Hopp til hovedinnhold

Lokalvalg i Norge

Lokalvalg i Norge

En liten guide til lokalvalget for de som er nye i Norge, eller skal stemme for første gang.

Hva er valg og lokalvalg?

I Norge har vi normalt to politiske valg. Annet hvert år er det enten Stortingsvalg eller lokalvalg. Det vil si at det er lokalvalg hvert fjerde år. 

Det er lokalvalg i Stavanger mandag 9. september. Da skal vi velge hvem som skal styre byen og sitte i bystyret de neste fire årene, kommunevalg. I et lokalvalg stemmer vi også på hvem som skal bestemme i fylket, Rogaland. 

Vi velger ved å stemme på politiske partier. Et politisk parti er en gruppe mennesker som har blitt enige om noen saker. Det de har blitt enige om står i et partiprogram. Medlemmer i et parti kan være unge eller gamle, ha forskjellig bakgrunn og komme fra hele landet.

Valget gjelder for fire år, og så må alle velges om igjen eller skiftes ut. 

Hvorfor skal jeg stemme?

Når du stemmer velger du det partiet du er mest enig med. Slik forteller du politikerne hvilke saker du synes er viktige og hva du mener. Politikerne som blir valgt skal være med å bestemme over mange viktige saker i Stavanger.  For eksempel: Hvor mye det koster med barnehage, hvor det skal bygges veier, om skoleveien er trygg for barna, åpningstider på butikker, hva kommunen skal bruke pengene på og mye mer.

Stemmeretten er grunnlaget for demokrati og folkestyre i Norge. Det er en rett og plikt for statsborgere i Norge. Jo flere som stemmer, jo mer representere de som bestemmer hele folket.
Valgdeltagelsen har gått ned de siste årene, det er viktig at flere bruker stemmeretten for at demokratiet skal fungere.

Innvandrere stemmer

Hvorfor skal innvandrere stemme? 
Det er ikke lett å vite hva som er viktig for akkurat deg eller din gruppe. Hver stemme er like viktig. Når du stemmer forteller du politikerne og samfunnet hva som er viktig for deg, og de må høre etter for å få din stemme. For at demokratiet i Norge skal virke, må alle de forskjellige menneskene som bor i landet være med å stemme.

Hvordan stemmer vi ved lokalvalget

Hvem kan stemme?
De som er over 18 år kan stemme. Ved lokalvalget kan du stemme hvis du har bodd i Norge i mer enn 3 år. Ved stortingsvalg må en være norsk statsborger for å ha stemmerett.

Hvor stemmer jeg?
I Stavanger er det er mange valglokaler (steder) hvor du kan forhåndsstemme fra 12. august til 6. september, eller på valgdagen den 9 september. Du kan for eksempel forhåndstemme ved Johannes læringssenter.

Hvordan stemmer jeg?
Du tar med deg legitimasjon med bilde (og valgkort hvis du vil) til valglokalet. Du velger en stemmeseddel fra det partiet du vil stemme på. Alle partiene har en egen stemmeseddel med navn på kandidatene. Du får et stempel på seddelen av en funksjonær, og legger den i valgurnen.
Du kan få hjelp i valglokalet.

Veien videre 

Du må finne ut:

  • Kan du stemme i år?
  • Kjenner du andre som kan stemme, men som ikke vet om det?
  • Hvor kan du stemme?
  • Hvem skal du stemme på?
Google+