Hopp til hovedinnhold

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober var verdensdagen for psykisk helse. Dagen markeres utover i oktober i Stavanger, og biblioteket har bokutstilling.

Verdensdagen for psykisk helse er landets største markering av arbeidet med psykisk helsevern. Se lenker til nettsider og program i menyen til høyre.

Målet med markeringene er å øke kunnskapen om psykisk helse, og å forebygge fordommer. Årets tema er "Se hverandre - senk skuldrene". Det handler særlig om stress, en lidelse de aller fleste av oss har vært borti.

Bakgrunn

Verdensdagen.no gir en god bakgrunn for dagen:

"Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i Norge i samarbeid med  Helsedirektoratet. Men det er alle de iherdige frivillige, og over halvparten av landets kommuner, som har hjulpet å dra lasset for større åpenhet om psykisk helse med flotte og inspirerende arrangementer år etter år.

Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland. I Skottland arrangerer de faktisk en egen Mental Health Arts and Film Festival for å feire sammenhengen mellom mental helse og det kreative sinn. Flere plasser har de markeringer som varer en hel uke med forskjellige typer arrangementer, for eksempel i Irland og Berlin."

Årets tema: Stress

Folkehelseinstituttet har stort fokus på verdensdagen, og skriver blant annet:

"Økning blant unge

- Vi vet foreløpig ikke hva som er årsaken til denne økningen. Men vi vet at søvn og psykisk helse henger sammen, og at søvnvansker gjerne er et varsel om kommende psykiske plager. Forekomsten av kroniske søvnvansker har økt betydelig de siste årene, og er en sterk risikofaktor for utvikling av depresjon. Når vi også vet at unge sover mindre i dag enn tidligere, kan dette tenkes å være en medvirkende årsak. Samtidig vet vi at unges bruk av sosiale medier øker – med de utfordringer det kan medføre. Men om søvnvansker og økt bruk av sosiale medier er årsaker til at flere unge får psykiske vansker – er ennå for tidlig å fastslå. Dette er uansett et viktig område som vi vil følge med på, sier Major.

Stress og psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse har i år fokus på hvordan forebygge negativt stress.

- Stress har sammenheng med en rekke lidelser – også depresjon. Derfor er verdensdagens budskap om å senke skuldrene og se hverandre, en påminnelse om at vi både enkeltvis og sammen kan gjøre noe for å styrke vår psykiske helse, sier Ellinor F. Major [direktør for Divisjon for psykisk helse ved Folkehelseinstituttet, red.anm.]"

Aktiviteter i Stavanger

Stavanger kommunes nettsider har en full programoversikt.

Stavanger biblioteks boksamling

Bibliotekar Kari Schjong har funnet fram til en rekke aktuelle fagbøker, og her er et utvalg av det du finner i Kulturhusets tredje etasje de følgende ukene:

Pust for livet

Hvordan kan vi bruke pusten vår til stresshåndtering? Pusten er knyttet til nervesystemet vårt. Måten vi puster på vil derfor alltid påvirke kropp og sinn. Boken setter fokus på hvordan bevisst pust kan være et hjelpemiddel til økt tilstedeværelse, stresshåndtering, økt prestasjon og bedre helse. Med bidrag fra bl.a. Liv Grete Skjelbreid Poiree, Gard B. Eidsvold, Sidsel Endresen og Nils Petter Molvær.

En jobb å gjøre

Denne boken handler om hvordan man kan forebygge angst, depresjon, stress og andre psykiske plager direkte på arbeidsplassen. Forfatterne mener det er viktig med ledere som tar tak, kolleger som støtter og personalavdelinger som legger til rette for å holde arbeidsfraværet nede. 

Jeg er jo ikke Jesus heller!

Boken belyser presters arbeidsmiljø og diskuterer hvorvidt prester er mer utsatt for belastninger enn andre. Arbeidsmiljøet og arbeidssituasjonen til 780 norske prester har blitt undersøkt, og resultatene viser at de har en høy risiko for å bli utbrent over tid. Her diskuteres hvordan prester selv, deres overordnede og arbeidsgiveren kan forebygge utbrenthet og forbedre prestenes arbeidsmiljø.

 

I klem eller balanse?

I boka beskrives spenninger og utfordringer mellom jobb og familie. Den drøfter hva som kan gjøres for at man skal lykkes med å få samspillet mellom familie og arbeid til å fungere. Boka stiller spørsmål om hva samfunnet kan gjøre for å legge forholdene til rette, og hva som er arbeidsgivers ansvar for å forhindre at jobb og familie kommer i konflikt. Boka tar opp ulike konfliktsituasjoner, for eksempel hva som skjer hvis far eller mor er arbeidsnarkoman eller når en dyp arbeidskonflikt tas inn i familielivet. Boka viser også hvordan spesielle bransjer kan påvirke en families hverdag, og tar blant annet for seg nordsjøarbeiderfamilien og IT-familien.

Psykisk førstehjelp

Heftet tar for seg krisehjelp til ofre ved katastrofer, ulykker og kriser. Formålet med boken er å gi hjelpemannskap oppdatert kunnskap om kriser og krisereaksjoner, hva som er viktigst når en møter mennesker som har opplevd ulike kriser i livet. Heftet inneholder autentiske beretninger fra personer som har opplevd katastrofer og situasjoner som har vært livstruende.

Jævla drittsystem!

Et begrep de fleste av oss, snille som lam i det daglige, har brølt til PCen i enerom.

Norli skriver i sin bokomtale: "Hvordan få tilbake roen i en arbeidshverdag hvor man må kjempe mot digitale verktøy? Tidrapporteringssystemer man ikke forstår seg på, økonomisystemer som kolliderer, registre og databaser som hele tiden synes å spise opp den tiden som de skulle spare for oss. I det digitale arbeidsmiljøet tvinges menneskene til å tilpasse seg maskinene, og ikke omvendt. Resultatet er økt stress og psykiske belastninger.Jonas Söderström har skrevet en vittig og viktig bok vi alle kan kjenne oss igjen i. En boksom ikke bare stiller diagnosen, men som også gir tips til hvordan vi kan unngå de digitale fellene.Jævla drittsystem! er full av hårreisende eksempler på hvordan bedrifter har oppnådd det motsatte av effektivitet etter å ha innført nye IT-systemer."

Stressmestrer

Boka forklarer hva stress er og hvordan vi kan håndtere og unngå stress i hverdagen. Den gir blant annet råd og inspirasjon om hvordan redusere stress ved hjelp av positivt selvsnakk og hvordan stoppe stresshormoner gjennom fysisk trening.

Stress og det lille øyeblikks avspenning

Boken ser stress ut fra en psykologisk synsvinkel. Den forklarer hvordan hjernen reagerer på stress og hvordan det igjen påvirker kroppen. Boken gir deg verktøy til å bli bevisst på hva som stresser deg og hva du kan gjøre med det gjennom ulike stressmestrings- og avspenningsøvelser.

Krevende oppdrag

Forlaget Cappelen Damm skriver:

"Journalister er samfunnets øyenvitner ved ulykker, kriser og katastrofer, og må på kort varsel rykke ut for å rapportere fra begivenhetenes sentrum.

Ofte dreier det seg om store menneskelige lidelser. Pressens utsendte eksponeres for ekstreme sanseinntrykk, og stilles overfor etiske og moralske dilemmaer som setter journalisten som medmenneske under stort press. Vanskelige valg må tas mens man er preget av sterke følelsesmessige påkjenninger, stort tidspress og klare forventninger om en sterk sak fra redaksjonen.

Dekningen av slike saker setter spor. Mange journalister lever med «flashbacks» og andre invaderende minner fra ulykker, katastrofer og andre ekstreme oppdrag. For noen utvikler dette seg til alvorlige stressreaksjoner, utbrenthet og sykdom. Andre skifter arbeidsområder, eller slutter i yrket.

Krevende oppdrag gir grunnleggende kunnskap om hva som kan gjøres for å forebygge slike problemer. Boka presenterer metoder og råd om hvordan de sterke minnene kan bearbeides, slik at stressreaksjonene dempes og journalisten kommer styrket ut av oppdraget. Målet er å forebygge posttraumatisk stress, og underbygge posttraumatisk vekst."

Kjernesunn familie i form

Boken handler om trening for hele familien. Forfatterne bruker sin egen familie som eksempel, og forteller om hvordan familien fungerte før og etter de begynte med trening. De deler tips og råd om hvordan man skal komme i gang, hvordan man kan inkludere barna i treningen og hvordan man holder motivasjonen oppe. Boken har treningsprogrammer som passer for ulike familier og tidsplaner. 

Hjernestress

Utbrenthet, møtt veggen, brutt sammen, er noen av de begrepene som brukes på de symptomene som forårsakes av hjernestress. Boka beskriver problemet i forhold til individ og samfunn, og i et medisinsk perspektiv. Vi møter også personer som beskriver sin situasjon med hjernestress.

Flow i hverdagen

Forfatterne tar utgangspunkt i Mihaly Csikszentmihalyis flowteori og gir en innføring i hva flow er og hvordan det kan brukes som et bevisst redskap for å takle stress i hverdagen. Forfatterne har intervjuet mennesker som forteller om sitt forhold til flow, heriblant Nils Arne Eggen, Hans Olav Lahlum og Pia Myrvold.

Google+