Hopp til hovedinnhold

Velkommen til Stavanger Impact Week

Velkommen til Stavanger Impact Week

13. - 19. oktober er Sølvberget en av hovedsamarbeidspartnerne til Stavanger Impact Week, en uke der over 65 bedrifter setter bærekraft og grønn vekst på dagsorden. Hele programmet er klart på www.impactweek.no

Greater Stavanger samarbeider om Stavanger Impact Week med Lyse, IBM, DNB, Statoil innovasjon, Sølvberget, Stavanger bibliotek og Universitetet i Stavanger. Hver morgen kan du delta på gratis frokostmøter på Sølvberget i Stavanger, på dagtid skjer det mye spennende i regionen og på kveldstid kan du møte folk på Café Sting.

Bærekraft

Bærekraft og grønn vekst gjennom innovasjon og digitalisering er tema for uken, og over 65 bedrifter og mer enn 60 universiteter bidrar og deltar i arrangementer. Meld deg på arrangementer her: www.impactweek.no/program

Sølvberget

Sølvbergets Roar Houen er begeistret for samarbeidet:
- Som Rogalands best besøkte kulturinstitusjon er Sølvberget glade for å være samarbeidspartner med Stavanger Impact Week. Biblioteket og kulturhuset har siden starten vært en arena for formidling av kultur og kunnskap – på tvers av kulturelle, religiøse og økonomiske skillelinjer. Bærekraft er avhengig av kunnskapsdeling, og Sølvberget ser fram til å være arena for en uke der medvirkning, deltakelse og diskusjon er viktige stikkord, sier Houen. 

Sjekk hele programmet.

Bøker om bærekraft og innovasjon

I bibliotekets første og tredje etasje stiller vi ut noen av de mange bøkene våre som handler om næringsliv, innovasjon, bærekraft og framtid. Her er en liste over noe av det du finner i faktabiblioteket:

 

Vekstbedriften av Yngve Dahle

Denne boken handler om å få en forretningsidé til å bli en lønnsom bedrift. Den gir råd, praktiske eksempler og huskelister som skal være til hjelp i vekstfasen. Boken tar for seg forretningsideen, forretningsmodellen, egenskaper ved løsningen, salg og markedsføring, støtteaktiviteter i et vekstselskap og vekst og internasjonalisering.

Norge 2030

Forfatterne presenterer fem scenarier for hvordan Norge kan være i år 2030. De får fram fem ulike samfunnsbeskrivelser og viser hvilke beslutninger av i dag som vil lede til det ene eller det andre av framtidsperspektivene. Boka inneholder også en vitenskapsteoretisk og historisk gjennomgang av scenarietenkningen og dens forskningsprinsipper og dennes forhold til andre typer samfunnsplanlegging.

Alternative energy for dummies

Selvforklarende?

Entrepenørskap og innovasjonsledelse av Nils Per Hovland

Boka er en innføringsbok i de utfordringer og muligheter man møter som entreprenør. Den er praktisk rettet, bruker mange eksempler, og gir leseren oppgaver å løse. Boka egner seg som innføringsbok på et gradsstudium eller som kjernepensum på et enkeltkurs. De som arbeider i veiledningstjenesten, finansieringsvirksomhet, og de som ellers har behov for å forstå entreprenørene og de utfordringer de møter, kan ha nytte av å lese boka.

Ona fyr av Ingebrigt Steen Jensen

Denne var og er veldig populær. Forfatteren skriver med intensitet, selvironi og kunnskap om hvordan det er mulig å få med seg andre og komme videre. Det være seg i bedrifter, organisasjoner, korps eller idrettslag. Du får enkle og håndfaste råd om hva som skal til for å skape motivasjon, kraft og kultur i bedrifter og foreninger.

Innovasjon som kollektiv prestasjon av Tone Merethe Berg Aasen

Boka er et forskningsbasert bidrag til en beskrivelse og utvikling av innovasjonsfeltet. Temaet er belyst fra flere fagområder og er bygd opp rundt spørsmålene: Hva er innovasjon? Hvordan skjer innvasjonen i organisasjoner? Hvordan kan innovasjon ledes?

Carpe Futurum! av Jan Erik Karlsen

Bok tar for seg hvordan man, med utgangspunkt i framtidsstudier, systematisk kan skape og håndtere perspektiver på framtida.

Bærekraft og naturbruk av Arne Christian Stryken

Forfatteren har i denne boken som mål å komme bak begrepene bærekraft og naturens verdi, for å se hvilke verdisyn som ligger til grunn for den status de har fått. Han benytter filosofiske, biologiske og politiske innfallsvinkler, og får på denne måten vist at miljøetiske avgjørelser spiller inn på de fleste livsområder. Dette er boken for de miljøbevisste, og for de som vil lære mer om norsk og internasjonal miljøpolitikk. 

 

Det samskapte merket av Nicholas Ind

Ved hjelp av casestudier som Barclays, Mozilla, Kraft Foods og Danone, undersøker forfatterne hvordan samskaping, eller "co-creation", kan hjelpe bedrifter til å være nytenkende i forhold til kundene sine. Boken er egnet for de som jobber innen markedsføring og merkevarebygging. 

Det innovative mennesket av Siri Meyer

I denne boken setter forfatteren innovasjonsbegrepet inn i en kulturell sammenheng, og diskuterer blant annet hva det vil si å være et kreativt menneske. Hun tar både for seg den daglige innovasjonen som skjer i arbeidslivet, samt de store nytenkningene innen kunst og vitenskap.

 

Miljø-økonomi av Finn R. Førsund

Innføringsbok tilpasset grunnfagsnivå for sosialøkonomer og passer for kurs på høyskolenivå innenfor økonomiske fag, ressurs- og miljøkunnskap samt tekniske fag. Boken tar for seg økonomiske problemstillinger knyttet opp mot forurensning av naturmiljøer. Forfatterne drøfter årsakene til lokale og globale forurensningsproblemer, samt tiltak mot forurensning. Har litteraturliste, begrepsforklaringer og stikkordregister.

Google+