Hopp til hovedinnhold

Tips for å unngå skrivesperre

Nicolas Cage i filmen Adaptation

Skrivesperre skyldes som regel at du prøver å gjøre for mange ting samtidig.

På norskeksamen har du begrenset med tid på å skrive en god tekst, noe som i seg selv er stressende.

Skrivesperre, det at skriveprosessen stanser opp, er noe de fleste har erfaring med. Det blir lettere å unngå hvis du klarer å skille skrivingens ulike faser fra hverandre. Ikke prøv å sjekke fakta, skrive og redigere samtidig.

Forberedelser, teknikk og gehør

Etter 20 år med skriving som jobb kjenner jeg fortsatt et visst ubehag over det å gå løs på en ny tekst.

Hollywood-versjonen av forfatteren, hun som frenetisk får den guddommelige inspirasjonen ned i tastaturet i time etter time, høy på seg selv og teksten som åpenbarer seg, er langt fra virkeligheten. Første bud for den som vil unngå skrivesperre er å tenke på det som et håndverk. Jeg kan telle på én hånd hvor mange av mine tekster som har blitt til "av seg selv". Skriving er mest forberedelser, teknikk og gehør. Øv nok, og du blir flink.

Ok! Mine tips til deg som vil unngå skrivesperre på norskeksamen kommer her. Men først noen begreper:

Samleren, Skaperen og Ordneren

Som skriver skal du innom flere roller før teksten er ferdig. Jeg skiller mellom tre roller. (For mer om temaet, les Merete Morken Andersens fabelaktige Skriveboka).

 • Samleren har samlet inn kunnskap om verden fra livets start. Samleren finner informasjon fra eget hode, fra digitale kilder, bøker, venner, TV, film, musikk og så videre. Samleren er den som finner byggematerialer til teksten.
 • Skaperen er kreativ og grenseløs, og kan sette fakta sammen på nye måter. Skaperen er en ja-person som går etter magefølelsen like mye som hodet. Skaperen bruker Samlerens byggeklosser i skrivingen.
 • Ordneren liker at ting er riktig og henger sammen. Ordneren må holde Skaperen i ørene. Ordneren sjekker om Skaperens påfunn er gode. Ordneren er ryddig, men har også gehør, og klarer å lese med et kritisk blikk.

Alt-tab-syken

Høres greit ut, ja? Jeg mener at skriveprosessen stanser opp når man blander rollene. Det er fullt forståelig at det skjer. Dagens verktøy oppfordrer til det. Vi Alt-tab-er mellom Google, ordbøker og Word på et tidels sekund, alltid klare til å sjekke faktaopplysninger og rettskriving samtidig som vi prøver å drive teksten framover. Skriveflyt har aldri vært vanskeligere å finne.

Oppskriften under kan hjelpe deg til å holde disiplin under eksamen, og unngå den fryktede skrivesperren. Oppgaveeksemplet er fra eksamen norsk VG3 hovedmål i 2015.

1. Skrivesperren begynner gjerne med at man bruker altfor lang tid på å velge oppgave, og bli stadig mer stresset av det. Ikke gjør den feilen. Sett av maks ti minutter til dette, bruk gjerne klokke. Ikke velg en oppgavetype du aldri har valgt før.

2. Les oppgaven og tekstvedleggene nøye. Strek under kommando-ordene. Hva ber oppgaven deg om å gjøre, helt konkret? Eksamen i 2015, mine understrekinger: «Ta utgangspunkt i de to tekstvedleggene, og skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i tekstene. Lag overskrift selv.» Dette er rettesnoren for sensoren som skal vurderer besvarelsen din.

3. Idéfase, 10-15 minutter, ikke juks og begynn å skrive før tiden har gått. Bruk gjerne stoppeklokke. Bruk ark og penn. Skriv ned alle assosiasjoner du får til oppgaven, ikke sensurer deg selv. Begynn med å skrive stikkord fra hukommelsen, du husker det viktigste. Lag en disposisjon av stikkordene hvis du liker det. NB: Ikke ta fram skriftlige kilder før du har tømt hodet helt. Stol på deg selv, ikke gå rett til læremidlene.

Donne og Vesaas

Idémyldring:

idedugnad

4. Skriv! Før du begynner å skrive: Legg vekk arket med stikkord du skrev i forrige operasjon. Hjernen din vil sortere det viktige fra det uviktige. Dette er en velkjent teknikk for journalister som kommer inn etter en reportasjetur. I stedet for å hente fram notatblokken, vil journalisten begynne å skrive fra hukommelsen. Det vil ikke bli hundre prosent riktig, men hjernen vil sortere ut det viktigste på den måten, og faktafeil og skrivefeil kan rettes senere i prosessen. 

 • Det beste skrivetipset er å bare begynne å skrive. Det er så banalt at det må sies. Ordet skaper tanken. 
 • Ikke vent på den perfekte åpningssetningen. Den kommer sannsynligvis ikke før du har skrevet den tre-fire ganger, kanskje ikke før du har skrevet hele teksten. Det fine med å skrive på pc, er at du kan gå tilbake og tilføye tekst der du vil. 
 • Innledning og avslutning kommer kanskje etter hvert, det gjør ingenting om du ikke begynner med å skrive begynnelsen. 
 • Blås i stavekontrollen.
 • Ikke sjekk hvordan navn skrives. 
 • Ikke sjekk årstall eller andre faktaopplysninger. 
 • Ikke sjekk kommafeil. 
 • Ikke bry deg om store og små bokstaver. 
 • Er du usikker på noe, marker det med STORE BOKSTAVER i teksten, så du ikke glemmer det. 
 • Fordi: Alt dette fikser du i neste operasjon.

5. Samleren har samlet stoff, Skaperen har gjort det om til tekst. Nå er det på tide å hente fram Ordneren, som luker bort skrivefeil, sjekker faktaopplysninger og lager avsnitt. 

En skriveøkt er en kontinuerlig veksling mellom disse tre posisjonene. Etter hvert som du blir en erfaren skribent, vil du pendle uanstrengt mellom dem. NB: Når skriveflyten kommer, må du skrive, for den varer ikke evig. Når den forsvinner, kan du ordne i teksten eller samle flere opplysninger.

Hent fram stikkord og oppgavebeskrivelsen til slutt

Når du synes du er ferdig med teksten, kan du hente fram igjen stikkordsarket du laget i begynnelsen. Det gjør ingenting om ikke alt du skrev der kommer med i teksten. De dårlige ideene dine har sannsynligvis forsvunnet av seg selv etter hvert som teksten har tatt form. Kanskje oppdager du momenter blant stikkordene som du ser kan flettes inn i teksten din.

Ordnerens siste jobb er å vende tilbake til oppgaveteksten, lese den kritisk og se om teksten du har skrevet svarer på oppgaven. I dette tilfellet: "Ta utgangspunkt i de to tekstvedleggene, og skriv en kreativ tekst der du reflekterer over tematikken i tekstene. Lag overskrift selv." Hvis du ikke har svart på oppgaven, hva er det som mangler? Må du samle mer materiale, skape bedre flyt eller ordne mer i teksten?

Google+