Hopp til hovedinnhold

Om fribyordningen

Stavanger er en friby, men hva betyr egentlig det? Hva er en friby, fribyforfatter og hvordan fungerer ordningen?

Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter i opp til to år. De fleste fribyer er tilknyttet den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network, som organiserer ordningen og godkjenner forfatterne.

For forfatterne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og at vedkommende sikres ro til å gjenoppta sitt arbeide. Som gjesteforfatter representerer han eller hun de talløse andre forfattere verden over som er forfulgt, fengslet eller for alltid er blitt brakt til tuashet. Ved å være en friby tar byen ikke bare et viktig standpunkt i forhold til ytringsfrihet, men bidrar også konkret til å hjelpe eller redde et menneske.

Hvem er fribyforfatteren?

For at en person skal komme inn under fribyordningen, må han/hun være forfatter med en viss litterær produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt litterære virke. Definisjonen ”forfatter” inkluderer forfattere av både skjønlitterære og faglitterære verk og skuespill, poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister og tegneserietegnere.

Hvordan fungerer ordningen?

Forfattere som kommer til en friby i Norge har formell status som gjesteforfatter i fribyperioden, etter dette er han/hun kvoteflykning og har muligheten til å bli værende i landet.
 Vertsbyenes og kommunenes utøvende rolle er først og fremst koordinerende. Det legges vekt på å involvere forfatterne i lokale, nasjonale og internasjonale litterære miljøer, og det jobbes opp mot forlagsbransjen med tanke på mulig oversettelse med påfølgende utgivelse av forfatterens verk i Norge.

En ønsker å sette i gang prosjekter som kan utnytte forfatterens ulike potensialer og forberede mulige kunstneriske engasjement i regionen dersom han/hun velger å bosette seg i byen etter at fribyoppholdet er over. Her setter økonomien begrensninger, men det søkes om støtte fra lokale/nasjonale kulturinstanser.

Fribyene

Det finnes i dag over 40 fribyer som er tilknyttet ICORN. Tolv av disse finner du i Norge; Bergen, Bø, Drøbak, Haugesund, Kristiansand, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Google+