Hopp til hovedinnhold

Arneageren skal fornyes. Si din mening!

Arneageren

Arbeid med vann og avløp, manglende universell utforming og døende trær gjør at Arneageren må fornyes. Tre lokale konsulenter har nå levert forslag. Les mer og si din mening om forslagene.

Kjærligheten til Arneageren er stor blant Stavangers innbyggere. Området utenfor Sølvberget er blant de mest populære myldreområdene i byen, og det skaper naturlig nok debatt når slike områder må fornyes. Så hvorfor må man egentlig endre noe som tilsynelatende fungerer så bra? Det er det flere årsaker til, forklarer Claus Sigurd Petersen, som er urban designer i park og vei.  

- Det må utføres arbeid med vann- og avløpsrørene i området, ledninger i grunnen skal skiftes og Arneageren tilfredstiller ikke dagens krav til universell utforming. Vi må huske at plassen har eksistert i dagens form i 30 år, sier Petersen.

Med bakgrunn i dette vedtok formannskapet i fjor at det skulle utlyses en idékonkurranse om Arneageren.

Døende trær

De vakre trærne på plassen er rammet av sykdom, og det er uvisst hvor mange års levetid de har igjen. Norsk institutt for bioøkonomi har slått fast at trærne har bakteriekreft, og at de er i ferd med å råtne innenfra.

- Trærne er imidlertid fortsatt veldig fine, og vi ønsker derfor å beholde dem så lenge det er forsvarlig. I idékonkurransen ser man på hvor de nye trærne en dag kan bli plassert, sier Petersen. 
Konkurransegrunnlaget inneholder også en belysningsplan som kan ha stor innvirkning på hvordan plassen vil framstå på kveldstid framover.

 

Ny bruk av Arneageren

I oppdraget ble det presisert at nye planer for Arneageren skal ha en trasé for universell tilgjengelighet, vise fram areal for uteservering, arrangementer, lek og opphold.

- Noe av det viktigste med dette er ønsket om å gjøre plassen mer tilgjengelig for aktivitet og arrangementer, sier Petersen.

Både kulturarrangører og serveringssteder med uteservering har bedt om at forholdene på Arneageren må utbedres.

- Målet er å få en plass som er mer egnet for scener, stands og utemøbler. Arneageren skal rett og slett bli en mer fleksibel plass, sier han.

 

Forslag

Tre lokale konsulenter har nå levert sine utkast til hvordan Arneageren skal se ut etter anleggsarbeidet. Utkastene kan du studere lenger nede på siden, og Petersen ønsker seg mange innspill om forslagene fra de som bruker stedet.  

- Hensikten med konkurransen er å få fram gode ideer om hvordan vi løser de nåværende og framtidige kravene til flerbuk på Arneageren, sier han.

 

Si din mening!

Har du innspill, ris, ros, idéer eller annet på hjertet kan du sende det til arneageren@stavanger.kommune.no. Du kan også si din mening på kommunens Facebook-side og bruke #arneageren på instagram og twitter. Dersom du heller ønsker å møte den prosjektansvarlige, så kan du stikke innom i prosjektkontoret Stavanger Sentrum i Søregata 30 i uke 20. 

 

 

Forslagene:

1 - "Årringene" 

Årringene

Arkitektens konseptbeskrivelse: 
Utgangspunktet for konseptet Årringer er et ønske om å ivareta plassens historie og posisjon i byen, samtidig som den tilføres nye funksjoner som optimaliserer bruken av plassen for folk i alle aldre og fra ulike sosiale lag. Det formmessige grepet bak Årringer baserer seg på det eksisterende sirkelmønsteret i brosteinen og består av konsentriske sirkler som sprer seg ut i gatenettet som grenser til plassen. Årringene speiler plassens historie, dens ulike tidsepoker og funksjoner. Årringene favner plassens irregulære form da de ikke favoriserer enkelte fasader over andre, men møter byggene på en likeverdig måte. Ringmønsteret henspiller også på årstidene og dråper i vann. Der hvor åttekanten og firkanten er basiselementer i Sølvberget, danner sirkelen og kulen Arneagerens geometriske grunnstruktur.

Last ned komplett beskrivelse og plantegninger (pdf).

Årringene 2

 

2. Ringvirkning

Ringvirkning

Arkitektens konseptbeskrivelse: 
Med utgangspunkt i sirkelen - som ringer i vannet - organiseres byrommet rundt en sentral møteplass; et sirkelformet forhøyet areal. Dagens trær er utgangspunktet for ringvirkningen. En ringsone for bevegelse, som tar opp alle de forskjellige retninger og byens bevegelsesmønster. En ringsone med stasjonære sitteplasser gir mulighet for både korte og lengre opphold. Langs kanten/veggene gir en ringsone mulighet for adkomst til de forskjellige byg-ningene i tillegg til uteservering.

Last ned komplett beskrivelse og plantegninger (pdf). 

Ringvirkning 2

 

3. Mylder

Mylder

Arkitektens konseptbeskrivelse: 
Arneageren er et sted der mennesker myldrer. Dette er «hjertet» i sentrum. Middelaldergatene møtes i denne plassen der også men­nesker møtes. Plassen myldrer med mennesker på fine lørdager. På andre tidspunkt er plassen et rolig sted. Plassens stemning er skapt av fasadene, tuntreet og av brosteinsbelegningen. Det er et mål med vårt forslag å bevare den intime stemningen på stedet. Nytt steinbelegg skal være med på å fremheve og under­streke stedet samtidig som det skal bevare og forsterke stemningen som en middelalderplass.På midten av plassen står det tre Hestekastanjer.  Disse trærne er byens tuntre. De er synlige fra alle inngangene til plassen.Trærne er syke. Vi mener allikevel at trærne på Arneageren skal få stå så lenge de er friske nok til det. Plassen er liten. Ved fornyelse av torget bør det ryddes opp å eta­bleres noen få nye elementer på plassen.

Last ned komplett beskrivelse og plantegninger (pdf).

Mylder 2

Google+