Hopp til hovedinnhold

Stor brukerundersøkelse av norske folkebibliotek

Stor brukerundersøkelse av norske folkebibliotek

Folkebibliotekene er landets best besøkte kulturinstitusjon. I dag ble det lagt frem en omfattende undersøkelse som viser hvordan folk bruker biblioteket sitt. – Denne grundige rapporten hjelper oss å gjøre folkebibliotekene enda bedre, sier Leikny Haga Indergaard, biblioteksjef og leder av gruppen bak undersøkelsen. 

 

Observasjon av over 7300 besøkende på folkebibliotekene

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhra, Norsk Bibliotekforening og storbybibliotekene vil være tilstede når brukeradferdsundersøkelsen blir offentliggjort på en konferanse på Nasjonalbiblioteket torsdag 2. juni. Det er knyttet stor spenning til om det er endringer fra forrige undersøkelse, som var i 2007.

Rapporten er basert på observasjon av over 7300 besøkende på folkebibliotekene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø høsten 2015. Sentio Research, som er ansvarlig for brukeradferdsundersøkelsen, observerte hva besøkende faktisk gjorde ved å følge besøkende diskret i bakgrunnen mens de var på biblioteket.

Møteplassen

 

Brukeradferd på biblioteket 

Undersøkelsen skal gi svar på hvem som bruker bibliotekene, hva de gjør utover å låne bøker, og når og hvor lenge de er på besøk. Siden 2007 har det kommet meråpent tilbud, dvs biblioteket er åpent for publikum selv om det er ubetjent. Rapporten vil presentere funn om hva som skiller bruk av meråpent bibliotek fra besøk i betjent tid.

- Folkebibliotekene har behov for å tilpasse seg en verden som digitaliseres og endres raskt. Observasjon som metode gir oss et godt bilde av den faktiske bruken. Resultatene vil bli lest med lupe og brukt av hvert bibliotek for å legge opp tilbudet til beste for brukeren, sier biblioteksjef i Bergen og leder av styringsgruppen, Leikny Haga Indergaard.

 

Hva skiller Stavanger fra de andre storbyene?

Marit Egaas, kulturhussjef ved Sølvberget, har i dagens Aftenblad en kronikk om brukeradferd på Stavanger bibliotek. Her er et utdrag fra kronikken:

"Sist gang bibliotekvanene ble undersøkt, var i 2007. Siden den gang har Sølvberget åpnet en helt ny førsteetasje. Målet vårt var å komme enda tettere på Stavangers befolkning, på gateplan midt i byen. Med lange åpningstider, rikelig med langbord, leseplasser, aviser og magasiner i etasjen håpet vi å gjøre Sølvberget til et enda tydeligere møtested i byen – for alle deler av byens befolkning.  Det er også skjedd store endringer når det gjelder folks medievaner, spesielt på det digitale området.

Vi mener den ferske brukerundersøkelsen, som tar for seg hele biblioteket, viser at vi har lyktes i det.

Tallene viser at Sølvberget skiller seg fra de øvrige bibliotekene spesielt på fire områder:

  • Folk er selvgående på Sølvberget.
  • Landets mest sosiale bibliotek.
  • Sølvberget er ungdomsbiblioteket.
  • Sølvberget er nyhetsbiblioteket."

Les resten av kronikken her: 

Google+