Hopp til hovedinnhold

Felles biblioteksystem

Felles biblioteksystem

Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand kommune går ut på anbud for et felles biblioteksystem.

Stavanger samarbeider med bibliotekene i Bergen, Trondheim og Kristiansand om et felles biblioteksystem for folkebibliotekene og grunnskolene i de fire kommunene.

Gjennom et forprosjekt støttet av Nasjonalbiblioteket i 2016 med grundig informasjonsinnhenting og dialogkonferanse ble vi enige om et felles konseptvalg og videre samarbeid.

Mandatet for prosjektet var å undersøke muligheten for en felles løsning som kan effektivisere det daglige arbeidet i bibliotekene, frigi ressurser og gi et bedre tjenestetilbud til publikum.

Det nye biblioteksystemet skal være et fremtidsrettet system som kan benyttes av alle involverte parter, samt utvides til andre partnere over tid. Biblioteksystemet skal leveres som SaaS (Software as a Service) med gode integrasjoner mot eksisterende (og varslet) felles nasjonal infrastruktur. Det ønskes en høy grad av selvbetjening og gode muligheter for tilpasninger, integrasjoner og utvidelser.

 

Åpenhet

Anbudskonkurransen ble publisert i Doffin/TED like før sommerferien, og vi har nå vært gjennom en pre-kvalifisering av leverandører. Det er fem leverandører som har kvalifisert seg, og dermed er invitert til å levere tilbud i konkurransen.

Prosjektet ser positivt på at flere biblioteker og samarbeidsprosjekter drar nytte av vårt arbeid, og bidrar til dette med å dele dokumentene som er utarbeidet i prosjektet.

Den fulle kravspesifikasjonen som leverandørene skal svare på finner du her: Kravspesifikasjon_felles_biblioteksystem

Kravspesifikasjonen er såpass omfattende og detaljert at vi har gjort et utvalg av krav til selve evalueringen. Dette er beskrevet tydeligere under del 6 «Tildelingskriterier» som dere kan lese i konkurransegrunnlaget her: Anbudsdokument

Leverandørenes anonymiserte spørsmål og svar til konkurransen finner dere her: spørsmål&svar

 

Videre framdrift

Leverandørenes svarfrist er satt til 29.9.

Deretter følger evaluering, brukertesting og forhandlinger før vi signerer kontrakt i begynnelsen av 2018.

For videre spørsmål om prosjektet kan dere kontakte prosjektleder Bjørn Kjetil Fredriksen på bjorn.kjetil.fredriksen@solvberget.no

Google+