Hopp til hovedinnhold

Ordensregler

Ordensregler

For Sølvberget bibliotek og kulturhus gjelder følgende ordensregler.

Sølvberget er et levende kulturhus og byens sentrale møteplass. Vi forventer at alle som besøker huset tar hensyn til andre besøkende og til ansatte.

Medbrakt mat og drikke er bare tillatt, dersom det ikke er til sjenanse for andre brukere på huset. Rydd etter deg og vennligst kast søppelet i oppsatte søppelkasser.

Barn under 10 år må være sammen med voksne når de er på Sølvberget.

Førerhund er tillatt på Sølvberget. Andre dyr har ikke adgang. Sykler, rullebrett, rulleskøyter og lignende er ikke tillatt.

Bruk av mobiltelefoner eller PC med høy lyd bør legges til områder der det ikke er til sjenanse for andre.

Bortvisning fra Sølvberget vil skje i følgende tilfeller:
a) Synlig rusede personer, eller personer som bruker rusmidler i lokalene.
b) Personer som er til sjenanse pga. bråk, eller opptrer aggressivt eller truende mot personalet eller andre besøkende.
c) Personer som blir tatt i å bedrive hærverk eller annen kriminell virksomhet.

Bortvisning gjelder midlertidig i den aktuelle situasjonen. Grove og gjentatte brudd på ordensreglene kan medføre utvisning i minst en måned og eventuelt også politianmeldelse.

I tillegg gjelder "Politivedtekt for Stavanger kommune".

Vedtatt på styremøte 11.10.11

Google+