Hopp til hovedinnhold

Fram i lyset? Debatt om rasisme, borgervern og ytringsfrihet

Fram i lyset? Debatt om rasisme, borgervern og ytringsfrihet

Onsdag 26. mars kl. 19.00 inviteres det til debatt i Kulturbiblioteket i Sølvbergets 2. etasje. 

De siste ukene har vi sett avisforsider om etablering av borgervern og rasistiske ytringer på Nord-Jæren.  ”Få grumset fram i lyset” er en setning som har gått igjen i lokale medier. Det stilles spørsmål om ekstreme holdninger og grupperinger bør ties i hjel, eller om de bør slippe til.

Internasjonalt kulturnettverk ved Sølvberget, Stavanger kulturhus har samlet flere av stemmene som har vist igjen i media den siste tiden til et debattmøte der stikkordene er rasisme, ytringsfrihet og borgervern.

- Formålet med arrangementet er å gi en ramme for å diskutere konkrete og aktuelle uttrykk for hverdagsrasisme i lokalsamfunnet og å trekke linjer til mer generelle spørsmål om hvordan vi skal forholde oss til ubehagelige og uakseptable ytringer, sier Sølvbergets leder Marit Egaas. 

Debatt

I bibliotekloven heter det at "folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt." Sølvberget har allerede lange tradisjoner som debattarena og som arena for ytringsfrihet både som friby for forfulgte forfattere og som arrangør av Kapittel-festivalen. Sølvbergets leder Marit Egaas mener den kommende debatten er viktig. 
- Slike saker kommer opp med jevne mellomrom, og vi mener den skal tas i det offentlige rom, hvis ikke blir den tatt lukket. Dette er viktig diskusjon, som det er viktig å ta opp på en trygg fellesarena i samfunnet, sier Egaas.

Debattbibliotekene

Debatten om debattbibliotekene har pågått i flere aviser den siste tiden, og i et intervju med Morgenbladet sier William Nygaard i Norsk PEN dette om bibliotekene: 
- Samfunnsoppgaven til biblioteker bør være å arrangere den type debatter. Ytringskultur og ytringsfrihet inkluderer synspunkter man ikke tolererer, og det er viktig at disse ikke gjemmes bort. Tar man først et standpunkt mot dem, så kan det gi ubevisste følger man ikke ser rekkevidden av. Den offentlige arenaen for debatt og åpenhet vil innskrenkes, og det kan ikke bibliotekene medvirke til.  

Stor diskusjon

Etter at arrangementet ble offentliggjort har debatten vært stor både i avisenes spalter, på nett og i sosiale medier. Før helgen ble det kjent at Marcela Molina (SV) og Pål Morten Borgli valgte å trekke seg. Les mer om dette i Rogalands Avis og Stavanger Aftenblad
- Arrangementet har allerede skapt stort engasjement på grunn av spørsmålet om det er slik at det å invitere Vaule til debatt bidrar til å generelt senke terskelen for ekstreme ytringer og holdninger. Dette er en diskusjon vi skal ta på høyeste alvor, og det oppdaterte panelet gir oss også mulighet til det, sier Egaas. 

Deltakere: 

  • Tor Brekke (Hero Norge)
  • Svein Erik Tuastad (statsviter, UiS)
  • Øystein Vaule (Borgervernet Rogaland)
  • Lars Petter Einarsson (Nyhetsredaktør i Rogalands Avis)
  • Eirin Sund (stortingsrepresentant Ap) 
  • Innleder: Trygve Faal.
  • Møteleder: Anja W. Fremo, redaktør i Stavanger Aftenblad. 

Praktisk om debatten:

Når: Onsdag 26. mars. Kl. 19.00 – 21.00
Hvor: Sølvberget, Stavanger Kulturhus. Kulturbiblioteket 2. etg.
Meld deg på Facebook-eventen

Kontaktperson Sølvberget: Marit Egaas - 90853123

Relevante lenker:

Regler

Sølvberget har ambisjoner om å skape en saklig og opplysende debatt. Plakater, banner og lignende vil ikke bli tillatt verken i debattlokalet eller inne i Sølvbergets lokaler. Organisasjoner som ønsker å markere sitt syn kan gjøre dette på Arneageren. Sølvberget administrerer utleie av fire standplasser der, og de som ønsker å bruke området må søke på vanlig vis ved å følge denne lenken. Organisasjoner uten godkjent leiekontrakt vil bli bortvist. Vi minner også om Sølvbergets ordensregler der det heter at "Personer som er til sjenanse pga. bråk, eller opptrer aggressivt eller truende mot personalet eller andre besøkende vil bli bortvist."

Utstilling

I forbindelse med debatten er det laget en omfattende faglitterær utstilling om innvandring, rasisme og ytringsfrihet. Utstillingen finnes i Sølvbergets 1. etasje:

utstilling

  

Google+