Hopp til hovedinnhold

Kan du skrive den beste 17. maitalen?

Kan du skrive den beste 17. maitalen?

Bli med i konkurransen om å skrive og holde den beste 17. maitalen. Frist for å delta er 8. april.

Stavanger kommune inviterer nå barn og ungdom i byen til konkurranse om å skrive den beste 17. maitalen. Her på Sølvberget har vi for anledningen funnet fram de mange bøkene vi har om retorikk og talekunst i Kulturbiblioteket, og vi håper mange melder seg på. 

Her er informasjon om konkurransen fra www.stavanger.kommune.no

Med utgangspunkt i et av temaene Frihet, Likhet eller Felleskap skal det skrives en tale på varighet 5-7 minutter. Talen skal skrives på norsk og det kan skrives maksimalt 3 A4 sider i Times New Roman, punkttegn 12 med linjeavstand på 1 ½ (ca 7 500 tegn med mellomrom).

Talen skal være poststemplet innen 8. april og sendes til:
17. mai komiteen i Stavanger 
v/ talekonkurranse
Postboks 8001
4068 Stavanger

Det kåres semifinalister innen 3 klasser:
- barne- og mellomtrinnet (6-13 år )
- ungdomsskolene (13-16 år) 
- 16+ år.

I hver klasse skal det gjennom et semifinaleheat kåres en vinner. De 2 beste i hver klasse vinner et kurs i taleteknikk/muntlig fremførelse.

I hver klasse kåres det en vinner og på tvers av alle tre klasser kåres det en hovedvinner som skal fremføre sin tale som årets hovedtaler under det offisielle arrangementet i Bjergsted.          

Jury:
Solveig Sandelson Grødem, Stavanger Aftenblad
Annamaria Guiterrez (se bildet øverst i saken) og Dag Terje K Solvang, 17. maikomiteen
Helga Strand Vestbø, ordførerens kontor
Coach/trener i praktisk øvelse:
Glenn André Kaada ved Rogaland Teater

Kriterier:
Det skal ved bedømmingen av hver enkelt deltaker legges vekt på den måten budskapet i talen blir formidlet til tilhørerne. Det er bare talerstol som skal benyttes og ingen visuelle-, AV-hjelpemiddel. Det vil si at en kan sitere fra artikler eller forfattere, men en kan ikke vise frem kopier av artikkelen eller annet skrevet materiale. Kun stemme og kroppsspråk.

Talene bedømmes etter:

1. Innhold og struktur
- oppbygging
- humor
- tema 

2. Bruk av apell-former og virkemidler
Retoriske virkemidler er brukt på en gjennomført og kreativ måte.
Taleren bruker etos, logos og patos bevisst og gjennomtenkt. 

3. Framføring

4. Evne til å gjøre tema levende

Google+