Hopp til hovedinnhold

Stortingsvalg i Norge

Stortingsvalg i Norge

En kort guide til stortingsvalget for de som nylig har fått norsk statsborgerskap, eller skal stemme for første gang.

Hva er valg og stortingsvalg?

I Norge har vi normalt to politiske valg. Annet hvert år er det enten stortingsvalg eller lokalvalg. Det vil si at det er stortingsvalg hvert fjerde år. Det er stortingsvalg i Norge mandag 13. september. Da skal vi velge hvem som skal sitte på Stortinget, og hvilken regjering vi skal ha. Hvem som skal styre landet de neste fire årene. 

Vi velger ved å stemme på politiske partier. Et politisk parti er en gruppe mennesker, en organisasjon, som har blitt enige om noen saker. Det de har blitt enige om står i et partiprogram som er grunnlaget for den politikken de ønsker å gjennomføre. Medlemmer i et parti kan være unge eller gamle, ha forskjellig bakgrunn og komme fra hele landet.

Valget gjelder for fire år, og så må alle velges om igjen eller skiftes ut.

Hvorfor skal jeg stemme?

Når du stemmer velger du det partiet du er mest enig med. Slik forteller du politikerne hvilke saker du synes er viktige og hva du mener. Politikerne som blir valgt skal være med å bestemme over mange viktige saker i Norge. For eksempel: Hvilke lover skal vi ha, hvor mye skal du betale i skatt, vedta et statsbudsjett som sier hva pengene til Norge skal brukes til, hvilke land skal vi samarbeide med i verden og veldig mye mer. 

Stemmeretten er grunnlaget for demokrati og folkestyre i Norge. Det er en rett og plikt for statsborgere i Norge. Jo flere som stemmer, jo mer representere de som bestemmer hele folket.
Valgdeltagelsen har gått ned de siste årene, det er viktig at flere bruker stemmeretten for at demokratiet skal fungere.

Hvorfor skal innvandrere stemme?

Innvandrere-stemmer_article_image

Det er ikke lett å vite hva som er viktig for akkurat deg eller din gruppe. Hver stemme er like viktig. Når du stemmer forteller du politikerne og samfunnet hva som er viktig for deg, og de må høre etter for å få din stemme. Det blir et ekstra stort problem hvis valgdeltagelsen er lav blant spesielle sosiale grupper, om dette er blant unge, eldre eller innvandrergrupper. For at demokratiet i Norge skal virke, må alle de forskjellige menneskene som bor i landet være med å stemme.

 

Hvordan stemmer vi

Hvem kan stemme?
Ved stortingsvalget må du være over 18 år og være norsk statsborger for å ha stemmerett. Ved lokalvalget kan du stemme hvis du har bodd i Norge i mer enn 3 år. 

Hvor stemmer jeg?
I Stavanger er det er mange valglokaler hvor du kan stemme 12. og 13. september. Du kan også forhåndsstemme fra 10. august til 10. september en rekke steder i Stavanger. Befinner du deg i en kommune hvor du ikke er registrert som bosatt i folkeregisteret på valgdagen så må du huske å forhåndsstemme. Du kan forhåndsstemme i andre kommuner.

Hvordan stemmer jeg?
Du tar med deg legitimasjon med bilde (og valgkort hvis du vil) til valglokalet. Du velger en stemmeseddel fra det partiet du vil stemme på. Alle partiene har en egen stemmeseddel med navn på kandidatene. Du får et stempel på seddelen av en funksjonær, og legger den i valgurnen.
Du kan få hjelp i valglokalet.

Google+