Hopp til hovedinnhold

Sølvberget kan få byggeskikkprisen 2014

Sølvberget kan få byggeskikkprisen 2014

Liker du den nye 1. etasjen vår? Det gjør juryen bak kommunens byggeskikkpris også. Sølvberget, Ipark og Oransjeriet er de tre kandidatene til byggeskikkprisen 2014. 

1etasje trapper

Juryen har nominert tre kandidater til Stavanger kommunes pris for beste byggeskikk i 2014. Med årets tema Innovasjon vil kommunen rette oppmerksomheten mot det annerledes, det nyskapende og det nytenkende i arkitekturen. Det er innbyggerne i Stavanger som har meldt på kandidater til prisen.
- Juryen er fornøyde med sammensetningen av de tre utvalgte kandidatene. Kandidatene er innbyrdes svært ulike. Til sammen representerer de en bredde og viser hvordan innovasjon og nyskapning kan gjennomføres i ulike oppgaver, sier juryleder for byggeskikkprisen i Stavanger kommune, Kristen Høyer Mathiassen.

Kandidater

Mathiassen har plukket ut de tre kandidatene sammen med jurymedlemmene Helge Solum Larsen, Anne S. Skare, Astrid Norland, Alexandria Algard, Emilie Bergrem og sekretær Kaj S. Lea. Hva har så juryen lagt vekt på i utvelgelsen?
- På Stavanger bibliotek, Sølvberget liker vi hvordan ombyggingen av lokalene har gitt en helt ny vitalitet til biblioteket. Hele hovedetasjen oppleves nå som en mer åpen og inkluderende del av byen. Ved inngangspartiet til Ipark har arkitektene brukt tradisjonelle materialer på en ny måte, og det har blitt skapt en ny attraksjon på Ullandhaug. Ombyggingen av Oransjeriet har vært et utfordrende prosjekt og har krevd både engasjerte oppdragsgivere og dyktige formgivere, sier Mathiassen.

Utstilling av kandidatene på Servicetorget

Årets kandidater kan du se og lese mer om på Servicetorget i Olav Kyrres gate 23. Utstillingen vil henge i inngangspartiet fra 1. oktober til og med 22. oktober. Vinneren av årets byggeskikkpris blir utnevnt av ordfører Christine Sagen Helgø på Ledaal 22. oktober.

Prisen har vært delt ut årlig siden 2009.

De nominerte kandidatene til byggeskikkprisen for 2013 er: 

ORANSJERIET:
Arkitekt: Torgeir Nordheim
Oppdragsgiver: Arkidea+Kvitsøygata 100AS
+
Arkitekt: Bark arkitekter as
Oppdragsgiver: Jivanmukta as

 

 

 

 

IPARK, INNGANGS- OG RESEPSJONSBYGG
Arkitekt: Helen&Hard arkitekter
Oppdragsgiver: Ipark eiendom as

 

 

 

 

STAVANGER BIBLIOTEK, SØLVBERGET
Arkitekt: KAP
Oppdragsgiver: Stavanger kommune

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris for byggverk og bygde omgivelser som gjennom arkitekturuttrykk, utførelse, materialbruk, plangrep i samspill med gode utomhusarealer og nærmiljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikk på stedet, og gjør Stavanger til en god by å bo og virke i.

Prisen gis til bebyggelse og uteanlegg i kommunen, som gjennom sin utforming og innpassing i sted og miljøfokus, avspeiler respekt for verdier i landskap, stedlige byggetradisjoner enkeltvis, i grupperinger eller i tilpassning til eksisterende bebyggelse, og som evner å fremstå som forbilder for framtiden.

Universell utforming og kvalitet i materialbruk skal vektlegges.

Byggeskikkprisen består av plakett med innskrift som skal settes på eller i anlegget og diplom til prisvinneren/prisvinnerne.

Juryen for prisen har seks medlemmer med personlige vararepresentanter, og lederen av juryen har dobbeltstemme. 

Google+