Hopp til hovedinnhold

Fem ledige stillinger

Sølvberget Arneageren

Sølvberget har for tiden fem ledige stillinger, som dekker ulike fagområder. Det betyr at det er mulig å søke på to stillinger som for eksempel kan kombineres i en 100% stilling. Les mer om stillingene her.

Sølvberget søker etter bibliotekar (50% fast), bibliotekar/rådgiver (50% fast), IT-rådgiver (50% fast), kultur- og servicemedarbeider (25% engasjement) og rådgiver ved Friby Stavanger (50% fast).

Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus

Det kommunale foretaket Sølvberget er byens best besøkte kulturinstitusjon. Kulturhusets virksomhet omfatter bibliotek, arrangement, utstillinger, litteraturfestivalen Kapittel og en rekke andre aktiviteter og prosjekt. Sølvberget har medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement. Sammen arbeider vi for å utvikle et moderne og fremtidsrettet kulturhus.

Bibliotekar - 50% fast i publikumsteamet Sone 3

Vi søker etter en engasjert medarbeider i fast 50 % stilling i publikumsteamet Sone 3. Sone 3 inneholder all faglitteratur og de to spesialsamlingene lokalhistorie og musikk. I tillegg skal det arbeides tett med Kiellandsenteret og Verkstedet som begge er under etablering. Teamet driver aktiv publikumsveiledning og digital formidling på diverse plattformer. Teamet har ansvar for at sonen fremstår som ryddig og inviterende. Små utstillinger inngår i sonens oppgaver samt det å være en pådriver for å utvikle nye aktiviteter og prosjekter. Det er et stort fokus på å videreutvikle biblioteket som arena for opplevelse, kunnskapsformidling og læring. 
Sølvberget er en institusjon i rivende utvikling og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold i årene fremover. Ikke minst gjelder dette oppgaver knyttet til Sølvberget som digital læringsarena og samarbeid med Smartby Stavanger. 
Stillingen kan med fordel kombineres med andre 50 % stillinger på Sølvberget som blir lyst ut samtidig.

Arbeidsoppgaver
 • Publikumsbetjening med kvelds- og helgevakter etter oppsatt turnus.
 • Formidle og eksponere samlingen fysisk og digitalt.
 • Bistå under aktiviteter i Verkstedet og arrangement i sonen.
 • Nettverksbygging.
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning, minimum bachelor fra bibliotekutdanning eller liknende. Realkompetanse kan kompensere for relevant utdanning.
 • Interesse for faglitteratur og oppdatert på nettressurser av høy kvalitet.
 • Nysgjerrig på nye muligheter for å formidle kunnskap og læring.
 • Interesse for teknologi og digital formidling, gjerne bakgrunn fra kodemiljø eller liknende.
Utdanningsretning
 • Kultur og fritid
Utdanningsnivå
 • Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Like publikumskontakt. By på deg selv.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Utviklingsorientert, utadrettet og samfunnsengasjert.
 • God kultur- og nettverksbygger.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt press
Vi tilbyr
 • Stillingskode 702600 bibliotekar eller 753100 saksbehandler
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner
Kontaktinformasjon 
Søk på stillingen

 

Bibliotekar / rådgiver - 50% fast i team bibliotekservice 

Vi søker etter en engasjert medarbeider i fast 50 % stilling som rådgiver ved Sølvberget. Stillingen er lagt til team Bibliotekservice. Du vil ha ansvar for opplæring av de ansatte i bruk av de digitale ressurser som brukes i publikumstjenesten på Sølvberget og bidra til bruk av gode og moderne tjenester for publikum. Du er også ansvarlig for å koordinere opplæring av nyansatte og jevnlig oppfriskning for alle ansatte i relevante systemer. Arbeidsprosesser i forbindelse med nytt biblioteksystem vil også være viktige oppgaver de nærmeste årene. Team Bibliotekservice har ansvar for support, daglig drift og vedlikehold av Sølvbergets IT-systemer, og du har medansvar for å lage gode veiledninger til brukerne av tjenestene som driftes av Team Bibliotekservice. 

Sølvberget er en institusjon i rivende utvikling og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold i årene fremover. Ikke minst gjelder dette oppgaver knyttet til Sølvberget som digital læringsarena og samarbeid med Smartby Stavanger. 

Stillingen kan med fordel kombineres med andre 50 % stillinger på Sølvberget som blir lyst ut samtidig.

Arbeidsoppgaver
 • Opplæring i digitale ressurser.
 • Rutinebeskrivelser.
 • Lån mellom bibliotek (fjernlån).
 • Bidra til å utvikle publikumstjenestene
 • Andre oppgaver etter behov og kvalifikasjoner
 • Publikumsbetjening med kvelds- og helgevakter etter oppsatt turnus
Kvalifikasjoner
 • Relevant utdanning, minimum bachelor fra bibliotekutdanning eller liknende. Realkompetanse kan kompensere for relevant utdanning.
 • Gode IT-kunnskaper og oppdatert på nettressurser av høy kvalitet.
 • Nysgjerrig på nye muligheter for å formidle læring.
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi og se nye bruksområder og nye muligheter i et
Utdanningsretning
 • Kultur og fritid
Utdanningsnivå
 • Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Serviceinnstilt, strukturert og fleksibel.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt press
 • Kunne formidle teknisk kunnskap enkelt og forståelig for ansatte og brukere
Vi tilbyr
 • Stillingskode 853000 rådgiver.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner.
Kontaktinformasjon
Søk på stillingen

 

IT-rådgiver - 50% fast i team bibliotekservice

Vi søker etter en engasjert medarbeider i fast 50 % stilling som IT-medarbeider ved Sølvberget. Stillingen er lagt til team Bibliotekservice. Du vil være en del av teamet som er ansvarlig for support, daglig drift og vedlikehold av organisasjonens maskinpark. I tillegg vil du bidra til utvikling og bruk av digitale tjenester for publikum. Arbeidsprosesser i forbindelse med nytt biblioteksystem vil også være viktige oppgaver de nærmeste årene. 
Sølvberget er en institusjon i rivende utvikling og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold i årene fremover. Ikke minst gjelder dette oppgaver knyttet til Sølvberget som digital læringsarena og samarbeid med Smartby Stavanger. 
Stillingen kan med fordel kombineres med andre 50 % stillinger på Sølvberget som blir lyst ut samtidig.

Arbeidsoppgaver
 • Drift og vedlikehold av maskinparken.
 • Generell IT-support på Sølvberget.
 • Andre oppgaver etter behov og kvalifikasjoner.
 • Publikumsbetjening med kvelds- og helgevakter etter oppsatt turnus.
Kvalifikasjoner
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med praktisk IT-drift.
 • Relevant IT-utdanning på bachelornivå eller liknende. Gjerne erfaring fra bibliotek.
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi og se nye bruksområder og nye muligheter i et bibliotekperspektiv.

Utdanningsretning

 • IT
 • Kultur og fritid
Utdanningsnivå
 • Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Serviceinnstilt, strukturert og fleksibel.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt press
 • Kunne formidle teknisk kunnskap enkelt og forståelig for ansatte og brukere.
Vi tilbyr
 • Stillingskode 853000 rådgiver
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner.
Kontaktinformasjon 
Søk på stillingen 

 

Kultur- og servicemedarbeider - 25% engasjement i team læring og formidling

Engasjement på 25 % stilling som medarbeider ved Sølvberget er ledig med tiltredelse snarest. Stillingen ligger til Team læring og formidling. Sølvberget har etablert et verksted med 3D printer, vinylkutter, symaskin osv. Her er det åpent verksted med egenaktivitet, men også skaperverksteder og aktiviteter på koding, kostymelaging, redesign, robotbygging, 3D-modellering m.m. Du som ansettes skal sørge for at brukerne av verkstedet har opplæring i bruk av utstyret og være vertskap på verkstedets aktiviteter på kveldstid og enkelte helger. Til stillingen ligger også ansvar for oversikt over og vedlikehold og tilsyn av utstyr samt sørge for oppdaterte brukerveiledninger og inventarlister.

Arbeidsoppgaver
 • Opplæring av brukere i bruk av utstyr.
 • Arrangementsvert på noen av arrangementene.
 • Bidra til å utvikle verkstedtjenestene
 • Vedlikeholde brukerveiledninger, innventarlister og kartlegge manglende utstyr m.m.
 • Andre oppgaver etter behov og kvalifikasjoner.
Kvalifikasjoner
 • Erfaring eller utdanning innen IT, tekniske fag, design eller liknende.
 • God IT-kompetanse og oppdatert på nettressurser av høy kvalitet.
 • Evne til å sette seg inn i ny teknologi og se nye bruksområder og nye muligheter.
 • Erfaren bruker av sosiale medier
 • Interesse for gaming, koding (Lego mindstorms, Raspberry Pi eller annet) er en fordel
Utdanningsretning
 • Elektronikk / Elektro
 • IT
 • Kultur og fritid
Utdanningsnivå
 • Annet
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Serviceinnstilt, strukturert og fleksibel.
 • Stor arbeidskapasitet og evne til å takle høyt press
 • Kunne formidle teknisk kunnskap enkelt og forståelig for ansatte og brukere.
Vi tilbyr
 • Lønn i stillingskode 691200 servicemedarbeider eller 753100 saksbehandler alt etter utdanning og praksis.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner.
Kontaktinformasjon 
Søk på stillingen 

 

Rådgiver Friby Stavanger - 50% fast 

Stavanger er en av mer enn 60 fribyer i verden knyttet til ICORN, det internasjonale nettverket for fribyer for forfulgte forfattere. Sølvberget tar imot en gjesteforfatter hvert 2. år på vegne av Stavanger kommune. 
Vi søker nå etter en engasjert medarbeider i fast 50 % stilling som skal følge opp Stavanger kommunes gjesteforfatter. Stillingen er lagt til team Program og produksjon. Du vil være en del av teamet som koordinerer Sølvbergets program. Sølvberget er en institusjon i rivende utvikling og det kan bli endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold i årene fremover. 
Stillingen kan med fordel kombineres med andre 50 % stillinger på Sølvberget som blir lyst ut samtidig.

Arbeidsoppgaver
 • Ta imot, følge opp og promotere Stavanger kommunes gjesteforfatter med vekt på den litterære virksomheten.
 • Samarbeide med flyktningeseksjonen, Johannes læringssenter og andre kommunale aktører.
 • Ivareta Stavanger kommunes medlemskap i ICORN og delta i det norske nettverket for fribyer.
 • Oppfølging og rådgiving for tidligere fribyforfattere.
 • Publikumsvakter etter oppsatt turnus er en del av stillingen
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Kultur- og prosjekterfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Gode engelskkunnskaper. Andre språk i tillegg er en fordel.
Utdanningsretning
 • Sosialfag
 • Samfunnsfag
 • Kultur og fritid
Utdanningsnivå
 • Bachelorgrad
Personlige egenskaper
 • Interesse og engasjement for litteratur og ytringsfrihet
 • Gode menneskekunnskaper og stor flerkulturell forståelse
 • Selvstendig, målrettet og utviklingsorientert.
 • Serviceorientert og fleksibel.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
Språk
 • Engelsk
Vi tilbyr
 • Stillingskode 853000 rådgiver.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger. Et inspirerende og utfordrende arbeidsmiljø i en pulserende kulturby med ambisjoner.
Andre opplysninger
 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes
Kontaktinformasjon
Søk på stillingen 
 
Google+