Hopp til hovedinnhold

Frokostmøte og debatt med Solveig Horne

Frokostmøte og debatt med Solveig Horne

Mandag 16.02 kl. 08.30 inviteres det til frokostmøte og paneldebatt med statsråd Solveig Horne, Gro Lindstad, og Marta Trzcinska i Sølvbergets 1. etasje. Gratis frokost fra kl. 08.00. 

I år er det 20 år siden FNs forrige internasjonale kvinnekonferanse. Den fant sted i Beijing i 1995. Et av resultatene av konferansen i Beijing var at 189 av FNs medlemsland enstemmig vedtok Beijing Platform of Action. Den inneholder 12 definerte kritiske områder, hvor medlemslandene mente det var behov for handling. Et av disse områdene er vold mot kvinner.

20 år

 

20 år etter konferansen i Beijing er det mye som gjenstår og kvinners rettigheter er under press mange steder i verden. Tall viser at en av tre kvinner i løpet av livet utsettes for vold og/eller overgrep. Det er snakket mye, men gjort lite for å aktivt bekjempe vold mot kvinner internasjonalt. Mange land har lovgivning, men den implementeres ikke, og holdninger hos politi, påtalemyndigheter, dommere og andre aktører kvinner møter mangler opplæring og har for ofte holdninger til kvinner som gjør at de ses på som delaktig i at overgrep og vold skjer.

Handlingsplan

Handlingsplanen fra Beijing forplikter også Norge, både nasjonalt og internasjonalt og Norge har nå avgitt rapport til FN på hva som er oppnådd i løpet av 20 år og hva som gjenstår. Norge har også ratifisert FNs Kvinnekonvensjon, og rapporterer på denne med jevne mellomrom. Forrige gang var i 2012, og et av hovedtemaene komiteen spurte om og som norske organisasjoner påpekte mangler i forhold til var arbeidet for å få slutt på all vold mot kvinner.

Møteserie

I forbindelse med Beijing+20 arrangeres en møteserie med debatter på de 12 kritiske områdene i handlingsplanen. Møtene finner sted ulike steder i Norge. På møtet i Stavanger settes det søkelys på vold mot kvinner – både med internasjonale og nasjonale perspektiv.

Praktisk informasjon: 

Frokostmøtet vil åpnes av Gro Lindstad – daglig leder i FOKUS (Forum for Kvinner og Utvikling). Det blir deretter en innledning fra barne,- likestillings- og integreringsminister Solveig Horne. Innledningen etterfølges av en paneldebatt ledet av journalist i Stavanger Aftenblad, Torunn Egge Roux. 

 

I panelet:

  • Solveig Horne
  • Marta Trzcinska – daglig leder i Juridisk Rådgivning for Kvinner             
  • Gro Lindstad – daglig leder i FOKUS 

Foto: Ilja C. Hendel

Google+