Hopp til hovedinnhold

Observasjonsundersøkelse i biblioteket

Observasjonsundersøkelse i biblioteket

I uke 46 og 47 skal vi undersøke hvordan biblioteket brukes utover det å låne bøker og andre medier. 

Storbybibliotekene (Oslo, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Tromsø og Stavanger) har fått midler fra Nasjonalbiblioteket til å gjennomføre en undersøkelse om brukeratferd i storbybibliotekene. Observasjonsundersøkelsen pågår i hele uke 46 på hovedbiblioteket Sølvberget i åpningstiden til 1. etasje og i uke 47 på Madla bibliotek i hele den ordinære åpningstiden.

Målet med undersøkelsen er å framskaffe oversikt over og kunnskap om brukeratferden i bibliotekene, og spesielt rette oppmerksomhet mot hvordan brukerne benytter seg av biblioteket utover det å låne bøker og andre medier. Målet for ny kunnskap om brukeradferden er å kunne ha et bedre beslutningsgrunnlag for utvikling av fremtidsrettede bibliotektjenester i storbyene.

Undersøkelsen skal i hovedsak gjennomføres ved hjelp av observasjon. Samme undersøkelse ble gjennomført i 2007.

Google+