Hopp til hovedinnhold

Hva gjør internasjonalt kulturnettverk?

Hva gjør internasjonalt kulturnettverk?

Internasjonalt kulturnettverk har som mål at Stavanger skal videreutvikles som en inkluderende by for alle, på tvers av kulturelle, etniske, generasjons- og sosiale skiller.

Hva gjør vi?

Vi samarbeider med etniske minoritetsorganisasjoner: 
• Vi kan sette deg i kontakt med ulike etniske minoritetsorganisasjoner
som eksisterer her i Stavanger/Rogaland
• Vi arrangerer møter sammen med etniske minoritetsorganisasjoner
• Vi kan hjelpe deg om du ønsker å starte en ny organisasjon
• Vi arrangerer ulike kurs og informasjonsmøter
• Vi kan bistå etniske minoritetsorganisasjoner i forhold til leie av lokaler,
samt å søke om økonomiske midler til kulturaktiviteter

Kultur og debatt:
• INTERNASJONAL KULTURKAFÉ i Stavanger sentrum. Hver lørdag i vårog høstsemesteret arrangeres Kulturkafeer på Nytorget i samarbeid med etniske minoritetsorganisasjoner
• BARNAS VERDENSDAG – internasjonal familiedag
• GLOBAL MORGEN, en møteserie som tar opp globale og universelle spørsmål

Kontakt oss:

Google+