Hopp til hovedinnhold

Take-away Kielland til skolene

Elever i 3. trinn ved St. Olav videregående skole var de første som fikk besøk av vårt formidlingsteam Grethe Mo og Stine Honoré.

Som følge av smitteverntiltakene skolene for tiden er pålagt, tilbyr Kiellandsenteret denne høsten «take-away Kielland». Istedenfor at skolene kommer til oss, kommer vi til skolene.

- For oss er det viktig at vi kan opprettholde tilbudet vårt om relevant litteraturformidling til elever i grunnskolen og på videregående, sier leder for Kiellandsenteret Stine Honoré. 

Vi ønsker å nå ut til flest mulig, men ser at det er vanskelig for mange skoler å besøke oss i Stavanger sentrum nå. Det er synd at elevene mister verdifulle opplevelser de ellers får utenfor skolen. Det å besøke museer, bibliotek og andre kulturinstitusjoner er et verdifullt supplement til den vanlige klasseromsundervisningen. Gjennom å aktivt oppsøke skolene ønsker vi å legge til rette for gode litterære opplevelser, noe som kanskje kan være ekstra viktig i den spesielle tiden vi nå befinner oss i.

Take-away Kielland til skolene

Kiellandsenteret tilbyr en rekke formidlingsopplegg som gir et innblikk i Kiellands diktning, hans litterære prosjekt, og den tiden han skrev i. I tillegg til Kiellands forfatterskap fokuserer vi på grunnleggende ferdigheter som lesing og skriving, og det å samtale og reflektere rundt litterære tekster. Vi skal være et alternativ til klasseromsundervisningen, noe som gir oss større mulighet til å prøve ut metodefriheten som fagfornyelsen legger opp til, og til å bruke nye tilnærmingsmåter til litteraturformidlingen.

Bildene nedenfor viser elever ved St. Olav videregående skole som ble utfordret til å lese tekster fra samtidslitteraturen i lys av Alexander Kiellands forfatterskap og reflektere over sitt eget forhold til lesing. Resultatet ble flere interessante samtaler og deling av tanker om lesing og samfunnsforståelse. 

 

Omreisende formidlingsteam

Det omreisende formidlingsteamet består av leder for Kiellandsenteret Stine Honoré, og skuespiller og dramapedagog Grethe Mo. Med sin bakgrunn innen teater – og dramafaget utfordrer Mo elevene til å kjenne på følelsene som oppstår i møte med teksten, framfor en mer tradisjonell og skolepreget tilnærming til Alexander Kiellands diktning og til realismen som litteraturhistorisk epoke. I Kiellands ånd ønsker vi å skape glød og engasjement, og slik inspirere elevene til å bli selvstendige lesere.  

Tilbudet er i utgangspunktet rettet mot elever i videregående skole, men kan også tilpasses elever på 10. trinn.

Bestill Kiellandformidling

Ønsker du å bestille Kiellandformidling til din klasse? Kontakt oss på kiellandsenteret@solvberget.no for å lage en avtale.

Vi anbefaler å booke besøket i god tid for å sikre at vi har ledig kapasitet på ønsket dato. Et besøk varer i to skoletimer, og det eneste vi trenger er et klasserom og en projektor.

Her finner du finner mer informasjon om de ulike tilbudene våre.

Google+