Hopp til hovedinnhold

Bibliotekene vil være lokomotiv i e-boksaken

Bibliotekene vil være lokomotiv i e-boksaken

Biblioteksjefene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand mener tiden er overmoden for handling når det kommer til e-bøker. Nå sjekkes også mulighetene for utlån av engelske bøker.  

- På e-bokområdet står bibliotekene helt på utsiden. Vi vil tilby Stavangers befolkning digitalt innhold i Språkåret 2013, men har ingen e-bøker å låne ut, uttalte kulturhussjef Marit Egaas til Aftenbladet.no nylig.

En rekke andre norske medier har også omtalt problematikken rundt ebøker den siste tiden. En løsning synes å være et stykke unna. Senest i dag skriver Stavanger Aftenblad at Kulturdepartementet ikke har noen konkrete politiske tiltak å by på, utover å "oppfordre sterkt" og håpe.

Sjefene samlet

Biblioteksjefene i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand har hatt nettverksmøte i Oslo 18.1. Storbyene er enige om følgende strategi i eboksaken:

  1. Vi er opptatt av at det prøves ut flere modeller for utlån av norske e-bøker, både for kulturfondbøkene og for vanlige innkjøp. 
  2. Alle de fem storbyene ønsker å prøve ut utlån av e-bøker i innkjøpsordningen basert på gjeldende forsøk og innspillet fra Den norske Forleggerforening om forsøk for enkeltbibliotek fra november 2012 . Da også med fordeling etter innbyggertall. 
  3. Vi vil i tillegg sjekke muligheter for utlån av engelskspråklige ebøker og håper at vi kan få tilby våre innbyggere e-bøker på engelsk snart..

Overmoden

Norsk Bibliotekforening har gjort en veldig bra jobb med å løfte denne saken og hatt konstruktive samtaler med Den norske Forleggerforening. Resultatet er at alle parter er enig om å prøve ut eksemplarmodellen. Vi håper at disse samtalene fortsetter og kan resultere i gode modeller for utlån av ebøker.Storbybibliotekene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) mener tiden er overmoden for handling, og håper vi kan være et lokomotiv for hele bibliotek-Norge i denne saken. 

På bildet: Liv Sæteren, Berit Skillingsaas Nygård, Anne Kristin Undlien, Leikny Haga Indergaard og Marit Egaas.

Mer informasjon:

  • Liv Sæteren, Oslo, tel 91333448
  • Leikny Haga Indergaard, Bergen, tel 95100785
  • Berit Skillingsaas Nygård, Trondheim, tel 91760292
  • Marit Egaas, Stavanger, tel 90853123
  • Anne Kristin Undlien, Kristiansand, tel 90870683
Google+