Hopp til hovedinnhold

Si din mening om Sølvberget!

Si din mening om Sølvberget!

Hva synes dere egentlig om tilbudet her på Sølvberget? Vi trenger dine innspill til både det eksisterende tilbudet og til utvidelsen av superbiblioteket! 

Det nye superbiblioteket i Sølvbergets 1. etasje har vært en stor suksess etter åpningen i januar 2014. Biblioteket er i dag viktigere enn noen gang. Vi er en arena for formidling av kunnskap og læring gjennom hele livsløpet – fra småbarnsalder til pensjonisttilværelse. Arbeidet med å videreutvikle resten av Sølvberget har startet for lengst, og vi vil gjerne ha innspill fra våre trofaste gjester. 

Sølvberget ønsker mer aktivitet i hele husets åpningstid, i form av arrangement, kurs og verksteder. Noe av dette arrangeres av Sølvberget, men det legges også til rette for utleie av lokaler til eksterne aktører til dette formål. Sølvberget inviterer innbyggerne til medskaping, slik at vi sammen kan lage en arena for nysgjerrighet og refleksjon, medvirkning, deltagelse og diskusjon, midt i Stavanger sentrum.

Vi ønsker dine innspill i prosessen videre og ber deg om at du tar deg tid til å svare på våre korte spørsmål.

 

 
Google+