Hopp til hovedinnhold

Sølvberget satser i Kvernevik

Per A. Thorbjørnsen (V), Anne Torill Stensberg (Bibliotek- og kulturhussjef, John Peter Hernes (H) og Kristoffer Sivertsen (FrP) offentligjorde andelen midler til Sølvberget bibliotek og k,ulturhus

Kulturdepartementet har bevilget 10 millioner kroner til folkebibliotek for å styrke arbeidet mot barnefattigdom. Sølvberget bibliotek og kulturhus får 1 million.

Nasjonalbiblioteket har fordelt midlene til prosjekter som vil prøve ut nye metoder for å gi flere barn og unge tilgang til attraktive bibliotektjenester og organiserte aktiviteter. Folkebibliotekene organiserer en rekke aktiviteter som lesesirkler, skrivekurs og ungdomsverksteder, og fyller en viktig demokratifunksjon når de formidler opplysning, kultur og kunnskap for alle.

"Bibliotekene arbeider kontinuerlig for inkludering og deltakelse ved å aktivisere og skape tilhørighet for barn og unge, uavhengig av foreldrenes økonomi. Disse midlene gir bibliotekene mulighet til å prøve ut nye veier i dette arbeidet", sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre.

Samarbeid med skoler i Kvernevik

«Det er utrolig kjekt at bibliotekene er tenkt en sentral rolle i dette arbeidet. Bekjempelse av barnefattigdom og inkludering i felleskapet er noe av det viktigste vi gjør. Vi har mottatt en million kroner og nå starter arbeidet med å utvikle prosjektet videre og sette det ut i praksis i løpet av 2019", sier bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg. 

Sølvberget bibliotek og kulturhus ønsker å inngå et tettere prosjektsamarbeid med Stavanger kommune og skolene rundt Kvernevik for å utforske og teste hvordan biblioteket kan brukes som et virkemiddel for å sikre innbyggere i Stavanger de samme mulighetene til å delta i det moderne demokratiet.

I Madla bydel er det store forskjeller mellom innbyggerne, både når det gjelder økonomisk og kulturell kapital. Sølvberget har mottatt penger til å gjennomføre tiltak i Kvernevik.

Målene for prosjektet er å: 

  • Tilby opplevelser i form av aktiviteter og arrangement for barnefamilier, barn og ungdom. Dette er tenkt i samarbeid med barnehage, skole, SFO, frivillige organisasjoner og Stavangers internasjonale organisasjoner.
  • Bidra til å skape møteplasser etter skoletid som kan stimulere til leselyst og kunnskap.
  • Øke tilgang til bibliotektjenestene og tilbud i nærmiljøet med en samling basert på brukermedvirkning og behov. 
  • Videreutvikle samarbeidet med skolene og skolebibliotekene på Smiodden ungdomsskole og Kvernevik skole.
  • Gjennomføre en overbyggende workshop som kan bidra til at prosjektet lever videre utover prosjektperioden hvor temaet knyttes til «biblioteket over alt» – hvordan kan biblioteket brukes som et virkemiddel for å sikre innbyggere i Stavanger de samme mulighetene til å delta i det moderne demokratiet.

Inkluderende bibliotek

Andre prosjekter som har fått støtte, vil blant annet bruke midler til å involvere barn og unge i utformingen av bibliotektilbudet, til å kjøpe inn medier og utstyr i lavinntektsområder og til å styrke samarbeid med andre organisasjoner, som for eksempel skolefritidsordning og frivillige.

Bibliotek i 13 norske byer; Arendal, Bergen, Bodø, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Moss, Oslo, Sandefjord, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Færder har mottatt støtte.

Google+