under 15 år må fylle ut skjema med underskrift fra foreldre eller foresatte. Barna må møte med foreldre ved utstedelse av kort for første gang. Foreldre må vise legitimasjon. (Unntak: Når barn får nytt lånekort med skolen, så holder det med undertegnet skjema fra foreldrene.)
Fra fylte 15 år kan du få utstedt lånekort selv, mot framvisning av legitimasjon, enten nasjonalt lånekort mot framvisning av godkjent legitimasjon* eller lokalt lånekort mot framvisning av annen legitimasjon (for eksempel skolekort).

3. Lånetiden varierer. Se utlånskvittering eller Min side på Sølvbergets nettsider. Dersom dokumentet ikke er reservert av andre, kan lånetiden fornyes inntil 3 ganger. For spesielle samlinger har biblioteket egne regler.

4. Låneren er ansvarlig for det som står registrert på lånekortet og ved tap og skader må materialet erstattes. Eier av lånekort kan gjøres ansvarlig for tap biblioteket påføres ved at andre misbruker kortet. Foresatte er ansvarlige for materiale lånt av barn/ungdom opp til 18 år.

5. Låneren må overholde fastsatt lånetid. Det betales gebyr etter vedtatte satser for materiale som ikke er levert i rett tid.

6. Lånerne er ansvarlige for å melde fra om ny adresse, e-postadresse og telefonnummer.

7. Institusjoner kan etter avtale få lånekort for materiale som skal brukes til egen virksomhet. Institusjonen må oppgi en ansvarsperson. Tap og skader må erstattes etter samme regler som for personlige lånere.

8. Brudd på reglementets bestemmelser kan medføre tap av låneretten.

Reglementet er vedtatt av styret for Sølvberget KF 7. september 2015.

*Godkjent legitimasjon vil i denne sammenhengen si legitimasjon med ett av disse tre typene identifikasjonsnumre: Norsk personnummer, D-nummer eller DUF-nummer.

Google+