Hopp til hovedinnhold

Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter

Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter feires over hele verden 8. september. På Faktabiblioteket stiller vi ut bøker om lesing og skriving. 

Lese- og skriveferdigheter handler om mye mer enn det å kunne lese og skrive. Det er en menneskerettighet, og et viktig utgangspunkt for videre læring. De som ikke kan lese og skrive står dessuten utenfor mesteparten av kommunikasjonen i samfunnet, og blir dermed svært sårbare. En stor del av verdens analfabeter er kvinner i utviklingsland, og jenter utgjør over halvparten av 57 millioner barn i skolealder som ikke får gå på skole. Å forebygge analfabetisme er også med på å forebygge tvangsarbeid, i følge FNs arbeidsorganisasjon. Det å fremme lesing og skriving er også aktuelt i et ressurssterkt land som Norge - hvordan går man fram for å skape lese- og skrivelyst hos barn, og hos voksne? 

Noen bøker på utstilling

leke en bok

Skal vi leke en bok? Språktilegnelse gjennom bildebøker av Ingvild Alfheim og Cecilie D. Fodstad

Forlagets omtale: Lyst, lek, leseglede og læring er denne bokas magiske firkløver. Boka er spekket med kreative ideer, og språkleker knyttet til en knippe bøker. Språklekene kan du også overføre til egne bildebokfavoritter. Bildebøkene som presenteres spenner fra kjente klassiskere som Prøysen til den utvidete pekeboka for de aller minste. Hvert kapittel presenterer konkrete og utprøvde lekeoppskrifter som gir gode leseopplevelser. For å gjøre barnehageansatte bedre rustet til samtaler om tekster følger en litterær tolkning, samt en kort redegjørelse for hvorfor metodene er gunstige for barns begrepsforståelse, deres kognitive ferdigheter og deres evner til å fortelle og fantasere. Bokas hensikt er å inspirere alle som jobber, eller vil jobbe, med litteraturformidling og språkstimulering i barnehagen.

 

101 Ways to get your Child to Read av Patience Thomson 

to read

Noen barn trenger mye hjelp til å lære å lese og skrive. Hvordan kan man hjelpe dem på best mulig måte? Hvordan skal du få barnet ditt til å like bøker? Og hva hvis du ikke leser bøker selv? Denne boken har svarene på en rekke spørsmål knyttet til lesing. 

 

skrivegrep

101 skrivegrep av Kåre Kverndokken (red.)

Fra forlagets omtale: De 101 forskjellige skrivegrepene som presenteres i boka, er utformet som konkret og praktisk skrivemetodikk, forankret i aktuell skriveforskning. Det dreier seg om forberedende skriveøvelser, deltrening og skriving i ulike sjangrer. 

 

 

LESEFR~1

Lesefrø av Trude Hoel, Gunn Helen Ofstad Oxbourough og Åse Kari H. Wagner

Om Lesefrøprosjektet: prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom personalet i enkelte barnehager i Stavanger-regionen og bibliotekene med sikte på å gjøre barnehagene bedre i arbeidet med språkstimulering gjennom leseaktiviteter. Prosjektet baserer seg på hverdagsfortellinger fra barnehagene skrevet ned i etterkant av en leseaktivitet. 

                                             

love

99 ways to get kids to love reading av Mary Leonhardt

Enkle og praktiske tips som kan hjelpe barn til å lære å lese!

Google+