Hopp til hovedinnhold

Vil du skrive bedre? Stjel disse forfatternes knep.

Sofie B. Andersen forklarer forfatternes metoder

Å skrive gode tekster er et håndverk. Her er åtte skrivetips du kan plukke opp fra forfatterne Adam Silvera, Stephen King, Jo Nesbø, Linn Strømsborg, Nancy Herz, Julia Quinn, Erika Fatland og Jane Austen.

I disse åtte filmene ser vi på ett og ett virkemiddel hos disse forfatterne. Hvis du bruker rådene, kommer skoletekstene dine til å bli strammere, mer presise og mer lettleste. Hvis du ofte sitter med følelsen av at "noe" mangler i språket ditt, kan disse åtte filmene forhåpentlig hjelpe til å løse knutene.

De åtte skrivetipsene fra de åtte forfatterne:

1. Adam Silvera går rett på sak.

2. Stephen King skriver så få adverb som mulig.

3. Jo Nesbø varierer lengden på setningene.

4. Linn Strømsborg velger de formene i språket som passer henne best.

5. Nancy Herz understreker de viktigste poengene sine med gjentakelser.

6. Julia Quinn finner alltid det mest presise verbet.

7. Erika Fatland engasjerer ved å stille spørsmål.

8. Jane Austen går lynraskt fra det generelle til det spesielle.

Google+