Hopp til hovedinnhold

Bokprat: Krig og fred i Stavanger

Bokprat: Krig og fred i Stavanger

Torsdag 7. mai lanserer Byhistorisk forening Stavanger et dobbeltnummer av medlemsbladet Stavangeren. Tema er andre verdenskrig.  

I 2015 er det 75 år siden krigen brøt ut og 70 år siden fred igjen ble opprettet. Derfor er medlemsbladet Stavangeren viet andre verdenskrig. I magasinet presenteres en rekke spesialskrevne artikler knyttet til hele krigsforløpet i et lokalhistorisk perspektiv, både om krigsutbruddet og freden, men også skjebnen til en rekke mennesker i løpet av krigsårene. Artiklene omfatter tema som sovjetiske krigsfanger i Stavanger, likvidering av stavangerjødenes bo, motstandsarbeid, internering av tyskerjenter, å vokse opp som krigsbarn, med mer.
Lanseringen finner sted på Sølvbergets faste torsdagsbokprat klokken 12.00 i Kulturbiblioteket. 

Program for lanseringen 7. mai:

 • Jan Magne Arntsen: «Gulbrand Lunde og Stavanger 1929-1942»
 • Atle Skarsten: «Sovjetiske krigsfanger i Stavanger»
 • Lisabet Risa: «Krigens bilder i et fotohistorisk perspektiv»

Jan Magne Arntsen vil  også vise utdrag av Gulbrand Lundes private filmer, bla fra NS sitt torgmøte under landsstevnet  i 1935. På denne tiden var oppslutningen om NS på sitt høyeste i Stavanger, og filmen viser tusenvis av hender i Hitler-hilsen på Torget.

Redaksjonssekretær for Stavangeren Anne Tove Austbø vil lede arrangementet. Hun er til daglig ansatt som konservator ved Stavanger maritime museum.

Bidragsyterne til Stavangeren 2-3 2015 er:

 1. Frode Fanebust: «Stavangers 9. april»
 2. Jan Magne Arntsen: «Gulbrand Lunde og Stavanger 1929-1942»
 3. Bernhard Lund: «Historien om «De elleve» og «Mygefamiliens tunge skjebne».  Opptrykk av «Det hendte i Rogaland: blad av heimefrontens saga
 4. Frode Sæland: «Tilintetgjørelsen av jødene i Stavanger»
 5. Arne Vestbø: «Hvem  var Moritz Rabinowitz?»
 6. Atle Skarsten: «Sovjetiske krigsfanger i Stavanger»
 7. Erik Thoring: «Naturen og kulturen i krigsårene»
 8. Kåre Walvik: «Å være krigsbarn i Norge»
 9. Anders Johansen: «Mygefamilien – krigskommunister fra Hillevåg» og «Kunsten å redde sitt liv»
 10. Kjersti Dybvig: «Tyskerjenter – en konstruert historisk identitet»
 11. Frode Sæland: «Frigjøringen i Stavanger»

Utgivelsen støttes av Stavanger kommune

Byhistorisk forening Stavanger er en svært aktiv forening med over 600 medlemmer. I tillegg til utgivelsen av medlemsbladet Stavangeren arrangerer foreningen et omfattende foredragsprogram. Mer informasjon finnes på foreningens nettsider www.byhistoriskforening.org

Lokalhistorie på Sølvberget

Vi minner også om at du finner mange lokalhistoriske bøker i Faktabiblioteket i 3. etasje. Der finner du også en aktuell utstilling i anledning ukens bokprat: 

utstilling bokprat krigsbøker

Google+